Төрөлжсөн сургалт

ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ

Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх (мэргэшүүлэх) болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалт нь АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн дараах сургалтын нэг бөгөөд Нийгмийн болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хэрэгцээ, шаардлага хангасан мэргэжлийн өндөр мэдлэг, чадвар, хандлага бүхий эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн бэлтгэж, тэдний мэргэжлийг тасралтгүй хөгжүүлэх зорилготой сургалт юм.