Сувилахуйн сургалт

Сувилахуйн сургалт:

Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт нь /Postgraduate training nurse/ сувилахуйн төгсөлтийн өмнөх сургалтыг дипломын болон бакалаврын зэрэгтэй төгссөний дараа төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх, багц цагийн хэлбэрээр явагдана. Төгсөлтийн дараах сургалт нь мэргэшил эзэмших, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх илүү үр дүнд суурилсан сургалт юм.