Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Бүртгэл

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Бүртгэл

  • Төгсөлтийн дараах сургалт нь жил бүрийн намрын (9-р сар) улиралд элсэлт авна.

  • 2021 – 2022 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл  хаагдсан.

  • Бүртгэл баталгаажуулах:

Шалгалтад тэнцэж, хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийн цахимаар бүртгүүлсэн материалыг Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтээс 2021 оны 09 сарын 29,30 өдрүүдэд шалгаж материалын шаардлага хангасан элсэгчдэд төлбөрийн нэхэмжлэлийг бүртгэлийн програм (http://mdi.mnums.edu.mn) дээр үүсгэнэ.