Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт | Төлбөр & Хугацаа

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт | Төлбөр & Хугацаа

ЭМС-ын 2016.12.15-н өдрийн А/184 дүгээр тушаалын хавсралт буюу АШУҮИС-ийн Төрөлжсөн мэргэшлийн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл:

Сургалтын чиглэл Хугацаа Агуулгын багтаамж Сургалтын төлбөр
Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэл:
1. Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт 6 сар 46 кр 736,000₮
2. Биостатистик, Тархвар зүй 6 сар 26 кр 416,000₮
3. Орчны эрүүл мэнд судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
4. Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
5. Хүнсний эрүүл ахуй судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Дотор судлалын чиглэл:
6. Зүрх судлал 1 жил 60 кр 960,000₮
7. Уушиг судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
8. Бөөр судлал 1 жил 46 кр 736,000₮
9. Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 1 жил 46 кр 736,000₮
10. Цус судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
11. Дотоод шүүрэл судлал 1 жил 46 кр 736,000₮
12. Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
13. Настан судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
14. Эмнэлзүйн эм судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Хүүхэд судлалын чиглэл:
15. Нярай, перинатал судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
16. Хүүхдийн зүрх судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
17. Хүүхдийн ревматологи 6 сар 26 кр 416,000₮
18. Хүүхдийн уушиг судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
19. Хүүхдийн бөөр судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
20. Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
21. Хүүхдийн цус, хавдар судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
22. Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалын чиглэл:
23. Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
24. Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Мэс заслын судлалын чиглэл:
25. Бөөрний мэс засал судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
26. Толгой, хүзүүний мэс засал судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
27. Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
28. Хүүхдийн мэс засал судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Халдварт өвчин судлалын чиглэл:
29. БЗДХ, ХДХВ/ ДОХ судлал 1 жил 46 кр 736,000₮
Хавдар судлалын чиглэл:
30. Хавдрын туяа эмчилгээ судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
31. Хавдрын хими эмчилгээ судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Чих хамар, хоолой  судлалын чиглэл:
32. Хүүхдийн чих, хамар, хоолойн өвчин судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Мэдрэл судлалын чиглэл:
33. Хүүхдийн мэдрэл судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Гэмтэл-согог засал судлалын чиглэл:
34. Түлэнхий, хөлдөлт судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
35. Нурууны мэс засал судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
36. Үе бүтээх, солих мэс засал судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
37. Хүүхдийн гэмтэл, согог судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
38. Хавсарсан гэмтлийн мэс засал судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
39. Доод мөчний нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
40. Гар сарвууны нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Анатомийн эмгэг судлал:
41. Эсийн эмгэг судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Эмнэл зүйн эмгэг  судлалын чиглэл:
42. Эмнэл зүйн дархлаа / харшил  судлал /арьс судлал, дотор судлал, нүд судлал, хүүхэд судлал, чих хамар хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн эмч/ 6 сар 26 кр 416,000₮
43. Эмнэл зүйн бичил амь судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Дүрс оношлогоо судлалын чиглэл:
44. Ангиограф/судсан дотуурх оншилгоо, эмчилгээ судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
45. Компьютер томографи/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
46. Хүүхдийн дүрс оношилгоо судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Эм зүйн чиглэл:
47. Эмийн технологи судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
48. Эмийн шинжилгээ судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
49. Эмнэлзүйн эм зүй 6 сар 26 кр 416,000₮
Био-Анагаахын мэргэжилтэн:
50. Анагаахын бичил амь судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
51. Анагаахын дархлаа / харшил  судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
52. Анагаахын молекул биологи судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
53. Анагаахын удам зүй судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
54. Цус судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
55. Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 6 сар 26 кр 416,000₮
56. Эс судлал 6 сар 26 кр 416,000₮
Дээшлүүлэх сургалт
Сургалтын чиглэл Хугацаа Агуулгын багтаамж Сургалтын төлбөр
1 Тархины цахилгаан бичлэг 6 сар 26кр 416000₮
2 Тархины судасны хэт авиан оношилгоо 6 сар 26кр 416000₮
3 Сонсгол судлал 6 сар 26кр 416000₮
4 Электронейрографи, Электромиографи 6 сар 26кр 416000₮
5 Дурангийн мэс засал 6 сар 26кр 416000₮
6 Уушигны дуран 3 сар 14кр 224000₮
7 Хүүхдийн нүүр амны өвчний урьдчилан сэргийлэлт 3 сар 14кр 224000₮
8 Компьютер томографи 3 сар 14кр 224000₮
9 Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох 3 сар 14кр 224000₮
10 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин 4 сар 18кр 288000₮
11 Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношлогоо 3 сар 14кр 224000₮
12 БЗДХ 2 сар 8кр 128000₮
13 Сүрьеэ(хүүхдийн сүрьеэ, уушгины сүрьеэ, эмэнд тэсвэртэй сүрьеэ, уушгины бус сүрьеэ) 3 сар 14кр 224000₮
14 Халдварт өвчин (вирүст хепатит, амьсгалын замын халдварт өвчин, гэдэсний халдарт өвчин, зоонозын халдварт өвчин, шинэ болон сэргэж буй халдварт өвчин, халдварын сэргийлэлт хяналт) 3 сар 14кр 224000₮

 

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт:

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
1 Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт Био-Анагаах судлаач 6сар 26кр 416000₮