Институтийн танилцуулга


АШУҮИС-ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийн 2019 оны 06 сарын 05-ны өдрийн Б/383 тоот тушаалаар Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт (МДИ)-ийг байгуулсан. Тус институт нь Сургалтын Бодлого Зохицуулалтын Газрын бүтцэд харьяалагдаж үйл ажиллагаа явуулдаг. МДИ-ийн захирлаар анагаах ухааны доктор, профессор Д.Амарсайхан ажиллаж байна.
Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт нь төгсөлтийн дараах сургалт буюу резидентийн сургалт, төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

Хамт олны зураг

  • Дарга:      Д.Амарсайхан
  • Арга зүйч:  Д.Энхттуяа, Г.Алимаа, М.Түмэннаст, Д.Энхвадаа

Холбоо барих:
Хаяг: АШУҮИС-н №322 тоот
Утас: 11-321194
Имэйл хаяг: postgraduate@mnums.edu.mn