Институтийн танилцуулга

Институтийн танилцуулга

Товч түүх

Монгол Улс 1934 оноос дунд мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх курсийг хүн эмнэлгийн дунд сургуульд зохион байгуулах болсон нь эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын эхлэл байлаа. Анагаах ухааны факультетийн дэргэд 1953 онд мэргэжил дээшлүүлэх салбар нэртэйгээр байгуулагдаж, эдүгээ Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт (2001 оноос) болтлоо өргөжин хөгжжээ.

Тус Институт нь нийгмийн хэрэгцээ шаардлага, удирдлага зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанаас улбаалан түүхийн он жилүүдэд  нэр, бүтэц зохион байгуулалт, удирдлагын өөрчлөлт гарч байсан ч эмнэлгийн мэргэжилтэнийг төгсөлтийн дараах анагаахын боловсрол олгох сургалтаар ханган, үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжил эзэмшүүлэх, тэдний мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлэх үүргээ амжилттай гүйцэтгэсээр ирсэн.

Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт нь үндсэн мэргэшлийн сургалтыг 29  чиглэлээр, эмч нарын төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх сургалтыг 120  гаруй чиглэлээр, сувилагч, тусгай мэргэжилтний сургалтыг 39 чиглэлээр, мэргэжил дээшлүүлэх болон багц цагийн сургалтыг хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн амжилттай зохион байгуулж байна.

Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт нь удирдлага зохион байгуулалтын баг, Их сургуулийн цахим сургалт, зайн оношлогооны баг, сургалтын координатор, мэргэшсэн багш нарын багаар өргөжин үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Институтийн үнэт зүйлс нь:

 • Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй
 • Мэргэшсэн багш нарын баг
 • Тогтмол үнэлгээ бүхий уян хатан хөтөлбөр
 • Хамтын ажиллагаа, харилцан хүндлэл

Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн эрхэм зорилго:

Эрүүл мэндийн салбарт төгсөлтийн дараах сургалт, судалгаа, үйлчилгээг хослуулан явуулж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хэрэгцээ, шаардлага хангасан, иргэний соёл төлөвшилтэй, мэргэжлийн өндөр мэдлэг, чадвар, хандлага бүхий эмч, сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн бэлтгэж, тэдний мэргэжлийг тасралтгүй хөгжүүлэхэд оршино.

Тоон мэдээлэл:

Нийт төгсөгч
0
Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт нь 1993 оноос 2023 он хүртэл нийт 7591 үндсэн мэргэшлийн эмч бэлтгэсан.
Резидент эмч
0
2023-2024 оны хичээлийн жилд нийт 1009 резидент эмч суралцаж байна.
Эмч-багш
0
Үндсэн мэргэшлийн сургалтад нийт 549 АШУҮИС-ийн багш болон бааз эмнэлгүүдийн эмч-багш сургалтын үйл ажиллагаанд оролцож байна.
Хөтөлбөр
0
Үндсэн мэргэшлийн 34, Төрөлжсөн мэргэшлийн 69, Сувилахуйн сургалтын 46 нийт 149 хөтөлбөр хэрэгжиж байна.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Мэргэжил дээшлүүлэх институт нь АШУҮИС-ийн эмнэлгүүд, бүрэлдэхүүн, салбар сургууль, хамтын ажиллагааны гэрээтэй бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагад явагдах төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалт, арга зүйгээр хангаж ажиллана.
 • Монгол Улсад эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын бодлого тодорхойлох эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллах, хэрэгжүүлэх, сургалтыг технологийн дагуу нэгдсэн хөтөлбөрөөр явуулах, сургалтын нэгдсэн тогтолцоог хангаж ажиллана.
 • АШУҮИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхим, бааз, гэрээт эмнэлгүүдийн багшид тавигдах шаардлага хангасан эмч, сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнээс төгсөлтийн дараах сургалтын багшийн багийг бүрдүүлж, удирдлага арга зүйгээр ханган, Их сургуулийн багшийн манлайллыг нэмэгдүүлэн ажиллана.
 • Сувилахуйн төгсөлтийн дараах сургалтыг нийгмийн хэрэгцээнд тулгуурлан, эмнэл зүйн чиглэлээр сургалт явуулах бодлогыг барьж, багшлах боловсон хүчин хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэн, сургалтын хамрах хүрээг өргөжүүлнэ.
 • Гадаад харилцааг өргөжүүлэх, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хамтын ажиллагааны хүрээнд эмнэлгийн байгууллага, эрүүл мэндийн хүрээлэн, төвүүд болон бусад биоанагаах, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан, харилцан дэмжлэг үзүүлэх, хамтдаа хөгжих, мөн төгсөлтийн дараах сургалтын бааз эмнэлэг, клиникийг өргөжүүлэх, сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, удирдлага арга зүйгээр хангана.
 • Их сургуулийн нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд суралцагчдыг “дэлхийн” хүн болгон төлөвшүүлэх, хүнлэг энэрэнгүй сэтгэлийг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор хүмүүнлэгийн, сайн үйлсийн ажлыг санаачлах, зохион байгуулах, нийгэм хамт олонд чиглэсэн сургалт, сурталчилгааг хөгжүүлэн өргөжүүлнэ.

Хамт олны зураг

 • Захирал:      Т.Баясгалан
 • Арга зүйч:  Д.Энхтуяа, Г.Алимаа, М.Түмэннаст, Д.Энхдаваа

Холбоо барих:
Хаяг: АШУҮИС-н №322 тоот
Утас: 77757575 Дотуур дугаар 1027, 1014
Имэйл хаяг: postgraduate@mnums.edu.mn