Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт | ЭЛСЭЛТ

Мэргэшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалт нь жил бүрий 10 дугаар сарын 1 болон 3 дугаар сарын 1-нд элсэлт авна. (Төгсөлтийн дараах сургалтын журмын 3.3)

 1. Элсэгчдэд тавигдах нийтлэг шаардлага: (Төгсөлтийн дараах сургалтын журмын 4.1)
  • Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд элсэгчид:
   • Дипломын, бакалаврын болон үндсэн мэргэшлийн дипломтой байна.
  • Мэргэшил дээшлүүлэх сургалтанд элсэгчид:
   • Тухайн чиглэлийн диплом, мэргэжлийн үнэмлэхтэй байна.
  • Элсэгч нь элсэлтийн шалгалтанд 70 хувь түүнээс дээш босго оноог хангасан байна.
 2. Бүртгүүлэх:

1-р алхам: Цахимаар бүртгүүлэх: ( 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн цахим бүртгэл эхэлсэн. ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү. )

2-р алхам: http://postgraduate.mnums.edu.mn веб хуудсанд бүртгэлийн мэдээллийг үндэслэн шалгалтын хуваарь гарна. Хуваарийн дагуу ирж шалгалтанд орно.

 • Шалгалтанд орохдоо Иргэний үнэмлэх болон бүртгэлийн хураамж төлсөн баримтаа авчирна.
 • Элсэлтийг уралдаант сонгон шалгаруулалтаар зохион байгуулна
 • Элсэлтийн шалгалтын босго оноогоор элсэгчдийг эрэмбэлэн, тогтоосон хяналтын тоог үндэслэн элсүүлнэ.

3-р алхам: Сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн тохиолдолд (Төгсөлтийн дараах сургалтын журмын 4.2) биеэр ирж бүртгүүлнэ.

 1. Бүрдүүлэх материалын жагсаалт: Сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн элсэгч доорх материалыг бүрдүүлнэ:
  • Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
  • Элсэгчийн анкет (ЭНД ДАРЖ татаж авна уу)
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Сургууль төгссөн болон мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
  • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
  • Ажил байдлын тодорхойлолт
  • Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт
  • Үйл ажиллагааны хураамж (сургалтын төлбөрийн 10 хүртэл хувьтай тэнцүү байна) /Материал тэнцсэн тохиолдолд төлнө/
  • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /материал тэнцсэн тохиолдолд төлнө/

Байгууллагын захиалгаар суралцаж буй элсэгч нь дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.

 • Суралцуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг
 • Сургалтын төлбөрийн эх үүсвэр (албан байгууллага, захиалагч байгууллагатай хийсэн гэрээ)
 1. Бүртгүүлэгчийн анхааралд:
  • Элсэгчийн бүрдүүлсэн материал шаардлага хангахгүй, цахим бүртгэлийг буруу бөглөсөн бол шалгалтын материалыг хүчингүйд тооцно. Энэ тохиолдолд жагсаалтын дараагийн элсэгчийн бүрдүүлсэн материалыг шалган, баталгаажуулна.
  • Элсэлтийн шалгалтанд тэнцээгүй, цахим бүртгэлийг буруу бөглөсөн, элсэгчийн бүрдүүлсэн материал шаардлага хангаагүй, хураамжаа төлсөн боловч хүндэтгэх шалтгаангүйгээр шалгалтанд ороогүй зэрэг тохиолдолд бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгохгүй болно.
  • Тэнцсэн элсэгчийн нэр, суралцах мэргэжлийн чиглэл, сургалтын хугацааг АШУҮИС-ийн Захирлын тушаалаар баталгаажуулна.
  • АШУҮИС-ийн Захирлын тушаал гарснаар элсэгчийг “суралцагч” хэмээн тооцно.