Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Энгэрийн тэмдэг

Үндсэн мэргэшлийн /резиденсийн/ сургалт | Энгэрийн тэмдэг   2019-2020 оны хичээлийн жилд элссэн Үндсэн мэргэшлийн сургалтын /резиденсийн/ суралцагчдын АХЛАГЧ НАР ирж энгэрийн тэмдгүүдийг авна уу. Резидент эмч нар АХЛАГЧаасаа энгэрийн тэмдгээ авна уу.    

2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд

2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд | Дипломонд хэвлэгдэх мэдээллээ засаагүй эмч нар яаралтай мэдээллээ шинэчилнэ үү. Дараах эмч нар дипломонд бичигдэх мэдээллээ шинэчилнэ үү. Суралцаж буй мэргэшил Овог нэр Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Б.Ариунзаяа Монголын уламжлалт анагаах… Read More

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд Дараах төгсөгчид дипломд бичигдэх мэдээллээ баталгаажуулна уу. МЭРГЭШИЛ Овог Нэр Дотрын анагаах судлал Б.Ариунзаяа Дотрын анагаах судлал Б.Цэндсүрэн Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Д.Алтанцацрал Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Л.Одончимэг… Read More

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Төгсөлтийн дахин шалгалтын дүн

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны 10 сарын 09-ны өдрийн Төгсөлтийн дахин шалгалтын дүн Суралцагчийн код Дүн cge1170302 81 cge1170294 80 cge1170415 80 cge1170257 86 cge1170259 86 cge1170296 80 cge1170263 86 cge1170174 84 cge1170543 84 cge1170176 82 cge1170013 87 cge1170175… Read More

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд   2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нар дараах холбоосоор хандаж зааврын дагуу хувийн мэдээллээ шинэчлэн баталгаажуулна уу. ЭНД ДАРНА уу. 1-рт: Өөрийн овог нэр регистрийн дугаарыг англиар… Read More

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Төгсөлтийн дахин шалгалт

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Төгсөлтийн дахин шалгалт 2019 оны 10 сарын 09-ний өдөр 15:00 цагт №311 тоотод төгсөлтийн дахин шалгалттай. Шалгалтанд ирэхдээ: Суралцагчийн үнэмлэх Дахин шалгалтын төлбөр төлсөн баримтаа авчирна уу Дүн: 32,000 төг Банк: Хаан банк Дансны дугаар: 5031813390… Read More

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх резидент эмч нарын Төгсөлтийн онолын шалгалт /дахин/

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын 2019 оны намрын төгсөлтийн дахин шалгалтын хуваарь. Шалгалтыг 2019 оны 10 сарын 02-ны өдөр дараах хуваарийн дагуу авна. Жич: Шалгалтанд ирэхдээ дахин шалгалтын төлбөр 32.000 төгрөг төлсөн баримттай ирнэ үү. Банк: Хаан банк Дансны дугаар: 5031813390 Хүлээн… Read More

2019-2020 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшлийн /резиденсийн/ сургалтад элсэгчдийн хурал

2019-2020 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшлийн /резиденсийн/ сургалтад элсэгчдийн анхааралд 2019-2020 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшлийн /резиденсийн/ сургалтад элсэгчид 2019 оны 10 сарын 01-н өдөр 16:30 цагт АШУҮИС-ийн №111 тоотод Резидент эмчийн Үзлэгийн карттай ирнэ үү. Сургалтын танилцуулга, анги хуваарилалт… Read More

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Элсэгчдийн материал авах тухай

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Элсэгчдийн материал авах тухай 2019-2020 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтанд тэнцэж хяналтын тоонд багтан элсэх болзол хангасан элсэгчид 2019 оны 09 сарын 24-н өдрийн 13:00 – 17:30 цаг хүртэл материал бүрдүүлж өгнө үү.… Read More

2019-2020 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшлийн /резиденсийн/ сургалтын элсэлтийн шалгалтанд тэнцэж хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийн анхааралд

2019-2020 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшлийн /резиденсийн/ сургалтын элсэлтийн шалгалтанд тэнцэж хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийн анхааралд Үндсэн мэргэшлийн /резиденсийн/ сургалтын элсэлтийн шалгалтанд тэнцэж хяналтын тоонд багтсан элсэгчид дараах материалыг бүрдүүлэн 2019 оны 09 сарын 23, 24-ний өдрүүдэд 13:00 – 17:00… Read More