ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ

Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх (мэргэшүүлэх) болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалт нь АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн сургалтын нэг бөгөөд Нийгмийн болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хэрэгцээ, шаардлага хангасан мэргэжлийн өндөр мэдлэг, чадвар, хандлага бүхий эмч, сувилагч, эмнэлгийн тусагай мэргэжилтэн бэлтгэж, тэдний мэргэжлийг тасралтгүй хөгжүүлэх зорилготой сургалт юм.
Сургалтын бодлого зохицуулалтын газрын нэгдсэн удирдлагаар ЭМСА нь Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх (мэргэшүүлэх) болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. (Төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журмын 1.3, 1.4)