Суралцах чиглэл

Суралцах чиглэл

СУВИЛАГЧ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛЭЭР МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ЖАГСААЛТ /ЭМС-ЫН 2016.12.15 А/184/

Мэргэшлийн чиглэл Индекс Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил
Мэргэшлийн бүлэг Боловсролын Олон улсын стандарт ангилал (SCED) МУ-ын бакалаврын мэргэжлийн чиглэл/ хөтөлбөр Үндсэн мэргэшил Төрөлжсөн мэргэшил
СУВИЛАХУЙ БА ЭХ БАРИХУЙ-0913
1 Арьсны сувилахуй S(s) 0913 00 01 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

2 Гэмтэл согогийн  сувилахуй S(s) 0913 00 02 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3 Дархлаажуулалтын сувилахуй S(s) 0913 00 03 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

4 Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй S(s) 0913 00 04 –         Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч
5 Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотрын  сувилахуй S(s) 0913 00 05 –         Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч
6 Мэдрэлийн сувилахуй S(s) 0913 00 06 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

7 Мэдээгүйжүүлэгийн сувилахуй S(s) 0913 00 07 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

8 Мэс заслын сувилахуй S(s) 0913 00 08 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

9 Нүдний сувилахуй S(s) 0913 00 09 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

10 Нүүр амны сувилахуй S(s) 0913 00 10 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

11 Нярайн сувилахуй S(s) 0913 00 11 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

12 Өрхийн сувилахуй S(s) 0913 00 12 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

13 Сэргээн засахын  сувилахуй S(s) 0913 00 13 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

14 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй S(s) 0913 00 14 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

15 Халдварт өвчний сувилахуй S(s) 0913 00 15 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

16 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй S(s) 0913 00 16 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

17 Хүүхдийн сувилахуй S(s) 0913 00 17 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

18 Цус хавдрын сувилахуй S(s) 0913 00 18 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

19 Чих хамар хоолойн сувилахуй S(s) 0913 00 19 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

20 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй S(s) 0913 00 20 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

21 Эх, хүүхдийн сувилахуй S(s) 0913 00 21 –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

22 Яаралтай тусламжийн сувилахуй         –         Дипломын боловсролтой  сувилагч

–         Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТЭН
Лабораторийн технологи
1 Серологи судлал S(s) 0914 00 01 –         Лаборанторийн техникч/лаборант
2 Бичил амь судлалын техникч S(s) 0914 00 02 –         Лаборанторийн техникч/лаборант
3 Клиник биохими судлал S(s) 0914 00 03 –         Лаборанторийн техникч/лаборант
4 Дархлаа  судлалын техникч S(s) 0914 00 04 –         Лаборанторийн техникч/лаборант
5 Эд судлалын техникч S(s) 0914 00 05 –         Лаборанторийн техникч/лаборант
6 Эс судлалын техникч S(s) 0914 00 06 –         Лаборанторийн техникч/лаборант
Дүрс оношилгоо ба эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн технологи, засвар үйлчилгээ
1 Ангиографийн техникч S(s) 0914 00 01 Дүрс оношилгооны техникч
2 Диализын техникч S(s) 0914 00 02 Дүрс оношилгооны техникч
3 Компьютерт томографи рентгэн туяаны техникч S(s) 0914 00 03 Дүрс оношилгооны техникч
4 Сонсгол судлал S(s) 0914 00 04 Дүрс оношилгооны техникч
5 Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо S(s) 0914 00 05 Дүрс оношилгооны техникч
6 Туяа эмчилгээний техникч S(s) 0914 00 06 Дүрс оношилгооны техникч
7 Цөмийн оношилгоо, эмчилгээнй техникч S(s) 0914 00 07 Дүрс оношилгооны техникч
Сэргээн засал судлал-091501
1 Амьсгал зүрх судасны хөдөлгөөн засал судлал S(s) 0915 00 01 Хөдөлгөөн засалч
2 Мэдрэлийн хөдөлгөөн засал судлал S(s) 0914 00 02 Хөдөлгөөн засалч
3 Тулгуур эрхтэний хөдөлгөөн засал судлал S(s) 0914 00 03 Хөдөлгөөн засалч
4 Хүүхдийн хөдөлгөөн засал судлал S(s) 0914 00 04 Хөдөлгөөн засалч
Бусад -0919
1 Ариутгагч S(s) 0919 00 01 –         Хүний бага эмч

– Сувилагч

2 Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн сургалт S(s) 0914 00 02 –         Хүний бага эмч
–         Сувилагч
–         Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч
–         Эх баригч
3 Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн кодлогчийн сургалт S(s) 0914 00 03 –         Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан
–         Хүний бага эмч
–         Сувилагч
–         Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч
–         Эх баригч