Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Бүртгэл

 • Төгсөлтийн дараах сургалт нь жил бүрийн хавар (2 сарын эхний долоо хоногт), намрын (9 сарын эхний долоо хоногт) улиралд элсэлт авна.

 • Бүртгэл баталгаажуулах:

Онлайнаар бүртгүүлж шалгалтанд ороод тэнцсэн элсэгчдийн мэдээлэл Мэргэжлийн Сургалтын албаны цахим хуудсанд нийтлэгдэнэ. Тэнцсэн элсэгчид зарлагдсан хугацаанд (ажлын 5 өдөр) ирж материалаа өгч бүртгэлээ баталгаажуулна.


 • Бүрдүүлэх материал:   (Журмын 3.2.7)
  1. Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
  2. Элсэгчийн анкет (ЭНД ДАРЖ татаж авна уу)
  3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4. Сургууль төгссөн диплом /бакалавр/ (нотариатаар баталгаажуулсан) 
  5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар
  6. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
  7. Үйл ажиллагааны хураамж (сургалтын төлбөрийн 10 хүртэл хувьтай тэнцүү байна) /Материал тэнцсэн тохиолдолд төлнө/
  8. Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /материал тэнцсэн тохиолдолд төлнө/ Байгууллагын захиалгаар суралцаж буй элсэгч нь дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.
   • Суралцуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг
   • Сургалтын төлбөрийн эх үүсвэр (албан байгууллага, захиалагч байгууллагатай хийсэн гэрээ)

  Дээрх материалууд шаардлага хангасан тохиолдолд төлбөрөө төлнө.


 • 2018-2019 оны хичээлийн жилийн 2-р улирлын Үндсэн мэргэшлийн /Резиденсийн/ сургалтын цахим бүртгэл:  ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү.