Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Бүртгэл

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Бүртгэл

 

  • 2023 – 2024 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэлийн мэдээлэл ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

  • Бүртгэл баталгаажуулах:

Бүртгэлийн баталгаажуулалтыг элсэлтийн шалгалтын дараа хийх бөгөөд шалгалтад тэнцэж, хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийн цахимаар бүртгүүлсэн материалыг Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтээс шалгаж материалын шаардлага хангасан элсэгчдэд төлбөрийн нэхэмжлэлийг бүртгэлийн програм (http://mdi.mnums.edu.mn) дээр үүсгэнэ.