Элсэлт


АШУҮИС-ийн Мэргэжлийн сургалтын албанд Төгсөлтийн дараах сургалт нь журмын дагуу жил бүрийн 10-р, 3-р сард эхлэх ба сургалтын бүртгэл 9-р, 2-р сард цахим хэлбэрээр явагдана.

 • 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын элсэлт явагдаж байна: ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү.
 • Элсэгчдэд тавигдах ерөнхий шаардлага

Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх сургалтанд элсэгчид:

 • Мэргэжлийн дипломтой байх
 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 • Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд элсэгчид:

 • Төрөлжсөн мэргэшлийн дипломтой байх
 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх
 • Төрөлжсөн мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх
 • Элсэгчдийн бүрдүүлэх материал:
  1. Өргөдөл /Суралцуулахыг хүссэн өргөдөл өөрийн гараар бичсэн байх/
  2. Анкет /Мэргэжлийн сургалтын албаны элсэгчийн анкетыг бөглөх/ ЭНД ДАРЖ татаж авна уу
  3. Дипломын хуулбар /нотариатоор баталгаажуулна, эх хувийг авчирна/
  4. Лицензийн хуулбар /нотариатоор баталгаажуулна, эх хувийг авчирна/
  5. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  6. Суралцуулахыг хүссэн албан газрын бичиг /Байгууллагын захиалгаар суралцах тохиолдолд/
  7. Курсийн төлбөрийг /Хаан банкны АШУҮИС-ийн 5031813390 тоот дансанд тушаасан/ байна. Өөрийн овог нэр, регистрийн дугаар, сургалтын нэрийг бичсэн байна
  8. Үйл ажиллагааны төлбөрийн 10%-ийг /Хаан банкны АШУҮИС-ийн 5031813390 тоот/ дансанд / тушаасан байна
  9. Элсэлтийн хураамжийн 15000 төгрөг /Хаан банкны АШУҮИС-ийн 5031813390 тоот дансанд/ тушаасан байна.
  10. 3х4 хэмжээтэй зураг 3%
  11. Нүхтэй нимгэн хавтсанд материалыг хийсэн байна
 • Сургалтын төлбөрийн мэдээлэл:

Сувилагч, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд суралцагчид төлбөрийн баримт дээр дараах утгыг заавал бичсэн байна.

Сургалтын төлбөр /Курсийн/

     • Регистрийн дугаар,
     • Овог нэр
     • Гүйлгээний код 105,
     • Утасны дугаар

Бүртгэлийн хураамж

     • Регистрийн дугаар,
     • Овог нэр
     • Гүйлгээний код 107,
     • Утасны дугаар

Үйл ажиллагааны хураамж

    • Регистрийн дугаар,
    • Овог нэр
    • Гүйлгээний код 108,
    • Утасны дугаар

/үнэмлэх, сурлагын дэвтэр, Logbook дахин олголт, тайлан хамгаалалт зэрэг бусад төлбөрийг хийнэ/