23 Aug

2023–2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

2023–2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

АШУҮИС-ийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн 2023–2024 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын элсэлт явагдаж байна. Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт нь дараах төрлийн сургалтуудад элсэлт авч байна. /Элсэлтийн шалгалтын товыг бүртгэл дууссаны дараа вебд мэдээлнэ/.

 • Үндсэн мэргэшлийн сургалт (резидентийн)
  • Бүртгүүлэх холбоос: ЭНД ДАРНА уу.
  • Бүртгэл: 2023.09.12 өдрийн 15:00 хаагдана.
  • Сургалтын төлбөр (эхний жилд):
   • Үндсэн төлбөр 832,000 төг
   • Үйл ажиллагааны зардал 83,200 төг
   • Нийт 915,200 төг
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
  • Бүртгүүлэх холбоос: ЭНД ДАРНА уу.
  • Бүртгэл: 2023.10.01 өдрийн 15:00 хаагдана.
  • Сургалтын төлбөр:
   • Сургалтын үндсэн төлбөр (Хүснэгтээс чиглэл тус бүрээр харна уу.)
   • Үйл ажиллагааны зардал 10хувь нэмэгдэх
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалт
  • Бүртгүүлэх холбоос: ЭНД ДАРНА уу.
  • Бүртгэл: 2023.10.01 өдрийн 15:00 хаагдана.
  • Сургалтын төлбөр:
   • Сургалтын үндсэн төлбөр (Хүснэгтээс чиглэл тус бүрээр харна уу.)
   • Үйл ажиллагааны зардал 10хувь нэмэгдэх
 • Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт
  • Бүртгүүлэх холбоос: ЭНД ДАРНА уу.
  • Бүртгэл: 2023.10.01 өдрийн 15:00 хаагдана.
  • Сургалтын төлбөр:
   • Сургалтын үндсэн төлбөр 416,000 төг
   • Үйл ажиллагааны зардал 41,600 төг
   • Нийт 457,600 төг
 • Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний (эх баригч, лабораторийн техникч, дүрс оношилгооны техникч, нүүр амны техникч …) төгсөлтийн дараах сургалтын 2023-2024 оны хичээлийн жилийн намрын элсэлтийн бүртгэлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД ДАРЖ авна уу

 

 

Бүртгүүлэх заавар: 

MDI burtguuleh Zaavar 2021namar

Үндсэн мэргэшлийн сургалт(резиденсийн)-ын элсэлт авах мэргэшлийн чиглэл:

Үндсэн Мэргэшлийн чиглэл Тухайн үндсэн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил Суралцах хугацаа
1 Нүүр амны гажиг засал судлал Шүдний их эмч 2 жил
2 Нүүр амны мэс засал судлал Шүдний их эмч 2 жил
3 Нүүр амны согог засал судлал Шүдний их эмч 2 жил
4 Хүүхдийн нүүр ам судлал Шүдний их эмч 2 жил
5 Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал Шүдний их эмч 2 жил
6 Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал Шүдний их эмч 2 жил
7 Шүдний тулгуур эд судлал Шүдний их эмч 2 жил
8 Анатомийн эмгэг судлал Хүний их эмч 2 жил
9 Арьс судлал Хүний их эмч 2 жил
10 Гэмтэл согог судлал Хүний их эмч 2 жил
11 Дотрын анагаах судлал Хүний их эмч 2 жил
12 Дүрс оношилгоо судлал Хүний их эмч 2 жил
13 Ерөнхий мэргэшил судлал Хүний их эмч 1 жил
14 Мэдрэл судлал Хүний их эмч 2 жил
15 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хүний их эмч 2 жил
16 Мэс засал судлал Хүний их эмч 2 жил
17 Нүд судлал Хүний их эмч 3 жил
18 Өрхийн анагаах судлал Хүний их эмч 2 жил
19 Сүрьеэ судлал Хүний их эмч 2 жил
20 Сэтгэц судлал Хүний их эмч 2 жил
21 Хавдар судлал Хүний их эмч 2 жил
22 Халдварт өвчин судлал Хүний их эмч 2 жил
23 Хүүхэд судлал Хүний их эмч 2 жил
24 Чих, хамар, хоолой судлал Хүний их эмч 2 жил
25 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Хүний их эмч 2 жил
26 Эрчимт эмчилгээ судлал Хүний их эмч 2 жил
27 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хүний их эмч 2 жил
28 Яаралтай тусламж судлал Хүний их эмч 2 жил
29 Шүүх анагаах ухаан судлал Хүний их эмч 2 жил
30 Сэргээн засал судлал Хүний их эмч 2 жил
31 Зүү эмчилгээ судлал Уламжлалт анагаах ухааны их эмч 2 жил
32 Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал Уламжлалт анагаах ухааны их эмч 2 жил
33 Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал Уламжлалт анагаах ухааны их эмч 2 жил
34 Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал Уламжлалт анагаах ухааны их эмч 2 жил
35 Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал Уламжлалт анагаах ухааны их эмч 2 жил
36 Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал Уламжлалт анагаах ухааны их эмч 2 жил
37 Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмэгтэйчүүд судлал Уламжлалт анагаах ухааны их эмч 2 жил
38 Монгол эм судлал Уламжлалт анагаах ухааны их эмч 2 жил

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:

Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэлийн англи нэршил Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Анатомийн эмгэг судлал
Эсийн эмгэг судлал Cytopathology Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн эмгэг судлал Pediatric Pathology Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Арьсны эмгэг судлал Dermatopathology Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч
Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч
12 сар 46 кр 736000
Арьс судлал
Хүүхдийн арьс судлал Pediatric Dermatology Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                           Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Арьсны мэс засал судлал Dermatosurgery Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Гэмтэл согог судлал
Яс, үений мэс засал судлал Bone and Joint Surgery Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотрын анагаах судлал
Зүрх судлал Cardiology Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 60 кр 960000
Ревматологи Rheumatology Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Уушги судлал Pulmonology Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Бөөр судлал Nephrology Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Gastroenterology Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Цус судлал   Hematology Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотоод шүүрэл судлал Endocrinology Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал Palliative Medicine Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Настан судлал Geriatric Medicine Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                                    -Ерөнхий мэргэшил судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                           -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                          -Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                           -Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                     -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэлзүйн эм судлал Clinical pharmacology Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн харшил судлал Clinical Allergy Дотрын анагаах судлал, Арьс судлал, Нүд судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Өрхийн анагаах ухаан зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дүрс оношлогоо судлал
Ангиографи/ Судсан дотуурх оношлогоо эмчилгээ судлал Angiography/lnterventional Radiology Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэл, толгой, хүзүүний дүрс оношилгоо судлал Neuro, Head-Neck Radiology Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хөхний дүрс оношилгоо судлал Breast Radiology Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэл судлал
Хүүхдийн мэдрэл судлал Pediatric Neurology Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                   Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдээгүйжүүлэг судлал
Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал Pediatric Anesthesiology Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Мэс засал судлал
Бөөрний мэс засал судлал Urological Surgery Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс засал судлал Colorectal Surgery Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, мэс засал судлал Male Reproductive Medicine and Surgery Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн мэс засал судлал Pediatric Surgery Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэлийн мэс засал судлал Neurological Surgery Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
12 сар 46 кр 736000
Хэвлийн мэс засал судлал Visceral Surgery Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Цээжний мэс засал судлал Thoracic Surgery Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал Endocrine Surgery Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Сэтгэц судлал
Хүүхэд , өсвөр үеийн сэтгэц судлал Child and Adolescent Psychiatry Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хавдар судлал
Хавдрын хими эмчилгээ судлал Chemotherapy Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хавдрын туяа эмчилгээ Radiotherapy Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Халдварт өвчин судлал
Хүүхдийн халдварт өвчин судлал Pediatric Infectious Disease Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
БЗДХ, ХДХВ/ДОХ Sexually Transmitted Infection and HIV/AIDS Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч, Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Хүүхэд судлал
Нярай, перинатал судлал Neonatal-Perinatal Medicine Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Өсвөр үе судлал Adolescent Medicine Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Өрх судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн зүрх судлал Pediatric Cardiology Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн уушги судлал Pediatric Pulmonology Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн бөөр судлал Pediatric Nephrology Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Pediatric Gastroenterology Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал Pediatric Endocrinology Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн ревматологи Pediatric Rheumatology Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Чих хамар хоолой судлал
Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал Pediatric Otorhinolaryngology Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Чих хамар хоолойн мэс засал судлал Ear Nose and Throat Surgery Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Сонсгол-тэнцвэр судлал Audiologist and Vestibular Diagnostics Specialist Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэлзүйн эмгэг судлал
Эмнэл зүйн дархлаа судлал Clinical Immunology Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн бичил амь судлал Clinical Microbiology Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн удам зүй судлал Clinical Genetics Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн хими судлал Clinical Chemistry Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн лабораторийн цус судлал Clinical Laboratory Hematology Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эх барих эмэгтэйчүүд судлал
Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал Reproductive Endocrinology and Infertility Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх  мэс засал  Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал Gynecologic Oncology Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Био-Анагаах судлал
Анагаахын бичил амь судлал Medical Microbiology Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын дархлаа судлал Medical Immunology Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын молекул биологи судлал Medical Molecular Biology Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын удам зүй судлал Medical Genetics Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Цус судлалын шинжилгээний технологи Blood Bank Technology Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлвэрлэл технологи Blood Processing Technology Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Эс судлал Cytology Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Сэргээн засал судлал
Хүүхдийн сэргээн засал судлал Pediatric Rehabilitation Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотрын сэргээн засал судлал Internal Rehabilitation Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэлийн сэргээн засал судлал Neurological Rehabilitation Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Тулгуур эрхтэний сэргээн засал судлал Musculoskeletal Rehabilitation Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эм зүй
Эмнэл зүйн эм зүй Clinical Pharmacy Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эмийн технологи судлал Pharmaceutical Technology Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эмийн шинжилгээ судлал Drug Testing and Analysis Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент Pharmacy Management Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Нийгмийн эрүүл мэнд судлал
Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт Health Administration and Management Эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 46 кр 736000
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлал Occupational Health Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Хүнсний эрүүл ахуй судлал Food Hygiene Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Орчны эрүүл мэнд судлал Environmental Health Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Биостатистик судлал Biostatistics Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эпидемиологи Epidemiology Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эрүүл мэндийн эдийн засаг судлал Health Economy Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эмнэлгийн менежмент Hospital Management Эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эрүүл мэндийн тусламжийн чанар, аюулгүй байдал Hospital Quality and Safety Эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын элсэлт авах чиглэл:

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэлийн англи нэршил Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Дурангийн мэс засал Laparoscopic surgery Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох сургалт Primary knowledge for sonography Хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин Occupational Diseases Хүний их эмч 4 сар 18 кр 288000
Уушгины дуран оношилгоо Bronchoscopy Уушги судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Тархины цахилгаан бичлэг Electroencephalography Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Тархины судасны хэт авиан оношилгоо Cerebravascular doppler-duplex sonography diagnosis Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Электронейрографи, электромиографи Electroneurography, Electromyography Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үндэс Fundamentals  of Occupational Health Бакалавр 1 сар 6 кр 96000
Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо Ultrasonography for obstetrics and gynecology Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Хоол боловсруулах замын дуран оношилгоо судлал Gastrointestinal Endoscopy Хоол боловсруулах тогтолцоо судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Компьютер томографи Computed tomography Хүний их эмч, Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн эмч 3 сар 14 кр 224000
Цусны зохиомол эргэлт судлал  Cardiopulmonary bypass Зүрх судасны мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн эмч, мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн эмч, мэс засал судлалаар  үндсэн мэргэшил эзэмшсэн эмч, эрчимт эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн эмч 6 сар 26 кр 416000

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

Био-анагаах судлал
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Био-анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт Био-анагаах судлаач 6 сар 26 кр 416000

 

 

 

 

 

16 Jun

Сэтгэцийн эмч ажилд авна

Сэтгэцийн эмч ажилд авна

Хувийн эмнэлэгт тогтвор суурьшилтай ажиллах СЭТГЭЦИЙН ЭМЧ ажилд авна. Ачаалал бага, цалин тохиролцоно. Урамшуулал бодож олгох боломжтой.

Холбогдох утас: 99244321

21 Apr

“Судлаач XXI”  Эрдэм шинжилгээний хурал

“Судлаач XXI”  Эрдэм шинжилгээний хурал

“Судлаач” эрдэм шинжилгээний хурлыг төгсөлтийн дараах сургалтанд суралцаж буй суралцагч судлаач  эмч, эмнэлгийн  мэргэжилтнүүдийн эмнэлзүйн судалгааны үр дүнг танилцуулах, нотолгоонд суурилсан үр дүнтэй сургалтын үйл ажиллагаа, чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх, эмнэлэг сургууль, эрдэм шинжилгээний болон эрүүл мэндийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор жил бүр зохион байгуулдаг.

2022-2023 оны хичээлийн жилд зохион байгуулагдах “Судлаач-XXI” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийг 04 сарын 26-ний өдөр 08:30 цагаас АШУҮИС-ийн 111 тоот танхимд зохион байгуулна.

Нийт суралцагч та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу?

ХУРАЛДААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Нээлт
09:00-09:10 Н.Хүрэлбаатар, Анагаах ухааны доктор, профессор

АШУҮИС-ийн захирал

Зочин илтгэл
09:10-09:40 Д.Цэрэндавга, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор

Их сургуулийн эмнэлгийн хөгжлийн газрын дарга

Монгол Улсад их сургуулийн эмнэлгийн тогтолцоог хөгжүүлэх нь

Хурлын дарга:

Т.Баясгалан, Анагаах ухааны доктор, дэд профессор, Мэргэжил дээшлүүлэх институтийн захирал

С.Чимэдцэрэн  АУ-ны доктор, дэд профессор, Эмнэл зүйн эмгэг судлалын зохицуулагч багш

Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг танилцуулах
 

 

 

 

 

 

 

 

09:40-10:30

 (илтгэл 8 минут)

 

 

 

М.Чулуунчимэг, Б.Оюунтөгс

Чихрийн шижин хэв шинж 2-той үйлчлүүлэгчдийн өөх тосны солилцооны алдагдлыг судалсан үр дүн

М.Ойров, Г.Намуун

Титэм судсан дотуурх эмчилгээ хийлгэсний дараах хөдөлгөөн засал эмчилгээний үр дүн

Э.Намуун, Г.Баясгалан

Халууралтын таталтын үеийн тархины цахилгаан бичлэг (ЭЭГ)-ийн хэрэглээ болон түүний ач холбогдол

Б.Анар, Б.Од

Нүүр амны гажиг заслын авагддаггүй зэмсэг эмчилгээний хугацааг шүд, эрүү нүүрний гажгийн байдалтай харьцуулан судлах нь

Х.Дөлгөөнмөрөн, Н.Пүрэвжав

Костены хам шинжийн эмгэг, шүдний согог, шүдний эгнээний деформацийн хамаарал түүнийг оношлох, эмчлэх арга зам

10:30-11:00 Асуулт, хариулт
 

 

 

 

 

 

11:00-11:50

(эмнэл зүйн тохиолдол 8 минут)

Б.Ариунномин, Д.Батлхам

Мэдрэлийн ёзоор тайрах мэс заслын дараах хөдөлгөөн засал эмчилгээний үр дүнгийн тохиолдол

Э.Ананд, Ж.Бат-Эрдэнэ

Голтын буглаагаар хүндэрсэн улаан хоолойн цоорол – Эмнэлзүйн ховор  тохиолдол

С.Хүүхэндүү, Д.Түвшинжаргал, П.Төгсжаргал

Хөхний цоргоны цөмлөн түрсэн өмөнг хиймэл оюун ухаанаар баталгаажуулсан эмнэл зүйн тохиолдол

А.Ихэрмарал, Г.Анхбаяр

Эрүүний ясны хэт хөгжлөөс үүссэн шаамий зуултыг ортогнатик мэс заслаар эмчилсэн эмчилгээний үр дүн

О.Ганбат, П.Жавхлан

Эрүүний шүдний эгнээний бага хэмжээний согогийг Osstem regular implant шүдэлбэр, гажиг заслын авагддаггүй зэмсэгтэй хавсарч сэргээсэн эмнэл зүйн тохиолдол

11:50-12:20 Асуулт хариулт
12:20-12:40 Шилдэг илтгэл, эмнэл зүйн тохиолдол шалгаруулах
Хаалт
16 Mar

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэгчдийн төлбөр төлөлтийн тухай

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэгчдийн төлбөр төлөлтийн тухай

2022-2023 оны хичээлийн жилийн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэж буй дараах элсэгчид сургалтын төлбөрийг 03 сарын 15-ны өдөрт багтаан төлөх ёстой байсан боловч зарим элсэгчид заасан хугацаанд төлбөрөө төлөөгүй байна.

Тиймээс төлбөр төлөх хугацааг 2023 оны 03 сарын 16-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл сунгаж байгаа тул дээрх хугацаанд багтаан өөрийн бүртгэлрүүгээ нэвтрэн орж баталгаажуулалт хэсэгт даран төлбөрөө төлнө үү.

Дээрх хугацаанд сургалтын төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд элсэх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

Сургалтын төлбөр төлөх, БАТЛАМЖ хэвлэн авах заавар:

MDI burtguuleh Zaavar 2022namarBatlamj

Сургалтын төлбөр төлөөгүй элсэгчдийн жагсаалт
Овог Нэр Төлбөр төлөлт 03/16
Бямбачулуун Цэрэндорж Төлөөгүй
Ганзориг Бат-Амгалан Төлөөгүй
Энхболд Жаргалмаа Төлөөгүй
Очирданжин Тэмүүлэн Төлөөгүй
Темирбек Кудайберген Төлөөгүй
Шагдар Болдбаатар Төлөөгүй
Хүрэлсүрэн Чанцал-Эрдэнэ Төлөөгүй
Даваажав Цэцэгмаа Төлөөгүй
Бапар Серикбол Төлөөгүй
Баярмагнай Долгормаа Төлөөгүй
Ганбат Батсайхан Төлөөгүй
Буянжаргал Тогосмаа Төлөөгүй
Дамбийням Мөнхзаяа Төлөөгүй
Ганболд Уранбаяр Төлөөгүй
Баатар Урсгал Төлөөгүй
Наранбат Мэнджаргал Төлөөгүй
Зулпхар Аймарал Төлөөгүй
Анхбаяр Ундрах Төлөөгүй
Батболд Гүен Төлөөгүй
Баярнэмэх Оюунзул Төлөөгүй
цогзолмаа цэцэгмаа Төлөөгүй
Хүрэлбаатар Долгорсүрэн Төлөөгүй
Дэлгэр Гантуяа Төлөөгүй
Мөнхсайхан Алтанчимэг Төлөөгүй
Цэрэнбат Жаргалмаа Төлөөгүй
Чинсүрэн Ууган-Оюун Төлөөгүй
Лхагва Даваасүрэн Төлөөгүй
энхбаатар Цэрэндолгор Төлөөгүй
Батсайхан Лхагважаргал Төлөөгүй
Цогтбаяр Дэлгэржаргал Төлөөгүй
Баярсайхан Наранчимэг Төлөөгүй
Сайнбуян Тамир Төлөөгүй
Ганболд Золжаргал Төлөөгүй
Баярсайхан Амгалан Төлөөгүй
Батдэлэг Мөнхзул Төлөөгүй
Хоролгарав Амартүвшин Төлөөгүй
Чинзориг Батзул Төлөөгүй
Батнасан Золзаяа Төлөөгүй
Сүхбаатар Үүрцайх Төлөөгүй
Эрдэнэчимэг Мөнхзаяа Төлөөгүй
Дамдин Хулан Төлөөгүй
Лхагвасүрэн Мөнхсаруул Төлөөгүй
Алтангэрэл Даваасүрэн Төлөөгүй
Тамир Лхамсүрэн Төлөөгүй
Лхагвасүрэн Ундрахмөрөн Төлөөгүй
Ганбаатар Тайванбат Төлөөгүй
Лутбэх Мөнхцэцэг Төлөөгүй
Жумба Норовсамбуу Төлөөгүй
Гантулга Солонго Төлөөгүй
ГАНХУЯГ ЧАНЦАЛНЯМ Төлөөгүй
Жамбалдорж Жаргалсайхан Төлөөгүй
Ганбилэг Энхболор Төлөөгүй
Артаг Хулан Төлөөгүй
Жалсэрд Энхмаа Төлөөгүй
Гантулга Нандин-эрдэнэ Төлөөгүй
Бархас Хишигжаргал Төлөөгүй
Отгонбаатар Энхчулуун Төлөөгүй
Хумарбек Айтолхын Төлөөгүй
Халтар Энх-Эрдэнэ Төлөөгүй
Батжаргал Солонго Төлөөгүй
Баясгалан Мичидмаа Төлөөгүй
Болдбаатар Баасансүрэн Төлөөгүй
Түмэнмягмар Рэнцэнханд Төлөөгүй
Намсрай Насанзул Төлөөгүй
Дагвадорж Цогзол Төлөөгүй
Балжинням Баярманлай Төлөөгүй
Жамъянжав Номин-Эрдэнэ Төлөөгүй
Батсуурь Гандолгор Төлөөгүй
Төгсжаргал Номиндарь Төлөөгүй
Энхсайхан Энхцолмон Төлөөгүй
Тѳгсжаргал Хулан Төлөөгүй
Билэгсайхан Марал Төлөөгүй
Тагирваа Ууганзаяа Төлөөгүй
Ганбаатар Насантогтох Төлөөгүй
Доржравдан Долгормаа Төлөөгүй
Мөнхдалай Гангэрэл Төлөөгүй
Сэнгэдамба Оргилсайхан Төлөөгүй
Цэвээнжав Анужин Төлөөгүй
Цэрэнбалжир Цацрал Төлөөгүй
Самбуудорж Гэрэлчимэг Төлөөгүй
Жавзан Мишээл Төлөөгүй
Лувсандагва Ганзул Төлөөгүй
Батхуяг Одончимэг Төлөөгүй
Хадхүү Ариунцэнгэл Төлөөгүй
Мягмарсүрэн Булганхишиг Төлөөгүй
Цоодол Адъяахорол Төлөөгүй
Гантөмөр Гантуул Төлөөгүй
Буяндэлгэр Дэлгэрмаа Төлөөгүй
Алтан-Очир Жавзандулам Төлөөгүй
Дорж Долгорсүрэн Төлөөгүй
Ганбаатар Хонгорзул Төлөөгүй
Төмөр Мандухай Төлөөгүй
Санжаасүрэн Мөнхтуул Төлөөгүй
Алтансүх Нармандах Төлөөгүй
Доржбал Болор-Эрдэнэ Төлөөгүй
Өлзийбат Уранчимэг Төлөөгүй
Ганболд Гантогтох Төлөөгүй
Хүрэлбаатар Цэвэлноров Төлөөгүй
Чимэдцэрэн Өнөржаргал Төлөөгүй
Рагчаасүрэн Урантуяа Төлөөгүй
Энхтүвшин Цэнд-Аюуш Төлөөгүй
Гэрэл Инжинаш Төлөөгүй
Чадраабал Өлзийжаргал Төлөөгүй
Хүрэлчулуун Баярхүү Төлөөгүй
Магсаржалам Буянхүү Төлөөгүй
Доржпүрэв Нандин-Эрдэнэ Төлөөгүй
Дамдинхүү Ариунзаяа Төлөөгүй
Ууганбилэг Амина Төлөөгүй
Мэндбаяр Өнөртуяа Төлөөгүй
Баярсайхан Алтанзул Төлөөгүй
Мөнхжаргал Цацралтуяа Төлөөгүй
Буянхишиг Төгөлдөр Төлөөгүй
Батбаяр Ундармаа Төлөөгүй
Мөнх-Өлзий Оюун-Эрдэнэ Төлөөгүй
13 Mar

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэгчдийн материал бүрдүүлэлт, төлбөр төлөлтийн тухай

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэгчдийн материал бүрдүүлэлт, төлбөр төлөлтийн тухай

2022-2023 оны хичээлийн жилийн төрөлжсөн мэргэшил болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад элсэгчдийн материалыг шалгаж дууссан бөгөөд материал шалгахад шаардлага хангахгүй, дутуу материалтай элсэгчид байгаа тул зааврын дагуу дутуу материалаа 03 сарын 14-ний өдрийн 09:00 хүртэл оруулна уу.

Дээрх хугацаанд дутуу материалаа оруулаагүй тохиолдолд элсэх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

Материал шаардлага хангасан элсэгчид сургалтын төлбөрөө зааврын дагуу төлж элсэлтээ баталгаажуулан батламжийг хэвлэн авч 2023.03.15-нд сургалт удирдах багштайгаа холбогдон сургалтаа эхлүүлнэ үү.

Бүртгэл баталгаажуулах заавар:

MDI burtguuleh Zaavar 2022namarBatlamj

Материал шаардлага хангаагүй шалгуулагчдын жагсаалт
Баярсайхан Баярцэцэг сурах боломжгүй
Цэрэнноров Цэрэнханд Био-Анагаахын мэргэжилтний үнэмлэх байхгүй
Баяраа Бадамхорол Био-Анагаахын мэргэжилтний үнэмлэх байхгүй
Батхүү Отгонзаяа диплом байхгүй
Оюун-Эрдэнэ Норовсүрэн диплом байхгүй
Хиса Күннур диплом байхгүй
Чинсүрэн Ууган-Оюун диплом байхгүй
Ганцоож Халиунаа диплом байхгүй
Мягмарсүрэн Булганхишиг диплом байхгүй
Гантулга Нандин-эрдэнэ диплом байхгүй
Болдбаатар Болор диплом байхгүй
Батсүх Сувдгэрэл диплом байхгүй
Цоодол Адъяахорол диплом байхгүй
Энхтөр Рэнсмаа диплом, иргэний үнэмлэх байхгүй
Жавзан Мишээл иргэний үнэмлэх байхгүй
Лувсандагва Ганзул иргэний үнэмлэх байхгүй
Батболд Гүен иргэний үнэмлэх байхгүй
Гомбосүрэн Гиймаа лиценз байхгүй
Гантөмөр Гантуул лиценз байхгүй
Ганболд Уранбаяр лиценз байхгүй
Болдбаатар Уранбилэг лиценз байхгүй
Батдэлэг Мөнхзул лиценз байхгүй
Сүхбаатар Өлзий-Утас лиценз байхгүй
Ширмэн Орхонтуул лиценз байхгүй
Ганбат Ганзориг лиценз дууссан
Цогбаатар Сэлэнгэ лиценз дууссан
Бөхтөмөр Пүрэв-Очир лиценз дууссан
Даваадорж Цэрэндулам материад дутуу
Ууганбилэг Амина материал байхгүй
Гэрэл Инжинаш материал байхгүй
Өсөхбаяр Сувд-Эрдэнэ материал байхгүй
Шатар Отгончимэг материал байхгүй
Чадраабал Өлзийжаргал материал байхгүй
Энхбаяр Буяндэлгэр материал байхгүй
Мөнхбат Цэрэнлхам материал байхгүй
Далел Нургул материал байхгүй
Бат-Өлзий Лхагвадулам материал байхгүй
Батхуяг Одончимэг материал байхгүй
Буяндэлгэр Дэлгэрмаа материал байхгүй
Ганбаатар Хонгорзул материал байхгүй
Төмөр Мандухай материал байхгүй
Хүрэлчулуун Баярхүү материал байхгүй
Шугарсүрэн Бямбажаргал материал байхгүй
Баярбаатар Зулчимэг материал байхгүй
Магсаржалам Буянхүү материал байхгүй
Мөнхсайхан Алтанчимэг материал байхгүй
жамбалсүрэн нямсүрэн материал байхгүй
Очирбат Төртулга материал байхгүй
Чагцал Мөнхцацрал материал байхгүй
нямдорж наранзул материал байхгүй
Баттөр Ширчиндоо материал дутуу
Бапар Серикбол Материал дутуу
Хоролгарав Амартүвшин материал дутуу
Нандинцэцэг Булганчимэг материал дутуу
Түвшинтөгс Содон-Эрдэнэ материал дутуу
Самданжамц Нацагханд материал дутуу
Тагирваа Ууганзаяа Материал дутуу
Доржпүрэв Нандинэрдэнэ Материал дутуу
Зоригт Энхцэцэг Материал дутуу
Жаргал Отгонцэнгэл Материал дутуу
Алтангэрэл Даваасүрэн Материал дутуу
Бархас Хишигжаргал Материал дутуу
Буянхишиг Төгөлдөр материал татагдахгүй
Хүрэлхүү Буянжаргал материал татагдахгүй
Өлзийхутаг Хандармаа материал татагдахгүй
Дашзэвэг Дулмаа материал татагдахгүй
Отгонбаатар Энхчулуун материал татагдахгүй
Хумарбек Айтолхын материал татагдахгүй
Лхагва Даваасүрэн материал шаардлага хангахгүй
Батмөнх Оюунаа материал шаардлага хангахгүй
Уртнасан Ариунтунгалаг материал шаардлага хангахгүй
Хорлоо Надмид материал шаардлага хангахгүй
Дэмид Мандахжаргал материал шаардлага хангахгүй
Алтансүх Нармандах Мматериал байхгүй
Балжинням Баярманлай материал дутуу
Хадхүү Ариунцэнгэл резидентийн диплом байхгүй
Ганбаатар Номингуа резидентийн диплом байхгүй
Нацагдорж Сарангуа резидентийн диплом байхгүй
Санжаасүрэн Мөнхтуул резидентийн диплом байхгүй
Нэргүй Батнасан резидентийн диплом байхгүй
Батбаатар Отгон-Эрдэнэ сурах боломжгүй
Алтансүх Батгэрэл Файл татагдахгүй
10 Mar

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

2023 оны 03 сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн.

Шалгалтад тэнцсэн эмч, мэргэжилтнүүдийн материалыг Мэргэжил дээшлүүлэх институтээс шалган 2023 оны 03 сарын 14-ний өдөр төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх бөгөөд http://mdi.mnums.edu.mn хаягаар хандан (бүртгүүлсэн нэвтрэх нэр нууц үгээрээ нэвтрэх) сургалтын төлбөрийг төлнө(бүртгэлийн хураамж төлсөн аргаар Хаан банкны картаар eCommerce ашиглан төлөх).  Сургалтын төлбөрийг зааврын дагуу төлж БАТЛАМЖ-ийг хэвлэн авч 2023 оны 03 сарын 15-ны өдрийн дотор сургалт удирдах багшид өгснөөр сургалт эхэлнэ (зохицуулагч багшийн нэр, утасны дугаар батламж хуудсанд хэвлэгдэнэ). 

Шалгалтын дүн:

Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал
88000261 тэнцсэн
88038645 тэнцсэн
88097370 тэнцсэн
88156867 тэнцээгүй
88208337 тэнцээгүй
88640091 тэнцсэн
88916685 тэнцээгүй
90304420 тэнцээгүй
95650203 тэнцсэн
95862446 тэнцээгүй
99060073 тэнцсэн
99237107 тэнцээгүй
99238100 тэнцсэн
99274700 тэнцээгүй
99690190 тэнцээгүй
99739828 тэнцээгүй
99888462 тэнцсэн
Тархины судасны хэт авиан оношилгоо
86232393 тэнцсэн
88040242 тэнцээгүй
88512424 тэнцээгүй
91096611 тэнцээгүй
94283717 тэнцээгүй
95959400 тэнцээгүй
99019477 тэнцсэн
99171783 тэнцсэн
99800585 тэнцсэн
Хоол боловсруулах замын дуран оношилгоо
86090835 тэнцсэн
Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох сургалт
80028228 тэнцсэн
80071151 тэнцсэн
80170103 тэнцсэн
80621022 тэнцээгүй
85905100 тэнцсэн
86068669 тэнцээгүй
88042731 тэнцээгүй
88221515 тэнцээгүй
88242439 тэнцээгүй
88525457 тэнцсэн
88708388 тэнцсэн
88788282 тэнцээгүй
89012564 тэнцээгүй
89044514 тэнцсэн
89156308 тэнцсэн
90116931 тэнцсэн
91014500 тэнцээгүй
95212195 тэнцсэн
95375034 тэнцээгүй
95517051 тэнцээгүй
95795001 тэнцээгүй
95956126 тэнцсэн
96101711 тэнцсэн
96535355 тэнцсэн
99023699 тэнцсэн
99026933 тэнцсэн
99040327 тэнцээгүй
99042904 тэнцээгүй
99073193 тэнцсэн
99126695 тэнцсэн
99268578 тэнцсэн
99364564 тэнцсэн
99566005 тэнцээгүй
99951433 тэнцсэн
99998107 тэнцээгүй
Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо
80046822 тэнцсэн
80883350 тэнцээгүй
86684898 тэнцсэн
88375779 тэнцсэн
88488799 тэнцээгүй
88994343 тэнцсэн
91000103 тэнцсэн
99120963 тэнцээгүй
99626064 тэнцээгүй
99700190 тэнцсэн
07 Mar

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд бүртгүүлсэн элсэгчдийн анхааралд

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад бүртгүүлсэн элсэгчдийн анхааралд

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын дараах мэргэшлийн чиглэлүүдээр элсэлтийн шалгалт авах бөгөөд шалгалтыг 2023 оны 03 сарын 10-ны өдөр 11:00 цагт онлайн хэлбэрээр зохион байгуулна. (Шалгалт авах ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМ 2023 оны 03 сарын 10-ны өдөр нээгдэхийг анхаарна уу)

Элсэлтийн шалгалт авах мэргэшлийн чиглэлүүд: (Доорх жагсаалтад ороогүй мэргэшлийн чиглэлүүд шалгалт авахгүй)

Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх сургалтууд:

 • Анагаахын молекул биологи судлал
 • Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд:

 • Тархины судасны хэт авиан оношилгоо
 • Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох сургалт
 • Хоол боловсруулах замын дуран оношилгоо
 • Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо

Онлайн шалгалт өгөх заавартай урьдчилан танилцана уу.

Шалгалт өгөх элсэгчдэд цахим сургалтын системийн эрх үүсгэж бэлтгэсэн байгаа бөгөөд зөвхөн зааврын дагуу нэвтрэн шалгалтаа өгөхийг анхаарна уу.

Шалгалт авах цахим сургалтын систем:  http://elearning.mnums.edu.mn/

Шалгалт авах цахим сургалтын системд элсэгч шинэ бүртгэл үүсгэхгүй болохыг анхаарна уу!!!
Зааврын дагуу үүсгэсэн байгаа эрхээр нэвтэрч шалгалтаа өгнө үү 

Онлайн шалгалт өгөх заавартай урьдчилан танилцана уу.

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

Цахим сургалтын систем заавар ШАЛГАЛТ-НУУЦ ҮГ СОЛИХ 2021namar

Бусад мэргэшлийн чиглэлээр бүртгүүлсэн элсэгчид ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ ӨГӨХГҮЙ бөгөөд бүртгүүлсэн материалыг Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтээс шалган баталгаажуулалт хийсний дараа төлбөрийн нэхэмжлэл 2023 оны 03 сарын 13-ны өдөр үүсгэх бөгөөд http://mdi.mnums.edu.mn хаягаар хандан (бүртгүүлсэн нэвтрэх нэр нууц үгээрээ нэвтрэх) сургалтын төлбөрийг төлнө(бүртгэлийн хураамж төлсөн аргаар Хаан банкны картаар eCommerce ашиглан төлөх).  Сургалтын төлбөрийг зааврын дагуу төлж БАТЛАМЖ-ийг хэвлэн авч 2023 оны 03 сарын 15-ны өдрийн дотор сургалт удирдах багшид өгснөөр сургалт эхэлнэ (зохицуулагч багшийн нэр, утасны дугаар батламж хуудсанд хэвлэгдэнэ). 

Жич: Бүртгүүлсэн элсэгчдийн материал нь шаардлага хангахгүй, дутуу, буруу бүртгүүлсэн тохиолдолд элсэх боломжгүй тул дутуу бүртгүүлсэн материалаа гүйцээж оруулна уу.  http://mdi.mnums.edu.mn хаягаар хандан өөрийн бүртгүүлсэн утасны дугаар, нууц үгийг ашиглан нэвтэрч мэдээллийг гүйцээж оруулна уу. Эмнэлзүйн чиглэлийн бүх сургалтууд Лицензийн мэдээлэл, хуулбарын файл хавсаргах ёстойг анхаарна уу.

13 Feb

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл

Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын  2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл 2023 оны 02 сарын 16-ны өдрөөс 2023 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 00:00 цаг хүртэл явагдана. Бүртгэл дууссаны дараа дараагийн алхмуудыг дахин мэдээлнэ.

Бүртгүүлэх холбоос: ЭНД ДАРНА уу.

Бүртгүүлэх заавар: 

MDI burtguuleh Zaavar 2021namar

2022-2023 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН  УЛИРАЛД Төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтад элсэлт авах чиглэлүүд:

Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Дотрын анагаах судлал
Ревматологи Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Уушги судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Бөөр судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Цус судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Настан судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                                    -Ерөнхий мэргэшил судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                            -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                          -Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                    -Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                     -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхэд судлал
Нярай, перинатал судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Өсвөр үе судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Өрх судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн зүрх судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн уушги судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн бөөр судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн ревматологи Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эх барих эмэгтэйчүүд судлал
Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх  мэс засал Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэс засал судлал
Бөөрний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, мэс засал судлал Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хэвлийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Цээжний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Чих хамар хоолой судлал
Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Чих хамар хоолойн мэс засал судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Сонсгол-тэнцвэр судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Халдварт өвчин судлал
Хүүхдийн халдварт өвчин судлал Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Хавдар судлал
Хавдрын хими эмчилгээ судлал Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Гэмтэл согог судлал
Яс, үений мэс засал судлал Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэл судлал
Хүүхдийн мэдрэл судлал Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Дүрс оношлогоо судлал
Ангиографи/ Судсан дотуурх оношлогоо эмчилгээ судлал Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэл, толгой, хүзүүний дүрс оношилгоо судлал Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хөхний дүрс оношилгоо судлал Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдээгүйжүүлэг судлал
Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Анатомийн эмгэг судлал
Эсийн эмгэг судлал Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн эмгэг судлал Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эм зүй
Эмнэл зүйн эм зүй Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эмийн технологи судлал Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эмийн шинжилгээ судлал Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Нийгмийн эрүүл мэнд судлал
Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 46 кр 736000
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Хүнсний эрүүл ахуй судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Орчны эрүүл мэнд судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эпидемиологи Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эмнэлзүйн эмгэг судлал
Эмнэл зүйн дархлаа судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн бичил амь судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                   Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
1 жил 46 кр 736000
Эмнэл зүйн удам зүй судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн хими судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн лабораторийн цус судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Био-Анагаах судлал
Анагаахын бичил амь судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын дархлаа судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын молекул биологи судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын удам зүй судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Цус судлалын шинжилгээний технологи Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлвэрлэл технологи Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Эс судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Дурангийн мэс засал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
БЗДХ, ХДХВ/ДОХ БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлалын төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 2 сар 8 кр 128000
Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох сургалт Хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин Хүний их эмч 4 сар 18 кр 288000
Уушгины дуран Уушги судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Тархины цахилгаан бичлэг Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Электронейрографи, электромиографи Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үндэс Бакалавр 1 сар 6 кр 96000
Хөнгөвчлөх эмчилгээ Хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Амны салстын өвчин Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Шүдний сувгийн эмчилгээ Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Хоол боловсруулах замын дуран оношилгоо судлал Хоол боловсруулах тогтолцоо судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Био-анагаах судлал
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Био-анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт Био-анагаах судлаач 6 сар 26 кр 416000

Жич сургалтын төлбөр дээр үйл ажиллагааны 10хувь тус бүр нэмэгдэхийг анхаарна уу.

15 Nov

Мангут Эмнэлэгт нээлттэй ажлын байр зарлаж байна

Мангут Эмнэлэгт нээлттэй ажлын байр зарлаж байна

Мангут Эмнэлэгт Дотрын эмч болон сувилагч ажилд авна

Дотрын эмч 8 цагаар ажиллана.

Сувилагч 24/48 цагаар ажиллана.

Байршил: Модны хоёрт
Утас:94702388, 86558158

2022.11.15