10 May

ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН 2023–2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН ЭЛСЭЛТЭЭР ЭЛССЭН ЭЛСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН 2023–2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН ЭЛСЭЛТЭЭР ЭЛССЭН ЭЛСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Төгсөлтийн дараах төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх  сургалт 2024 оны 05 сарын 15-нд эхлэх бөгөөд таны бүртгүүлсэн мэйл хаяг руу сургалт удирдах багшийн мэдээллийг явуулсан тул зааврын дагуу зохицуулагч багштай уулзан сургалтаа эхлүүлнэ үү.

25 Apr

Төгсөлтийн дараах ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН (резиденсийн) сургалтад 1, 2, 3-р дугаар дамжаанд суралцагчдын тайлан хамгаалалт

Төгсөлтийн дараах ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН (резиденсийн) сургалтад 1, 2, 3-р дугаар дамжаанд суралцагчдын тайлан хамгаалалт

I. Төгсөлтийн дараах сургалтын 2023 оны намар элссэн (1-р дамжааны бүх мэргэшил) суралцагчдын тайлан хамгаалалт 2024 оны 05 дугаар сарын 13-17 –ны хооронд АШУҮИС-ийн төв байр Мэргэжил дээшлүүлэх институт дээр хуваарийн дагуу болно.

Суралцагчид батлагдсан хуваариас өмнө зохицуулагч багш, тэнхим дээр хийсэн ажлын талаарх тайлан бэлтгэж шалгуулан зөвшөөрөл авсан байна.

Тайлан хамгаалахад бүрдүүлэх материал:

 1. Суралцагчийн дэвтэр
  • Тайлан хамгаалалтанд орохыг зөвшөөрсөн хэсэгт зохицуулагч багш гарын үсэг зурсан байх
  • Эмнэл зүйн тойролтын гүйцэтгэл нь хугацаа, эмч-багшийн гарын үсэг, он сараар баталгаажсан байх
  • Эмнэл зүйн тойролт бүрийн төгсгөлд зохицуулагч багш хянасан гарын үсгийг зуруулж хяналт хийлгэсэн байх
  • Сургалтын төлбөр төлсөн байх (Банкны нэр:   Хаан банк, Хүлээн авагч: АШУҮИСургууль, Дансны дугаар: 5031882309, Гүйлгээний утга: Регистрийн дугаар, овог нэр, утасны дугаар )
 1. Тайлан
 • Хавсаргасан загварын дагуу тайлан бичиж зохицуулагч багшаар хянуулан баталгаажуулсан байна. ( ЗАГВАР ФАЙЛ ТАТАХ )
 • Суралцагчийн дэвтэр хөтлөх заавартай танилцаж зохих тэмдэглэл хөтөлсөн байна.

II. Төгсөлтийн дараах сургалтын 2021 оны намар (Нүд судлал 3-р дамжаа), 2022 оны намар элссэн (2-р дамжааны бүх мэргэшил) суралцагчдын тайлан хамгаалалтыг онолын явцын шалгалтаар дүйцүүлнэ

Онолын явцын шалгалтыг 2024 оны 05 дугаар сарын 20-24-ны хооронд авна

Шалгалтын босго оноо 80 байх тул шалгалтын бэлтгэлээ хангана уу.

Өмнөх тайлан дутуу бол нөхөн/ давтан хамгаалж болно. Нөхөн/давтан тайлангийн хураамж 1кр буюу 16 000 төгрөгийг дээрх дансанд төлсөн баримттай 1-р дамжааны тайлан хамгаалалтын хуваарийн дагуу орно.

ЖИЧ: ТӨЛБӨР ТӨЛӨӨГҮЙ РЕЗИДЕНТ ЭМЧ НАР ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТАД ОРОХГҮЙ БОЛОХЫГ МЭДЭГДЬЕ.

 

1 дүгээр дамжаанд суралцагчдын ТАЙЛАН ХАМГААЛАХ ХУВААРЬ

Мэргэшлийн чиглэл Огноо Цаг
1 Гэмтэл согог судлал 2024.05.13 10:00-11:00
2 Арьс судлал 2024.05.13 11:00-12:30
3 Зүү эмчилгээ судлал 2024.05.13 13:30-14:30
4 Дотрын анагаах судлал 2024.05.13 14:30-15:30
5 Анатомийн эмгэг судлал 2024.05.14 10:00-11:00
6 Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал 2024.05.14 10:00-11:00
7 Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал 2024.05.14 10:00-11:00
8 Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал 2024.05.14 11:00-12:30
9 Мэдрэл судлал 2024.05.14 13:30-14:30
10 Мэс засал судлал 2024.05.14 14:30-15:30
11 Дүрс оношилгоо судлал 2024.05.14 15:30-16:30
12 Нүүр амны мэс засал судлал 2024.05.15 09:00-11:00
13 Нүд судлал 2024.05.15 11:00-12:30
14 Нүүр амны гажиг засал судлал 2024.05.15 13:30-15:00
15 Сэтгэц судлал 2024.05.15 15:00-15:30
16 Хүүхдийн нүүр ам судлал 2024.05.16 09:00-09:30
17 Хавдар судлал 2024.05.16 09:30-10:30
18 Халдварт өвчин судлал 2024.05.16 09:30-10:30
19 Сэргээн засал судлал 2024.05.16 10:30-11:30
20 Өрхийн анагаах судлал 2024.05.16 11:30-12:30
21 Нүүр амны согог засал судлал 2024.05.16 13:30-14:30
22 Сүрьеэ судлал 2024.05.17 09:00-09:30
23 Ерөнхий мэргэшил судлал 2024.05.17 09:00-10:00
24 Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал 2024.05.17 09:00-10:00
25 Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал 2024.05.17 09:00-10:00
26 Шүдний тулгуур эд судлал 2024.05.17 09:00-10:00
27 Шүүх анагаах ухаан судлал 2024.05.17 09:00-10:00
28 Эрчимт эмчилгээ судлал 2024.05.17 09:00-10:00
29 Мэдээгүйжүүлэг судлал 2024.05.17 10:00-11:00
30 Хүүхэд судлал 2024.05.17 10:00-11:00
31 Чих, хамар, хоолой судлал 2024.05.17 11:00-12:00
32 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал 2024.05.17 13:30-14:30
33 Эмнэл зүйн эмгэг судлал 2024.05.17 14:30-15:30

 

2, 3 дугаар дамжаанд суралцагчдын ТАЙЛАН ХАМГААЛАХ ХУВААРЬ

Мэргэшлийн чиглэл Огноо Цаг
1 Анатомийн эмгэг судлал 2024.05.20 14:00
2 Арьс судлал 14:00
3 Гэмтэл согог судлал 14:00
4 Дотрын анагаах судлал 14:00
5 Дүрс оношилгоо судлал 14:00
6 Ерөнхий мэргэшил судлал 14:00
7 Зүү эмчилгээ судлал 14:00
8 Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал 14:00
9 Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал 14:00
10 Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал 14:00
11 Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал 14:00
12 Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал 14:00
13 Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмэгтэйчүүд судлал 14:00
14 Мэдрэл судлал 14:00
15 Мэдээгүйжүүлэг судлал 14:00
16 Мэс засал судлал 14:00
17 Нүд судлал 14:00
18 Сүрьеэ судлал 14:00
19 Нүүр амны гажиг засал судлал 2024.05.24 14:00
20 Нүүр амны мэс засал судлал 14:00
21 Нүүр амны согог засал судлал 14:00
22 Өрхийн анагаах судлал 14:00
23 Сэргээн засал судлал 14:00
24 Сэтгэц судлал 14:00
25 Хавдар судлал 14:00
26 Халдварт өвчин судлал 14:00
27 Хүүхдийн нүүр ам судлал 14:00
28 Хүүхэд судлал 14:00
29 Чих, хамар, хоолой судлал 14:00
30 Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал 14:00
31 Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал 14:00
32 Шүдний тулгуур эд судлал 14:00
33 Шүүх анагаах ухаан судлал 14:00
34 Эмнэл зүйн эмгэг судлал 14:00
35 Эрчимт эмчилгээ судлал 14:00
36 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал 14:00
37 Яаралтай тусламж судлал 14:00

 

 

19 Apr

2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо судлал төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо судлал төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

2024 оны 04 сарын 19-ний өдөр зохион байгуулсан “Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо судлал” төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн: Read More

16 Apr

Ерөнхий эмч ажилд авна

Ерөнхий эмч ажилд авна

3, 4-р хороололд байрлалтай шинээр нээгдэж буй сэргээн засах эмнэлэгт бүтэн цагийн Ерөнхий эмч хийх сонирхолтой, туршлагатай эмч ажилд авна.  Утас: 94111633

Инвитро клиник

2024.04.16

16 Apr

2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал чиглэлд бүртгүүлсэн элсэгчдийн анхааралд

2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд “Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал” чиглэлд бүртгүүлсэн элсэгчдийн анхааралд

Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал чиглэлээр элсэлтийн шалгалт авах бөгөөд шалгалтыг 2024 оны 04 сарын 19-ний өдөр 11:00 цагт онлайн хэлбэрээр зохион байгуулна. (Шалгалт авах ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМ 2024 оны 04 сарын 19-ний өдөр нээгдэхийг анхаарна уу)

Онлайн шалгалт өгөх заавартай урьдчилан заавал танилцана уу.

Шалгалт өгөх элсэгчдэд бүртгүүлсэн утасны дугаараар цахим сургалтын системийн эрх үүсгэж бэлтгэсэн байгаа бөгөөд зөвхөн энэ эрхээр зааврын дагуу нэвтрэн шалгалтаа өгнө. /Шалгалт авах цахим сургалтын системд элсэгч МДИ-ийн үүсгэсэн эрхээр орох бөгөөд шинэ бүртгэл үүсгэхгүй болохыг анхаарна уу!!!/

Шалгалт авах цахим сургалтын систем:  http://elearning.mnums.edu.mn/

Онлайн шалгалт өгөх заавартай урьдчилан танилцана уу.

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

Цахим сургалтын систем заавар2023 (1)

Утас: 77757575  (1027)

04 Apr

ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН 2023–2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРЛЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН 2023–2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРЛЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

Төгсөлтийн дараах төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал чиглэлээр элсэлт авч байна. Бүртгүүлсэн элсэгчдийн материалыг шалган элсэх боломжтой элсэгчдийн төлбөр төлөх зааврыг бүртгүүлсэн мэйл хаягаар хүргүүлэх болно.

  • Бүртгүүлэх холбоос: ЭНД ДАРНА уу.
  • Бүртгэл: 2024.04.15 өдрийн 15:00 хаагдана.
25 Mar

Аварга тосон рашаан сувилал эмч, сувилагч ажилд авна

Аварга тосон рашаан сувилал эмч, сувилагч ажилд авна

Аварга тосон рашаан сувилал дараах ажлын байранд эмч, сувилагч ажилд авна.

 • Уламжлалтын их эмч
 • Арьс харшлын их эмч
 • Мэдрэлийн их эмч
 • Эрүүл ахуйч их эмч
 • Сэргээн засахын сувилагч
 • Уламжлалтын сувилагч
 • Физик эмчилгээний сувилагч гэх мэт нийт 30 гаруй төрлийн ажлын байранд урьж байна.

Байрлах өрөө байр, өдрийн 3-5 удаагийн хоол цай, замын зардал, ажлын хувцас хангамж, тав тухтай ажлын байр, өрсөлдөхүйц цалин, урамшуулалтай.

Холбоо барих: 77462222

2024.03.21

15 Mar

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын элсэлтийн тухай

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын элсэлтийн тухай

2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад бүртгүүлсэн элсэгчдийн материалыг шалгаж дууссан бөгөөд дараах элсэгчдийн материал шаардлага хангасан тул 2024 оны 03 сарын 29-ний дотор сургалтын төлбөрийг  төлнө үү. Жич: Материал шаардлага хангаж, Сургалтын төлбөр төлснөөр элсэлтийн тушаалд орохыг анхаарна уу.

 • Төлбөр төлөх данс: Хаан банк 5031882309
 • Хүлээн авагч: АШУҮИСургууль
 • Гүйлгээний утга: Овог нэр, регистрийн дугаар (овог нэр регистрийн дугаараар шалгах тул зөв гүйцэт бичсэн байхыг анхаарна уу)
 • Сургалтын төлбөрийн хэмжээг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Сургалт эхлэх хугацаа:

Эрүүл мэндийн сайдын 2024 оны оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн “Өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжүүлэх тухай” А/69 дүгээр тушаалаар 2024 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд эрүүл мэндийн салбарыг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжүүлсэн. 

Төгсөлтийн дараах сургалтыг Эрүүл мэндийн сайдын 2024 оны оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн “Өвөлжилт, хаваржилтын байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” А/83 дугаар тушаалаар гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг цуцалсны дараа эхлүүлэхээр заасан тул 05 сарын 15-наас эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.  Хэрэв өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаа нь 2024 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс өмнө цуцлагдвал төгсөлтийн дараах сургалтыг эхлүүлнэ. Имэйл болон энэхүү вэбд тавигдах зарыг шалгана уу.

Материал шаардлага хангасан элсэгчид(төлбөр төлөх):

Овог нэр Бүртгүүлсэн утасны дугаар
Т.Аззаяа 91****62
Э.Буяндэлгэр 88****61
Ч.Болор-Эрдэнэ 96****20
Ш.Хишигсүрэн 88****88
Т.Сэлэнгэдэлгэр 99****27
Б.Мөнгөнзул 88****95
А.Алтаншагай 95****96
М.Пүрэврагчаа 89****29
Б.Баясгалан 91****06
А.Оюунболд 88****35
М.Адъяасүрэн 94****95
г.отгонтөгс 95****66
Г.Мөнхцацрал 99****74
Э.Урангоо 90****65
Д.Өлзийханд 99****07
Б.Нэмэхжаргал 80****23
Б.Шинэцацрал 80****31
Б.Мөнхсүрэн 89****33
Г.Болор 88****77
А.Ганчимэг 80****74
А.Насанжаргал 95****74
Б.Түмэндалай 99****00
Э.Нямдэлгэр 99****96
Б.Ангир-Үжин 88****01
Р.Нямсувд 95****21
М.Оюунбаяр 98****12
Б.Пүрэвхүү 80****65
Б.Давааням 98****21
Б.Энхтүвшин 99****43
Ж.Мишээл 80****18
Ч.Дашбалжинням 86****86
М.Сарантуяа 88****04
Х.Гэрэлсүрэн 80****26
Б.Цэнгүүн 99****15
Д.Номингэрэл 89****82
Б.Мишээл 86****85
П.Наранжаргал 89****82
Г.Дуламсүрэн 96****65
О.Оюунсүрэн 99****73
С.Хишигдалай 80****87
Ө.Наранзаяа 99****06
Э.Долгор 80****55
Ц.Өлзийхишиг 98****68
Д.Лхагвасүрэн 95****98
Б.Хишигбуян 80****92
Б.Батжаргал 95****25
Б.Ариунаа 86****36
Х.Тамир 88****80
А.Хулангаа 89****13
Т.Анхзаяа 85****71
Б.Тогтохбаяр 99****62
Г.Онон 90****94
Г.Энхсувд 88****56
Б.Оюун-Эрдэнэ 99****14
Ч.Нүрмаамаамаа 99****02
Г.Ануужин 99****05
Д.Дүүрэнжаргал 94****03
Б.Гүлшекер 95****66
Ж.Очирцогт 99****39
Б.Маргад 88****23
С.Бахаргүл 99****28
Э.Өсөхбаяр 88****37
Э.Дөлгөөн 88****21
П.Нэмэхбаяр 91****44
С.Лхагвадулам 99****29
Э.Ичинхорлоо 80****89
Т.Анхилмаа 98****99
Г.Мөнгөнбагана 88****44
Г.Энхсувд 99****23
Д.Дэлгэрмаа 88****17
О.Нямбилэг 99****26
Г.Дөлгөөн 88****85
Э.Гантөмөр 88****89
Л.Номин-Эрдэнэ 99****85
М.Тэргэл 80****00
Ц.Цахим-Эрдэнэ 88****30
Б.Энхдэлгэр 88****79
Б.Цэндсайхан 95****13
Н.Шаравжамц 92****77
Д.Хулан 99****99
С.Байхозы 94****45
Ч.Уранбилэг 99****64
А.Урангоо 85****76
З.Батчулуун 99****17
Ж.Ариунсувд 99****25
А.Амарбуян 99****78
Б.Есөнзаяа 80****29
Г.Бэлгүтэй 88****17
М.Мөнх-Эрдэнэ 99****64
Р.Болормаа 99****58
Л.Зоригт 94****27
Д.Оюунжаргал 88****37
Б.Урантөгөлдөр 89****49
Ц.Цэрэнтогтох 98****11
М.Отгондулам 91****34
Б.Хэрлэн 95****88
З.Болормаа 86****11
Д.Алтанцаг 88****10
Л.Энхтуул 88****67
Ч.Дарханцэцэг 90****14
Г.Намуун 99****33
Ц.Мөнх-Эрдэнэ 88****02
Д.Ариунтуяа 96****60
Л.Анхил 99****84
Г.Намуунцэцэг 96****87
А.Отгонзаяа 88****25
З.Жанчивдорж 89****48
Х.Наранбилэг 94****49
А.Доржханд 99****34
Г.Намуун 99****65
П.Долгоржав 99****27
О.Зоригтбаатар 99****17
С.Энхтунгалаг 99****42
Р.Өлзий-орших 88****06
У.Ганчимэг 99****14
Б.Баярцэцэг 99****30
С.Дэнзэндулмаа 99****48
Б.Одсүрэн 99****50
Б.Болортуяа 99****96
Б.Дэлгэрмаа 98****17
Э.Батзаяа 80****14
Л.Азжаргал 99****52
Ч.Энх-Амгалан 94****90
Г.Энэрэл 99****87
Б.Энхжин 94****09
Ч.Батзаяа 99****68
Х.Оюу-Эрдэнэ 88****95
Т.Мишээл 95****66
Б.Жаргалмаа 99****12
Д.Энхтүвшин 88****66
Б.Оргодолчулуун 88****32
Е.Ардах 90****00
П.Тунсаг 99****74
Д.Отгонбаяр 94****43
Ж.Хэрлэн 99****74
Ж.Цэцэнбэрс 88****36
С.Намуунаа 95****26
М.Золжаргал 99****84
Б.Аззаяа 88****61
Э.Намуун 99****99
Б.Даваа-Очир 99****88
М.Пүрэвжаргал 88****63
Ч.Мягмарсүрэн 88****30
Д.Энхзул 99****26
Э.Ариунзаяа 96****13
М.Лхагвасүрэн 88****63
Б.Бауыржан 89****99
Д.Энхшүр 88****10
Н.Мягмарнаран 99****82
Г.Маналжав 95****53
О.Уртнасан 94****36
Г.НАРАНХҮҮ 95****12
Д.Цэнджав 94****27
Г.Алтанзул 94****81
Г.Даваадорж 99****06
Б.Энхзул 80****82
Э.Мягмаржав 85****30
Г.Лхамжав 95****29
Э.Номин-Эрдэнэ 80****14
Д.Дулмаа 98****92
Б.Алтанзул 88****57
П.Ариунзаяа 99****78
Д.Одонцэцэг 88****75
Б.Ариунжаргал 99****27
М.Дүүрэнбилэг 99****97
Б.Монголжин 96****92
Г.Эрдэнэбилгүүн 99****07
Г.Хонгорзул 93****03
п.ганбаатар 90****30
Б.Сарантуяа 99****57
Ө.Түмэнбаяр 99****92
Х.Адьяа 90****48
Ц.Нарангарав 99****52
Б.Баярмаа 99****61
М.Алимаа 88****99
Б.Бямбасүрэн 89****70
А.Дашням 93****27
Б.Мөнхзаяа 99****97
Х.Баясал 91****04
Э.Сумъяабадам 88****34
Д.Ариунжаргал 86****26
Н.Баярмаа 99****14
Б.Хувьтавилан 99****82
Б.Чулуунгэрэл 99****60
О.Ану 99****49
Б.Мөнгөнцэцэг 88****68
Э.ДАШНЯМ 90****37
Л.Одонтуяа 99****12
Б.Золжаргал 86****42
Ц.Номин-Эрдэнэ 88****48
А.Нямжав 89****35
Б.Насанбат 99****88
О.Баттөгс 99****18
Л.Дариймаа 98****21
Б.Хишигдэлгэр 99****24
Б.Ундрах 99****61
Ч.Дуламсүрэн 88****92
Д.Бадармаа 99****73
Х.Одонтуяа 80****34
Ц.Бадамхорлоо 99****83
Б.Намуун 99****52
Б.Саруул 99****30
Р.Содномжаргал 99****04
Д.Янжиндулам 80****93
Н.Нандинцэцэг 94****07
Б.Санчирмаа 88****33
Б.Мөнхзул 88****72
П.Нарангэрэл 95****95
Ц.Маралмаа 99****48
Х.пүрэвжаргал 99****30
Б.Анхцэцэг 99****71
Х.Баярсанаа 88****94
Г.Мичидмаа 94****11
Б.Жигмэддулам 94****28
С.Сарангэрэл 88****82
Б.Цэлмэг 99****35
Т.Чимэгсанаа 88****16
Б.Жанлав 90****60
Г.Ганцэцэг 86****81
Б.Ариунбуян 94****28
Э.Одонтуяа 95****81
Э.Баттуяа 88****01
А.Цэрэнжаргал 98****96
С.Отгонжаргал 85****12
М.Зандангарав 89****55
З.Цагаанцоож 88****33
Э.Билгүүн 99****77
Л.Очгэрэл 88****44
ц.цэнд-аюуш 88****20
Н.Номин-Ундрам 99****19
Т.Содон-Эрдэнэ 86****48
М.Сумъяабазар 99****44
Б.Цолмонтуяа 94****34
Э.Отгончимэг 99****44
Ш.Нямдулам 89****71
б.сангидулам 94****41
Т.Ариунгэрэл 99****89
Э.Батчимэг 80****80
Б.Эрвийгийлхам 96****77
Б.Сувдгэрэл 88****67
Б.Өлзийжаргал 88****39
Д.Амартүвшин 88****06
Б.Зундуйсодном 89****19
Ж.Энх-амгалан 80****85
Ц.Баярзаяа 99****79
Ц.Оюунчимэг 99****69
Г.Солонго 99****97
Б.Нямдаваа 99****11
Ц.Мөнхтуул 96****04
Б.Загдаа 80****16
Ц.Ариунзаяа 89****93
М.Өлзийдүүрэн 80****72
Х.ГАНЧУЛУУН 88****41
Ж.Чимэгээ 88****37
Б.Отгонтуяа 88****67
Э.Цээлэйнамсан 98****59
Г.Өлзиймаа 88****77
Н.Балжинням 86****32
С.Хишигжаргал 88****33
Э.Уртнасан 88****83
Б.Дүүрэнзаяа 86****46
П.Эрдэнэ-Очир 95****31
Б.Буян-Эрдэнэ 88****78
Г.Гандулам 99****14
Д.Цэвэгмид 89****39
Ж.Номин-Эрдэнэ 99****91
Н.Энхмаа 88****70
Г.Нямсүрэн 99****34
м.энхбаатар 99****56
Н.Амараа 89****55
Х.Номин-Эрдэнэ 80****70
А.Энхбаягалан 86****77
Б.Даваасүрэн 91****16
O.Бүжинлхам 94****89
м.бямбацэдэв 88****63
Х.Нармандах 88****56
Б.Нандин-Эрдэнэ 88****45
Б.Билэгсайхан 89****39
Н.Буянжаргал 88****71
Г.Сосорбарам 88****29
Б.Тогосмаа 91****19
Г.Уранчимэг 88****36
Б.Мөнхцэцэг 99****44
А.Анужин ****
Э.Цэрэннадмид 88****81
Г.Цэнд-Аюуш 99****04
Ч.Отгонжаргал 86****81
М.Мөнхчимэг 88****72
Ж.Жамбалдорж 89****20
У.Энхтуяа 99****54
б.сугар 99****65
Н.Саранчимэг 90****15
Т.Амардэлгэр 89****15
Д.Эрдэнэ-Оюун 85****83
Б.Бямбасүрэн 89****50
Н.Алима 99****13
Э.Энхамгалан 88****74
Г.Дэлгэрзаяа 95****23
М.Мөнгөнбаяр 88****85
А.Номинзаяа 99****58
Н.Цэрэнлхам 95****03
Ц.Наранхишиг 94****33
Д.Цогзол 96****35
Б.Хулан 80****58
М.Ууган 99****10
Б.Солонго 99****16
О.Пүрэвжаргал 95****42
А.Сайнзаяа 80****10
Ж.Бадамсэд 88****66
Э.Халиун 95****15
Ж.Оюунтөгс 85****34
Б.Анударь 89****62
Г.Хонгорзул 88****31
М.Мөнхцэцэг 85****96
Б.Содсарангуа 95****86
о.номинзул 80****55
Б.Нандин-Эрдэнэ 85****27
Л.Цэрэнжав 89****95
О.Маралмаа 99****49
Б.Амгаланбаатар 94****18
А.Буяннэмэх 88****18
Э.Нарангэрэл 89****15
Э.Хандсүрэн 91****10
м.бадамхорол 99****52
Б.Одгэрэл 96****98
П.Мандахнаран 90****30
П.Сансармаа 86****22
Х.Дэлгэрцэцэг 86****92
Б.Ариунтунгалаг 99****41
Т.Тэргэл 99****35
П.Саранзаяа 86****23
Б.Энхзул 95****16
Н.Ганцацрал 99****73
Б.Солонго 95****20
Х.Өмөржан 99****97
Ц.Номинчулуун 96****06
Н.Энхзаяа 99****91
М.Тэргэл 86****55
Б.Урангоо 88****86
Д.Булганчимэг 99****40
Б.Энхбат 91****11
Х.Хандсүрэн 95****62
Б.Төгсжаргал 88****20
ц.ариунзул 94****64
Э.Нямзаяа 98****05
Г.Ганцэцэг 99****45
М.Уянга 99****95
Б.Буянт 99****24
Б.Бирадамба 88****99
Б.Жаргал 99****18
Ц.Ганжигүүр 99****37
Х.Баяраа 88****01
Г.хишигсүрэн 94****09
А.Мягмаржав 99****90
Г.Хонгорзул 80****88
М.Энхтуяа 91****53
Д.Тунгалаг 99****02
Д.Уранжаргал 99****38
М.Цэцэгсайхан 95****53
п.сарангэрэл 88****00
Б.Золжаргал 90****99
Ч.Долгорсүрэн 80****56
Н.Сугар-Од 99****76
Э.Намуунаа 91****41
Ц.Цэрэндолгор 88****06
А.Халиун 99****73
Ж.Нансалмаа 90****39
Д.Тэмүүжин 80****29
Б.Рэгзэдмаа 91****52
т.болоржин 88****21
Б.Эрдэнэбаатар 99****76
Б.Байгалмаа 80****09
Б.Сайнжаргал 91****10
М.Гангэрэл 99****17
Т.Баярчимэг 99****31
Н.Эрдэнэтуяа 99****25
Б.Булган 88****08
Э.Мөдөг 80****83
Б.Энхзаяа 95****13
Ж.Уранбилэг 99****21
Э.Ариунбаяр 99****28
Х.ЭРДЭНЭСУВД 99****42
О.Ундрахцэцэг 90****91
М.Халиун 80****10
Г.Отгонцэцэг 88****60
Ч.Сосорбарам 88****04
Б.Хулан 95****03
Б.Боржин 99****10
Б.Номин 95****94
Э.Номин 99****71
Г.Лхамсүрэн 85****98
Б.Будбилэг 88****36
О.Соёлмаа 80****08
Б.Уранчимэг 99****88
Б.Золжаргал 99****27
Г.Ууганцэцэг 99****10
Ч.Уранжаргал 99****59
Д.Уянга 80****34
Д.Гэрэлмаа 99****81
Н.Алтанзагас 99****63
Д.Оргилсайхан 99****97
Э.Уянга 99****37
Д.Ганцэцэг 99****39
Б.Уянга 91****02
Х.Батцэцэг 80****44
Б.Оргилболд 99****90
Б.Жаргалмаа 99****40
х.чанагнянгар 91****06
Ц.Сосорбурам 86****44
Г.Ууганбилэг 99****61
Б.Батхүү 99****67
Э.Оюунчимэг 99****28
Н.Амгаланбаатар 96****33
Н.Хайруул 91****99
С.Алтанцэцэг 88****32
М.Золбоо 99****55
Ч.Жавзан 99****08
Б.Сувданчимэг 88****78
Н.Галхүү 99****00
Б.Жавзанпагма 99****87
Т.Оюунжаргал 95****52
М.Энх-Ундрал 88****87
А.Ичинхорлоо 99****76
А.Үйлс 80****33
Б.Амартуяа 80****18
Ж.Дэмбэрэл 99****20
Э.Загарзүсэм 88****55
Б.Цогтбаяр 99****84

 

 

Материал дутуу, элсэх боломжгүй элсэгчид(төлбөр төлөхгүй !!! ):

Материал дутуу дараах элсэгчид 03 сарын 19-ны дотор имэйлээр (postgraduate@mnums.edu.mn) дутуу материалаа илгээнэ үү. Дээрх хугацаанд ирүүлээгүй тохиолдолд элсэх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

Овог нэр Бүртгүүлсэн утасны дугаар Материал шаардлага хангасан эсэх, тайлбар
Г.Гэрэлмаа 99****36 иргэний үнэмлэх, био-анагаахын мэргэжилтэн байхгүй
А.Номин-Эрдэнэ 88****33 Элсэх боломжгүй
А.Золжаргал 99****80 Элсэх боломжгүй
Э.Цэвээндулам 95****32 бакалаврын диплом байхгүй
Ж.Цэнгэл 99****13 бакалаврын диплом байхгүй
Х.Лайла 99****29 иргэний үнэмлэх байхгүй
Г.Мөнхжин 99****19 лиценз дууссан
Б.Билэг 89****35 элсэх боломжгүй
С.Пүрэвсүрэн 89****21 резидентийн диплом авах
С.Отгонцэцэг 88****82 материал хэт жижиг харагдахгүй
Я.Номин-Эрдэнэ 99****03 лиценз хэт жиижг харагдахгүй
А.Хулан 99****02 элсэх боломжгүй
Л.Даваасүрэн 99****41 элсэх боломжгүй
С.Нарангоо 99****17 лиценз дахин оруулах, резидентийн диплом ЭМХТ-ийн тушаал оруулах
Н.Сүх-Эрдэнэ 99****88 лиценз дутуу, бакалаврын диплом өөр хүнийх
б.ганням 94****09 бүртгэлийн хураамж байхгүй
Г.Юмжирдулам 85****07 бүртгэлийн хураамж байхгүй
Э.Цэрэннадмид 99****83 элсэх боломжгүй
ч.наран 88****29 бакалаврын диплом оруулах
х.ахтилек 95****81 элсэх боломжгүй
П.Бямбадолгор 89****89 элсэх боломжгүй
Б.Туяа 80****14 элсэх боломжгүй
З.Ням-эрдэнэ 88****00 элсэх боломжгүй
Н.Ариунбилэг 99****30 лицензийн файл дахин оруулах өөрийн нэртэй
Г.Насанжаргал 99****84 лицензийн файл дахин оруулах өөрийн нэртэй
Г.Туул 88****01 резидент төгссөн тушаал нүүртэй оруулах
С.Батцэцэг 88****66 Элсэх боломжгүй
А.Амгалан 88****70 резидентийн диплом байхгүй
Д.Батцэцэг 88****72 Дип, лиц дахин илгээх
И.Нямжаргал 99****65 лиц бүдэг
О.Мөнхтуяа 80****95 бакалаврын диплом байхгүй
Н.Батнасан 88****43 резидентийн тушаал ирүүлэх
Г.Должин 88****65 лиценз байхгүй
П.Солонго 99****45 лиценз дахин оруулах
Б.Цэнгэлмаа 89****64 резидентийн тушаал ирүүлэх
О.Одонтунгалаг 99****58 бакалаврын диплом байхгүй
с.батхишиг 99****26 бакалаврын диплом байхгүй
Ж.Алтантуул 99****27 бакалаврын диплом нээгдэхгүй
Ж.Мэндбаяр 96****99 бүртгэлийн хураамж байхгүй
Э.Буянхүү 89****29 бакалаврын харагдахгүй хэт жижиг

 

 

13 Mar

2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

2024 оны 03 сарын 13-ны өдөр зохион байгуулсан элсэлтийн шалгалтын дүн: Read More

07 Mar

2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд бүртгүүлсэн элсэгчдийн анхааралд

2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад бүртгүүлсэн элсэгчдийн анхааралд

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хаврын элсэлтийн бүртгэл хаагдлаа.

Энэ удаагийн элсэлтээр 68 мэргэшлийн чиглэлээр элсэлтийн бүртгэл авсан бөгөөд үүнээс 14 мэргэшлийн чиглэл нь ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТТАЙ. Харин үлдсэн 54 мэргэшлийн чиглэлээр элсэх бол элсэлтийн шалгалт өгөхгүй элсэх боломжтой.

Шалгалтгүй элсэх мэргэшлийн чиглэлээр бүртгүүлсэн элсэгчдийн материалыг шалгаж (өмнөх эзэмшсэн мэргэжил таарах эсэх, лицензтэй эсэх гэх мэт) элсэх боломжтой эсэхийг энэхүү вебд 03 сарын 15-ны өдөр зарлана. 

 

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ЧИГЛЭЛҮҮД: (Доорх жагсаалтад ороогүй мэргэшлийн чиглэлүүдээс шалгалт авахгүй шууд элсүүлнэ)

 1. Дотоод шүүрэл судлал
 2. Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал
 3. Ревматологи
 4. Хүүхдийн уушги судлал
 5. Чих хамар хоолойн мэс засал судлал
 6. Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент
 7. Эмнэл зүйн эм зүй
 8. Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх мэс засал
 9. Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл судлал
 10. Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал
 11. Эпидемиологи
 12. Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох сургалт
 13. Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо
 14. Яс, үений мэс засал судлал

Шалгалтыг 2024 оны 03 сарын 13-ны өдөр 11:00 цагт онлайн хэлбэрээр зохион байгуулна. (Шалгалт авах ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМ 2024 оны 03 сарын 13-ны өдөр нээгдэхийг анхаарна уу)

Онлайн шалгалт өгөх заавартай урьдчилан заавал танилцана уу.

Шалгалт өгөх элсэгчдэд бүртгүүлсэн утасны дугаараар цахим сургалтын системийн эрх үүсгэж бэлтгэсэн байгаа бөгөөд зөвхөн энэ эрхээр зааврын дагуу нэвтрэн шалгалтаа өгнө. /Шалгалт авах цахим сургалтын системд элсэгч МДИ-ийн үүсгэсэн эрхээр орох бөгөөд шинэ бүртгэл үүсгэхгүй болохыг анхаарна уу!!!/

Шалгалт авах цахим сургалтын систем:  http://elearning.mnums.edu.mn/

Онлайн шалгалт өгөх заавартай урьдчилан танилцана уу.

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

Цахим сургалтын систем заавар2023 (1)

Утас: 77757575  (1027)