Сувилахуйн сургалт:

Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт нь /Postgraduate training nurse/ сувилахуйн төгсөлтийн өмнөх сургалтыг дипломын болон бакалаврын зэрэгтэй төгссөний дараа төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх, багц цагийн, зайн сургалт гэсэн төрөлтэй. Төгсөлтийн дараах сургалт нь өдрийн хэлбэрээр явагдах ба зарим хичээлийг зайн сургалтаар судална. Төгсөлтийн дараах сургалт нь мэргэшил эзэмших, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх илүү дадлагад суурилсан сургалт юм.