Энгэрийн тэмдэг дахин захиалсан Резидент эмч нар

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Энгэрийн тэмдэг дахин захиалсан Резидент эмч нарын анхааралд Энгэрийн тэмдэг дахин захиалсан Резидент эмч нар №322 тоотод ирж энгэрийн тэмдгээ авна уу.

Ерөнхий мэргэшил судлалын шалгалтын дүн

Ерөнхий мэргэшил судлалын шалгалтын дүн 60-аас дээш оноо авсан элсэгчид 2019 оны 11 сарын 19-ны өдөр 09:00 – 11:00 цагт АШУҮИС-ийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн №322 тоотод дараах материалийг бүрдүүлэн ирж бүртгүүлнэ үү. Шалгалтын дүн: Шифр Дүн 7002 60 7003 60… Read More

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ | ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТ

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ | ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТ Төгсөлтийн дараах ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН/ резиденсийн/ сургалтанд суралцагчдын тайлан хамгаалалтын  хуваарь 2017 оны намар /нүд/, 2018 оны намар, хавар элссэн  2,3-р дамжаанд суралцагчдын тайлан хамгаалалт 2019 оны 11 дүгээр сарын 19, 20, 21-нд АШУҮИС-ийн төв… Read More

2019-2020 оны хичээлийн жилийн нэмэлт элсэлт | Ерөнхий мэргэшил судлал

2019-2020 оны хичээлийн жилийн нэмэлт элсэлт | Ерөнхий мэргэшил судлал   Төгсөлтийн дараах  Үндсэн мэргэшлийн сургалтанд Ерөнхий мэргэшил судлал чиглэлийн элсэлтийн бүртгэл 2019 оны 11 сарын 07-н өдрөөс 2019 оны 11 сарын 13-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл явагдаж байна. Элсэлтийн… Read More

Үндсэн мэргэшлийн /резиденс/ сургалт | 2016-2019 оны хичээлийн жилд суралцан амжилттай төгсөгч эмч нарт мэргэшлийн диплом гардуулах ёслол 2019 оны 10 сарын 31-ний өдөр 11:30 цагт Оюутны Соёлын Төвд болно.

Үндсэн мэргэшлийн /резиденс/ сургалт | 2016-2019 оны хичээлийн жилд суралцан амжилттай төгсөгч эмч нарт мэргэшлийн диплом гардуулах ёслол 2019 оны 10 сарын 31-ний өдөр 11:30 цагт Оюутны Соёлын Төвд болно. Үндсэн мэргэшлийн /резиденс/ сургалт | 2016-2019 оны хичээлийн жилд суралцан… Read More

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Энгэрийн тэмдэг

Үндсэн мэргэшлийн /резиденсийн/ сургалт | Энгэрийн тэмдэг   2019-2020 оны хичээлийн жилд элссэн Үндсэн мэргэшлийн сургалтын /резиденсийн/ суралцагчдын АХЛАГЧ НАР ирж энгэрийн тэмдгүүдийг авна уу. Резидент эмч нар АХЛАГЧаасаа энгэрийн тэмдгээ авна уу.    

2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд

2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд | Дипломонд хэвлэгдэх мэдээллээ засаагүй эмч нар яаралтай мэдээллээ шинэчилнэ үү. Дараах эмч нар дипломонд бичигдэх мэдээллээ шинэчилнэ үү. Суралцаж буй мэргэшил Овог нэр Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Б.Ариунзаяа Монголын уламжлалт анагаах… Read More

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд Дараах төгсөгчид дипломд бичигдэх мэдээллээ баталгаажуулна уу. МЭРГЭШИЛ Овог Нэр Дотрын анагаах судлал Б.Ариунзаяа Дотрын анагаах судлал Б.Цэндсүрэн Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Д.Алтанцацрал Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Л.Одончимэг… Read More

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Төгсөлтийн дахин шалгалтын дүн

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны 10 сарын 09-ны өдрийн Төгсөлтийн дахин шалгалтын дүн Суралцагчийн код Дүн cge1170302 81 cge1170294 80 cge1170415 80 cge1170257 86 cge1170259 86 cge1170296 80 cge1170263 86 cge1170174 84 cge1170543 84 cge1170176 82 cge1170013 87 cge1170175… Read More