Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхаарал 2019 оны намрын улиралд төгсөх Резидент эмч нар 09 сарын 16-ны өдөр дараах хуваарийн дагуу Төгсөлтийн онолын шалгалтын давтлагад оролцоно уу. № СУРАЛЦАЖ БУЙ МЭРГЭШИЛ Өрөө Цаг 1… Read More

Үндсэн мэргэшлийн сургалт / 2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд

Үндсэн мэргэшлийн сургалт / 2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд Төгсөлтийн онолын претестийн хуваарь 2019 оны 09 сарын 14-нд зарлагдана.

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Сонгон судлах хичээлийн дахин шалгалт

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Сонгон судлах хичээлийн дахин шалгалт 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд явагдсан “Эмнэлгийн Халдварын Сэргийлэлт, Хяналт” сэдэвт сонгон суралцах хичээлийн дахин шалгалтыг 2019 оны 09 сарын 10 өдөр буюу өнөөдөр 17:00 цагт 439 тоот өрөөнд авна.

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Сонгон судлах хичээлийн шалгалт

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Сонгон судлах хичээлийн шалгалт 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд явагдсан “Эмнэлгийн Халдварын Сэргийлэлт Хяналт” сэдэвт сонгон суралцах хичээлийн шалгалтыг 2019 оны 09 сарын 09-ний 16:30 цагт Төв сургуулийн 140 тоотод авна. Жич: Сонгон суралцсан резидентүүд… Read More

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх дамжааны резидент эмч нарын анхааралд

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх дамжааны резидент эмч нарын анхааралд Төгсөлтийн дараах ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН/ резиденсийн/ сургалтанд суралцагчдын тайлан хамгаалалтын хуваарь 2019 оны намар төгсөх 2,3-р дамжааны төгсөгчдийн тайлан хамгаалалт 2019 оны 9 дүгээр сарын 11, 12-нд АШУҮИС-ийн… Read More

Төгсөлтийн дараах сургалт | Био-Анагаахын Мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл

Төгсөлтийн дараах сургалт | Био-Анагаахын Мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл Бүртгэл 2019 оны 09 сарын 25-н өдрийн 15:00 цаг хүртэл явагдана. Бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРНА уу.

Төгсөлтийн дараах сургалт | Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл

Төгсөлтийн дараах сургалт | Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл Бүртгэл 2019 оны 09 сарын 25-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл явагдана. Бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРНА уу. Жич: Энэхүү сургалтад зөвхөн АШУҮИС-ийн төгсөгчдийг бүртгэнэ.

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт, Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын бүртгэл 09 сарын 04-нд нээгдэнэ.

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт, Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын бүртгэл 09 сарын 04-нд нээгдэнэ. Жич: Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтанд зөвхөн АШУҮИС-ийн төгсөгчдийг бүртгэнэ.

Төгсөлтийн дараах сургалт | Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл

Төгсөлтийн дараах сургалт | Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл Цахим бүртгэл 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл явагдана. Бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРНА уу

Төгсөлтийн дараах сургалт | Сувилагч, тусгай мэргэжилтний сургалтын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл

Төгсөлтийн дараах сургалт | Сувилагч, тусгай мэргэжилтний сургалтын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн цахим бүртгэл Цахим бүртгэл 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл явагдана. Бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРНА уу