18 Sep

Төгсөлтийн дараах сургалтад бүртгүүлэгчдийн анхааралд

Төгсөлтийн дараах сургалтад бүртгүүлэгчдийн анхааралд

Төгсөлтийн дараах сургалтын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл 2022 оны 08 сарын 31-ний өдөр нээгдсэн бөгөөд

 • Үндсэн мэргэшлийн(резиденсийн) сургалтын бүртгэл 2022 оны 09 сарын 20 өдрийн 15:00 цаг хүртэл,
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл 2022 оны 10 сарын 02-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл,
 • Сувилагч, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл 2022 оны 10 сарын 02-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл

тус тус бүртгэж байгаа билээ.

Бүртгэлийн системд бүртгүүлж бүртгэлийн хураамжаа төлсөн боловч элсэх мэргэшлийн хөтөлбөр буюу суралцах чиглэлийг сонгоогүй бүртгүүлэгчид байгаа тул бүртгэлийн хугацаа дуусахаас өмнө өөрийн элсэх мэргэшлийн чиглэлийг сонгож зааврын дагуу бүртгэлээ бүрэн хийнэ үү. Бүртгэлийн хураамж төлсөн боловч элсэх чиглэл сонгоогүй тохиолдолд элсэлтийн шалгалтад орох боломжгүй болохыг анхаарна уу.

Бүртгэлийн хураамжаа төлсөн боловч мэргэшлийн чиглэл сонгоогүй бүртгүүлэгчдийн жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Бүртгэлийн зааврын дагуу өөрийн үүсгэсэн эрхээр хандан зааврын дагуу өөрийн бүртгэлийг хянаж үзнэ үү.

Бүртгүүлэх зааврын 5-р алхмын дагуу бүртгэлээ шалгана уу.

Бүртгүүлэх заавар: 

MDI burtguuleh Zaavar 2021namar

Заавар татах бол ЭНД ДАРНА уу.

31 Aug

2022–2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

2022–2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

АШУҮИС-ийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн 2022–2023 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын элсэлт явагдаж байна. Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт нь дараах төрлийн сургалтуудад элсэлт авч байна. /Элсэлтийн шалгалтын товыг бүртгэл дууссаны дараа вебд мэдээлнэ/.

 • Үндсэн мэргэшлийн сургалт (резидентийн)
  • Бүртгэл: 2022.09.20 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Био-Анагаахын төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.

Жич: Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтад элсэлт авахгүй болно.

Бүртгүүлэх холбоос: ЭНД ДАРНА уу.

Бүртгүүлэх заавар: 

MDI burtguuleh Zaavar 2021namar

Үндсэн мэргэшлийн сургалт(резиденсийн)-ын элсэлт авах мэргэшлийн чиглэл:

Мэргэшлийн чиглэл Суралтын хугацаа (жил)
1 Нүүр амны гажиг засал судлал 2 жил
2 Нүүр амны мэс засал судлал 2 жил
3 Нүүр амны согог засал судлал 2 жил
4 Хүүхдийн нүүр ам судлал 2 жил
5 Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал 2 жил
6 Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал 2 жил
7 Шүдний тулгуур эд судлал 2 жил
8 Анатомийн эмгэг судлал 2 жил
9 Арьс судлал 2 жил
10 Гэмтэл согог засал судлал 2 жил
11 Дотрын анагаах судлал 2 жил
12 Дүрс оношилгоо судлал 2 жил
13 Ерөнхий мэргэшил судлал 1 жил
14 Мэдрэл судлал 2 жил
15 Мэдээгүйжүүлэг судлал 2 жил
16 Мэс засал судлал 2 жил
17 Нүд судлал 3 жил
18 Өрхийн анагаах ухаан судлал 2 жил
19 Сүрьеэ судлал 2 жил
20 Сэтгэц судлал 2 жил
21 Хавдар судлал 2 жил
22 Халдварт өвчин судлал 2 жил
23 Хүүхэд судлал 2 жил
24 Чих, хамар, хоолой судлал 2 жил
25 Эмнэлзүйн эмгэг судлал 2 жил
26 Эрчимт эмчилгээ судлал 2 жил
27 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал 2 жил
28 Яаралтай тусламж судлал 2 жил
29 Шүүх анагаах ухаан судлал 2 жил
30 Сэргээн засал судлал 2 жил
31 Зүү эмчилгээ судлал 2 жил
32 Монголын анагаах ухаан судлал 2 жил
33 Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал 2 жил
34 Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал 2 жил
35 Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал 2 жил
36 Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал 2 жил
37 Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмэгтэйчүүд судлал 2 жил
38 Монгол эм судлал 2 жил

 

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:

Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Дотрын анагаах судлал
Зүрх судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 60 кр 960000
Ревматологи Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Уушги судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Бөөр судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Цус судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотоод шүүрэл судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Настан судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                                    -Ерөнхий мэргэшил судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                            -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                          -Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                    -Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                     -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэлзүйн эм судлал Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн харшил судлал Дотрын анагаах судлал, Арьс судлал, Нүд судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Өрхийн анагаах ухаан зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхэд судлал
Нярай, перинатал судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Өсвөр үе судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Өрх судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн зүрх судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн уушги судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн бөөр судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн ревматологи Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эх барих эмэгтэйчүүд судлал
Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх  мэс засал Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэс засал судлал
Бөөрний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, мэс засал судлал Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэлийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
12 сар 46 кр 736000
Хэвлийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Цээжний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Чих хамар хоолой судлал
Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Чих хамар хоолойн мэс засал судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Сонсгол-тэнцвэр судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Халдварт өвчин судлал
Хүүхдийн халдварт өвчин судлал Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
БЗДХ, ХДХВ/ДОХ Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч, Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Хавдар судлал
Хавдрын хими эмчилгээ судлал Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Гэмтэл согог судлал
Яс, үений мэс засал судлал Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дүрс оношлогоо судлал
Ангиографи/ Судсан дотуурх оношлогоо эмчилгээ судлал Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэл, толгой, хүзүүний дүрс оношилгоо судлал Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хөхний дүрс оношилгоо судлал Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Сэргээн засал судлал
Хүүхдийн сэргээн засал судлал Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотрын сэргээн засал судлал Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэлийн сэргээн засал судлал Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Тулгуур эрхтэний сэргээн засал судлал Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдээгүйжүүлэг судлал
Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Анатомийн эмгэг судлал
Эсийн эмгэг судлал Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн эмгэг судлал Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эм зүй
Эмнэл зүйн эм зүй Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эмийн технологи судлал Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эмийн шинжилгээ судлал Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Нийгмийн эрүүл мэнд судлал
Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 46 кр 736000
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Хүнсний эрүүл ахуй судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Орчны эрүүл мэнд судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Биостатистик судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эпидемиологи Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эмнэлзүйн эмгэг судлал
Эмнэл зүйн дархлаа судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн бичил амь судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                   Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
1 жил 46 кр 736000
Эмнэл зүйн удам зүй судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн хими судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн лабораторийн цус судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн мэдрэл судлал Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар 26 кр 416000

 

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын элсэлт авах чиглэл:

 

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Дурангийн мэс засал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
БЗДХ, ХДХВ/ДОХ БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлалын төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 2 сар 8 кр 128000
Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох сургалт Хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин Хүний их эмч 4 сар 18 кр 288000
Уушгины дуран Уушги судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Тархины цахилгаан бичлэг Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Электронейрографи, электромиографи Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үндэс Бакалавр 1 сар 6 кр 96000
Хөнгөвчлөх эмчилгээ Хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Амны салстын өвчин Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Шүдний сувгийн эмчилгээ Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Хоол боловсруулах замын дуран оношилгоо судлал Хоол боловсруулах тогтолцоо судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Тархины судасны хэт авиан оношилгоо Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Анагаах ухаан дахь хиймэл оюун ухаан Бакалавр, Диплом 1,5 сар 6 кр 96000

 

Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл Сургалтын хугацаа Сургалтын агуулгын багтаамж Сургалтын төлбөрийн хэмжээ Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил

 

1. Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч
2. Мэдрэлийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3. Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

4. Мэс заслын сувилахуй

 

3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

5. Нүдний сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

6. Нүүр амны сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

7. Нярайн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

8. Өрхийн сувилахуй

 

3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

9. Сэргээн заслын сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

10. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

11. Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

12. Хүүхдийн сувилахуй

 

3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

13. Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

14. Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

15. Эх, хүүхдийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

16. Яаралтай тусламжийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

17. Настны сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

18. Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

19. Чихрийн шижингийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

20. Бичил амь судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
21. Дархлаа судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
22. Клиник биохими судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
23. Серологи  судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
24. Эд судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
25. Вируслоги судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
26. Ангиограф судлал 6 сар 25 кр 440000 Дүрс оношилгооны техникч
27. Компьютер томограф/рентген туяа судлал 6 сар 25 кр 440000 Дүрс оношилгооны техникч
28. Сонсгол судлал 6 сар 25 кр 440000  Чих хамар хоолойн сувилагч
29. Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 6 сар 25 кр 440000 Дүрс оношилгооны техникч
30. Нүүр амны гажиг засал судлал 8 сар 32 кр 512000  Нүүр амны техникч
31. Нүүр амны согог заслын авагддаг шүдэлбэр судлал 8 сар 32 кр 512000  Нүүр амны техникч
32. Нүүр амны согог заслын авагддаггүй шүдэлбэр судлал 8 сар 32 кр 512000  Нүүр амны техникч
33. Ариутгал судлал 3 сар 13 кр 228000 –  Хүний бага эмч

–  Сувилагч

–  Туслах сувилагч

Бусад мэргэжилтэн

34. Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл судлал 3 сар 13 кр 228000 –  Хүний бага эмч

–  Сувилагч

–  Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч, бага эмч

–  Эх баригч

Бусад мэргэжилтэн

35. Жирэмслэлтэд бэлтгэх зөвлөгөө 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой эх баригч

–  Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч

36. Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зөвлөгөө 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой эх баригч

–  Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч

37. Жирэмсэн ба төрсний дараах үеийн зөвлөгөө 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой эх баригч

–  Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч

38. Хөхөөр хооллолтын зөвлөгөө 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой эх баригч

–  Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч

39. Гэр бүл төлөвлөлтийн зөвлөгөө 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой эх баригч

–  Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч

 

Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын элсэлт авах чиглэл:

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл Сургалтын хугацаа Сургалтын агуулгын багтаамж Сургалтын төлбөрийн хэмжээ Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил

 

1 Дуран судлал 3 сар 13 кр 228000 –        Сувилагч

–        Бага эмч

2 Бага эмч 3 сар 13 кр 228000 –        Бага эмч

–        Бага эмч сувилагч

–        Эх барих бага эмч

3 Эх баригч 3 сар 13 кр 228000 –        Дипломын болон бакалаврын боловсролтой эх баригч

 

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

Био-анагаах судлал
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Био-анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт Био-анагаах судлаач 6 сар 26 кр 416000

 

Био-Анагаахын төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:

Био-анагаах судлал
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Анагаахын бичил амь судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын дархлаа судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын молекул биологи судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын удам зүй судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Цус судлалын шинжилгээний технологи Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлвэрлэл технологи Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Эс судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000

 

 

 

 

 

09 May

Төгсөлтийн дараах сургалтын нийт суралцагчдын анхааралд

Төгсөлтийн дараах сургалтын нийт суралцагчдын анхааралд

Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтээс төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагаа, суралцагчийн сэтгэл ханамжийг үнэлэн цаашид сургалтыг сайжруулах зорилгоор дараах судалгааг нийт төгсөлтийн дараах сургалтын суралцагчдаас авч байна. Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.  ЭНД ДАРЖ судалгаа бөглөнө үү.

09 Mar

Сувилахуйн төгсөлтийн дараах сургалтанд 2021-2022 оны хичээлийн жилд элсэн суралцагчийн анхааралд

Сувилахуйн төгсөлтийн дараах сургалтанд 2021-2022 оны хичээлийн жилд элсэн суралцагчийн анхааралд

 

Сувилахуйн төгсөлтийн дараах сургалтанд суралцахаар онлайнаар бүртгүүлсэн сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтнүүд 2022 оны 03 сарын 18-ны өдрийг дуустал дараах материалыг бүрдүүлэн АШУҮИС-ийн төв байрны 3 давхарт 322 тоотод авчирч өнгө үү.  Нүхтэй хавтасанд хийж өгнө.

Бүрдүүлэх материал:

 1. Анкет /татаж авах/
 2. Дипломын хуулбар
 3. Лицензийн хуулбар
 4. Бүртгэлийн хураамж – 15,000 төг төлсөн баримт
 5. Үйл ажиллагааны төлбөр – 20,800төг төлсөн баримт ( 1 сар бол 8,000төг  )
 6. Сургалтын төлбөр 3 сар – 208,000төг ( 6 сар  бол – 400,000төг , 1 сар бол 80,000төг)
  • Төлбөр төлөх: 
  • Банк:  Хаан банк
  • Дансны дугаар: 5031882309
  • Хүлээн авагч:  АШУҮИСургууль
  • Гүйлгээний утга: Регистрийн дугаар, овог нэр (Жишээ нь: ДА90010203, Д.Амармөнх)

Сургалтын төлбөр бүрэн төлөөгүй тохиолдолд сургалтанд хамруулах боломжгүйг анхаарна уу. Материал бүрэн тохиолдолд АШУҮИС-ийн захирлын тушаалаар баталгаажуулж сургалтын хуваарилалтыг хийнэ.

Сургалт эмнэлэг дээр явагдах тул:

 • Иж бүрэн хувцастай байх. /халад, малгай, маск, табочик, гарын алчуур, гар ариутгагч гм/
 • Энгэрийн тэмдэг зүүсэн байх /МДИ-ээс тушаал гарсны дараа олгоно/
 • Суралцагчийн дэвтэртэй байх /МДИ-ээс тушаал гарсны дараа олгоно/
 • 30 хуудастай бичгийн хавтастай байх
 • 3 өнгийн балтай байх
 • Тэмдэглэлийн дэвтэртэй байх

Дээрх хугацаанд багтаан материалаа яаралтай ирүүлж сургалтанд хамрагдана уу.

Лавлах зүйл байвал 91171954 утсаар лавлана уу.

11 Feb

Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл

Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл

Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын  2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл 2022 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл явагдана. 

Цахим бүртгэл http://pti.mnums.edu.mn/ хаягаар явагдана. ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү.

Бүртгэл 03 сарын 06-ны өдрийн 15:00 цагт дуусах бөгөөд Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтээс баталгаажуулалт хийгдсэний дараа 03 сарын 10-ны өдөр материал бүрдүүлэлтийн талаар мэдээлнэ.

2021-2022 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН УЛИРАЛД дараах мэргэшлийн чиглэлээр элсэлтийг зохион байгуулна. 

Бүртгэлтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал https://www.facebook.com/PostgraduateTrainingInstitute пэйж хаяг болон 11-321194, 9117-1954 дугаарын утсаар лавлаж асууна уу.

Төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтад элсэлт авах чиглэлүүд:

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл Сургалтын хугацаа/багтаамж Сургалтын төлбөрийн хэмжээ Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил
Сувилахуй
1. Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч
2. Мэдрэлийн сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
3. Мэдээгүйжүүлэгийн сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
4. Мэс заслын сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
5. Нүдний сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
6. Нүүр амны сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
7. Нярайн сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
8. Өрхийн сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
9. Сэргээн засахын  сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
10. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
11. Халдварт өвчний сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
12. Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
13. Хүүхдийн сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
14. Хавдрын сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
15. Чих хамар хоолойн сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
16. Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
17. Эх, хүүхдийн сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
18. Яаралтай тусламжийн сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
19. Настны сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч
20. Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч

– Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

21. Чихрийн шижингийн сувилахуй 3 сар 13 кр 243800 – Дипломын боловсролтой сувилагч

– Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

Лабораторийн технологи
22. Бичил амь судлал 3 сар 13 кр 243800 Лабораторийн техникч/лаборант
23. Дархлаа судлал 3 сар 13 кр 243800 Лабораторийн техникч/лаборант
24. Клиник биохими судлал 3 сар 13 кр 243800 Лабораторийн техникч/лаборант
25. Серологи  судлал 3 сар 13 кр 243800 Лабораторийн техникч/лаборант
26. Эд эс судлал 3 сар 13 кр 243800 Лабораторийн техникч/лаборант
27. Вируслоги судлал 3 сар 13 кр 243800 Лабораторийн техникч/лаборант
Дүрс оношилгоо
28. Ангиограф судлал 6 сар 25 кр 455000 Дүрс оношилгооны техникч
29. Компьютер томограф/рентген туяа судлал 6 сар 25 кр 243800 Дүрс оношилгооны техникч
30. Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 6 сар 25 кр 243800 Дүрс оношилгооны техникч
Нүүр амны техникч
31. Нүүр амны гажиг засал судлал 8 сар 32 кр 578200  Нүүр амны техникч
32. Нүүр амны согог заслын авагддаг шүдэлбэр судлал 8 сар 32 кр 578200  Нүүр амны техникч
33. Нүүр амны согог заслын авагддаггүй шүдэлбэр судлал 8 сар 32 кр 578200  Нүүр амны техникч
Бусад
34. Ариутгал судлал 3 сар 13 кр 243800 –  Хүний бага эмч

–  Сувилагч

–  Туслах сувилагч -Бусад мэргэжилтэн

35. Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл судлал 3 сар 13 кр 243800 –  Хүний бага эмч

–  Сувилагч

–  Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч, бага эмч

–  Эх баригч -Бусад мэргэжилтэн

36. Сонсгол судлал 3 сар 13 кр 243800 –   Чих хамар хоолойн сувилагч
37. Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт 6 сар 46 кр 824600 Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/


Элсэлт авах сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд төрөлжсөн мэргэшлийн үнэмлэхтэй байх шаардлагатайг анхаарна уу.

 

сургалтын чиглэл Сургалтын хугацаа/багтаамж Сургалтын төлбөрийн хэмжээ Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил
Сувилахуй
1. Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилагч
2. Мэдрэлийн сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Мэдрэлийн сувилагч
3. Мэдээгүйжүүлэгийн сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Мэдээгүйжүүлэгийн сувилагч
4. Мэс заслын сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Мэс заслын сувилагч
5. Нүдний сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Нүдний сувилагч
6. Нүүр амны сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Нүүр амны сувилагч
7. Нярайн сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Нярайн сувилагч
8. Өрхийн сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Өрхийн сувилагч
9. Сэргээн засахын  сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Сэргээн засахын  сувилагч
10. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилагч
11. Халдварт өвчний сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Халдварт өвчний сувилагч
12. Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилагч
13. Хүүхдийн сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Хүүхдийн сувилагч
14. Хавдрын сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Хавдрын сувилагч
15. Чих хамар хоолойн сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Чих хамар хоолойн сувилагч
16. Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Эрчимт эмчилгээний сувилагч
17. Эх, хүүхдийн сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Эх, хүүхдийн сувилагч
18. Яаралтай тусламжийн сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Яаралтай тусламжийн сувилагч
19. Настны сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 Настны сувилагч
20. Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 – Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч
21. Чихрийн шижингийн сувилахуй 1 сар 5 кр 103000 – Чихрийн шижингийн сургагч багш
Лабораторийн технологи
22. Бичил амь судлал 1 сар 5 кр 103000 Бичил амь судлалын лаборант
23. Дархлаа судлал 1 сар 5 кр 103000 Дархлаа судлалын лаборант
24. Клиник биохими судлал 1 сар 5 кр 103000 Клиник биохими судлалын лаборант
25. Серологи  судлал 1 сар 5 кр 103000 Серологи  судлалын лаборант
26. Эд эс судлал 1 сар 5 кр 103000 Эд, эс судлалын лаборант
27. Вируслоги судлал 1 сар 5 кр 103000 Вируслоги судлалын лаборант
Дүрс оношилгоо
28. Компьютер томограф/рентген туяа судлал 1 сар 5 кр 103000 Компьютер томограф/рентген туяа судлалын техникч
29. Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 1 сар 5 кр 103000 Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлалын техникч
Бусад
30. Ариутгал судлал 1 сар 5 кр 103000 Ариутгагч
31. Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл судлал 1 сар 5 кр 103000 Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл
32. Сонсгол судлал 1 сар 5 кр 103000 –  Сонсголын техникч
33. Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт 1 сар 5 кр 103000 Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалтын менежер
34. Дуран судлал 3 сар 13 кр 243800 Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтэн
35. Эм найруулагч 1 сар 5 кр 103000 Эм найруулагч
36. Эх баригч 1 сар 5 кр 103000 Эх баригч
37. Бага эмч 1 сар 5 кр 103000 Бага эмч
38. Хөдөлгөөн засалч 1 сар 5 кр 103000 Хөдөлгөөн засалч
39. Аарцаг нурууны бариа засал 1 сар 5 кр 103000 Бариа заслын сувилагч
40. Дурангийн мэс засал 1 сар 5 кр 103000 Мэс заслын сувилагч

 

07 Jan

ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТАД СУРАЛЦАГЧДЫН ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТЫН ХУВААРЬ

Төгсөлтийн дараах сургалтад суралцагчдын тайлан хамгаалалтын  хуваарь

 

Төгсөлтийн дараах сургалтын тайлан хамгаалалтыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 10 – 19-ний өдрүүдэд хуваарийн зохион байгуулна. Тайлан хамгаалалтад:

I. Үндсэн мэргэшлийн (резидентийн) 2019 оны намар /нүд/, 2020 оны намар элссэн 2,3-р дамжаанд суралцагчид,

Тайлан хамгаалахад бүрдүүлэх материал:

 1. Суралцагчийн дэвтэр (координатор багшаар хянуулсан, зөвшөөрсөн гарын үсэгтэй байх, эмнэлзүйн тойролт бүрэн хийсэн, тойролт удирдсан багшийн гарын үсэгтэй байх)
 2. Сургалтын төлбөр төлөөгүй бол гүйцээж төлсөн баримтыг бэлтгэх(төлбөр 832,000 ₮ Данс: Хаан банк 5031882309, регистрийн дугаар бичсэн байна.)
 3. Тайлан
  • Хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн гардан үйлдлийн тэмдэглэгээг нэгтгэн суралцагчийн дэвтэр дээр тайлан хэсэгт бичиж зохицуулагч багшаар хянуулан гарын үсгээр баталгаажуулсан байх (тайланд хэзээ, аль эмнэлэгт, ямар тойролтыг хэн багшийн удирдлага дор хийсэн, тойролт бүрийн үед ямар гардан үйлдэл хийсэн хийх боломжгүй гардан үйлдлийг дурьдана.)
  • Эмнэлзүйн тойролтын хуваарийг суралцагчийн дэвтэр дээр тэмдэглэсэн байх.
  • Эрдэм шинжилгээний ажил хийсэн байх (2022 намар төгсөх резидентүүд)
II.Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад суралцагчид,

Тайлан хамгаалахад бүрдүүлэх материал:

 1. Суралцагчийн дэвтэр (координатор багшаар хянуулсан, зөвшөөрсөн гарын үсэгтэй байх, эмнэлзүйн тойролт бүрэн хийсэн, тойролт удирдсан багшийн гарын үсэгтэй байх)
 2. Тайлан
  • Хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн гардан үйлдлийн тэмдэглэгээг нэгтгэн бичиж зохицуулагч багшаар хянуулан гарын үсгээр баталгаажуулсан байх (тайланд аль эмнэлэгт, ямар тойролтыг хэн багшийн удирдлага дор хийсэн, хэзээ, тойролт бүрийн үед ямар гардан үйлдэл хийсэн хийх боломжгүй гардан үйлдлийг дурьдана.)
  • Эмнэлзүйн тойролтын хуваарийг суралцагчийн дэвтэр дээр тэмдэглэсэн байх.
III.Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэшил болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад суралцагчид тайлан хамгаална.

Тайлан хамгаалахад бүрдүүлэх материал:

 1. Суралцагчийн дэвтэр (координатор багшаар хянуулсан, зөвшөөрсөн гарын үсэгтэй байх, эмнэлзүйн тойролт бүрэн хийсэн, тойролт удирдсан багшийн гарын үсэгтэй байх)
 2. Сургалтын төлбөр төлөөгүй бол гүйцээж төлсөн баримтыг бэлтгэх(Төлбөрийн мэдээллийг ЭНД ДАРЖ авна уу. Данс: Хаан банк 5031882309, регистрийн дугаар бичсэн байна.)
 3. Тайлан
  • Хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн гардан үйлдлийн тэмдэглэгээг нэгтгэн бичиж зохицуулагч багшаар хянуулан гарын үсгээр баталгаажуулсан байх (тайланд хэзээ, аль эмнэлэгт, ямар тойролтыг хэн багшийн удирдлага дор хийсэн, тойролт бүрийн үед ямар гардан үйлдэл хийсэн хийх боломжгүй гардан үйлдлийг дурьдана.)
  • Эмнэлзүйн тойролтын хуваарийг суралцагчийн дэвтэр дээр тэмдэглэсэн байх.

 

Тайлан хамгаалалтын хуваарь:

Мэргэжлийн чиглэл Багшийн нэр Огноо Цаг Газар
I. Үндсэн мэргэшил судлал
1 Нүүр амны согог засал судлал Б.Сапар  АУ-ны  доктор 2022.01.17 09.00-12.00 НАСС
2 Нүүр амны мэс засал судлал Ш.Даваахүү АУ-ны доктор 2022.01.17 09.00-12.00 НАСС
3 Нүүр амны гажиг засал судлал Б.Од АУ-ны  доктор 2022.01.12 10:00-12:00 АШУҮИС НАСТЭ НАГЗ тасаг
4 Хүүхдийн нүүр амны судлал Ж.Дэлгэрцэцэг  АУ-ны  доктор 2022.01.12 10.00-12.00 АШУҮИС НАСТЭ ХНАСУС-ийн тасаг
5 Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал Ж. Үржинлхам  АУ-ны доктор, профессор 2022.01.17 09.00-12.00 Нүүр ам судлалын сургууль
6 Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал П.Оюун-Энх АУ-ны доктор 2022.01.17 09.00-12.00 НАСС, шүдний тулгуур эд судлалтай нэг тэнхим
7 Шүдний тулгуур эд судлал Б. Баярчимэг АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.17 09.00-12.00 Нүүр ам судлалын сургууль
8 Анатомийн эмгэг судлал Э. Баярмаа АУ-ны доктор, профессор 2022.01.11 15:00 БАС
9 Арьс судлал Б. Хандсүрэн  АУ-ны доктор,  профессор 2022.01.13 9:00-11:00 АӨСҮТ
10 Гэмтэл, согог засал судлал А. Эрдэнэбилэг АУ-н магистр 2022.01.11 10.00-11.00 ГССҮТ
11 Дотор судлал
Ерөнхий зохицуулагч
А. Отгонбат АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.10 10.00-12.00 МЯЭ
12 Дүрс оношлогоо судлал Д.Мөнхбаатар  АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.14 09.00-11.00 АУС
13 Мэдрэл судлал Д.Бямбасүрэн АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.14 09.00-11.00 МЯЭ
14 Эрчимт эмчилгээ судлал, яаралтай тусламж судлал М. Наранпүрэв  АУ-ны доктор 2022.01.14 09.00-11.00 МЯЭ
15 Мэдээгүйжүүлэг судлал Л. Ганболд АУ-ны доктор, профессор 2022.01.14 09.00-11.00 МЯЭ
16 Мэс засал судлал С. Эрдэнэ АУ-ны магистр, тэргүүлэх зэрэгтэй эмч 2022.01.10 10.00-12.00 МЯЭ
17 Нүд судлал Д. Уранчимэг АУ-ны доктор, профессор 2022.01.12 15:00-16:00 Сондра эмнэлэг
18 Өрхийн анагаах ухаан судлал Д. Мягмарцэрэн АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.18 13.00-14.00 МЯЭ
19 Сэтгэцийн өвчин судлал Д. Оюунсүрэн  АУ-ны доктор 2022.01.13 11.00-12.00 СЭМҮТ
20 Хавдар судлал Х.Ариунаа АУ-ны доктор 2022.01.13 10.00-12.00 ХСҮТ
21 Халдварт өвчин судлал Р. Оюунгэрэл АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.13 11.00-12.00 ХӨСҮТ
22 Хүүхэд судлал Д. Агиймаа  АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.11 10.00-12.00 ЭХЭМҮТ
23 Чих, хамар, хоолой судлал Хан Ён Хүнь  АУ-ны доктор 2022.01.18 13.00-14.00 МЯЭ/АУС
24 Эмнэлзүйн эмгэг судлал Э. Уранбайгаль АУ-ны доктор 2022.01.18 10.00-12.00 МЯЭ
25 Эх барих , эмэгтэйчүүд судлал Д. Янжинсүрэн  АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.17 15.00-16.00 НӨАГ
27 Сэргээн засал судлал А. Балжинням АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.18 10.00-12.00 МЯЭ
28 Зүү төөнө засал судлал Б. Лагшмаа АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.10 09.00-10.00 МАУОУС
29 Уламжлалт анагаах ухаан судлал П.Молор-Эрдэнэ  АУ-ны доктор,  дэд профессор 2022.01.10 09.00-10.00 МАУОУС
II.Төрөлжсөн мэргэшил судлал
30 Эсийн эмгэг судлал Л.Саямаа 2022.01.11 15:00 БАС
31 Хүүхдийн арьс судлал Б.Хандсүрэн 2022.01.13 9:00-11:00 АӨСҮТ
32 Арьсны мэс засал судлал С.Ундрам 2022.01.13 9:00-11:00 АӨСҮТ
33 Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Н. Баярмаа АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.18 12.00-13.00 МЯЭ
34 Зүрх судлал Ө. Цолмон АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.10 10.00-12.00 АУС
35 Дотоод шүүрэл судлал С. Сайнбилэг АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.18 12.00-13.00 АУС
36 Цус судлал Ц. Одгэрэл АУ-ны доктор, профессор 2022.01.18 12.00-13.00 УНТЭ
37 Уушги судлал Б. Солонго АУ-ны доктор, дэд профессор
38 Бөөр судлал Т. Ариунаа АУ-ны доктор, профессор 2022.01.18 12.00-13.00 МЯЭ
39 Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал Д.Мягмарцэрэн АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.18 13.00-14.00 МЯЭ
40 Эмнэлзүйн эм судлал С. Сарнай АУ-ны магистр 2022.01.12 14:00-15:00 АШУҮИС
41 Компьютер томографи, соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал Д.Мөнхбаатар 2022.01.14 09.00-11.00 МЯЭ
42 Бөөрний мэс засал судлал С.Амарсайхан 2022.01.10 10.00-12.00
43 Хэвлийн мэс засал судлал С.Эрдэнэ 2022.01.10 10.00-12.00
44 Хавдрын хими эмчилгээ судлал Х.Ариунаа 2022.01.13 ХСҮТ
45 Чих хамар хоолойн мэс засал судлал П.Мөнхбаатар 2022.01.18 13.00-14.00 МЯЭ
46 Хүүхдийн чих хамар хоолойн судлал 2022.01.18 13.00-14.00 МЯЭ
47 Хүүхдийн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт М.Энхзол АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.11 10.00-12.00 ЭХЭМҮТ
48 Биостатистик Б. Билэгт 2022.01.14 14.00-16.00 НЭМС
49 Эпидемиологи Г.Даваа АУ-ны доктор, профессор 2022.01.14 14.00-16.00 НЭМС
50 Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт Л. Мөнх-Эрдэнэ АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.14 14.00-16.00 НЭМС
51 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлал Э. Эрдэнэчимэг АУ-ны доктор 2022.01.14 14.00-16.00 НЭМС – ОЭМТ
52 Хүнсний эрүүл ахуй судлал Н.Туул 2022.01.14 14.00-16.00 НЭМС
53 Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал Д.Мөнхцэцэг 2022.01.17 15:00 НӨАГ
54 Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх мэс засал Б.Болорчимэг 2022.01.17 15:00 НӨАГ
55 Анагаахын бичил амь судлал Б.Батзаяа 2022.01.10 12.00-13.00 МЯЭ
56 Анагаахын дархлаа судлал Б.Ариунзаяа, АУ-ны доктор 2022.01.10 12.00-13.00 МЯЭ
57 Анагаахын молекул биологи судлал Я.Мөнхдэлгэр 2022.01.14 11.00-15.00 АШУҮИС,БАС
58 Эс судлал О.Сүрэн 2022.01.11 15:00 АШУҮИС
59 Хүүхдийн сэргээн засал судлал Ц.Наранцэцэг 2022.01.18 10.00-12.00 МЯЭ
60 Эмийн технологи судлал Д. Жамбанинж АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.17 10.00-12.00 Эм зүйн сургууль
61 Эмийн шинжилгээ судлал Х. Даариймаа ЭЗУ–ны доктор, дэд профессор 2022.01.17 10.00-12.00 Эм зүйн сургууль
62 Эмнэлзүйн эм зүй Б.Тунгалаг ЭЗУ–ны доктор 2022.01.17 10.00-12.00 Эм зүйн сургууль
63 Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент С. Мөнхбат ЭЗУ–ны доктор, дэд профессор 2022.01.17 10.00-12.00 Эм зүйн сургууль
64 Био-Анагаахын мэргэжилтэн Н. Золмөнх, АУ-ны доктор 2022.01.10 12.00-13.00 МЯЭ
65 Эмнэл зүйн бичил амь судлал Ч. Баттогтох АУ-ны доктор, дэд профессор 2022.01.10 12.00-13.00 МЯЭ
66 Эмнэлзүйн дархлаа судлал Т.Хонгорзул, АУ-ны доктор 2022.01.10 12.00-13.00 МЯЭ
67 Эмнэл зүйн хими судлал Б.Уранбайгаль АУ-ны доктор 2022.01.14 09.00-11.00 МЯЭ
68 Дурангийн мэс засал судлал Б.Батсайхан 2022.01.10 10.00-12.00
69 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин С.Мягмарчулуун 2022.01.14 14.00-16.00
70 Тархины судасны хэт авиан оношилгоо Ж.Сарангэрэл 2022.01.14 09.00-11.00
71 Тархины цахилгаан бичлэг Д.Баярмаа 2022.01.14 09.00-11.00
72 Электронейрографи, электромиографи Р.Мөнхбаяр 2022.01.14 09.00-11.00
73 Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох Д.Мөнхбаатар 2021.01.14 09.00-11.00 МЯЭ
74 Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо Г.Мэндсайхан 2022.01.17 15:00 НӨАГ
75 Нүүр амны эмчилгээний оношилгоо, урьдчилан сэргийлэлт Ж. Үржинлхам  АУ-ны доктор, профессор 2022.01.17 09.00-12.00 Нүүр ам судлалын сургууль
III.Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
76 Мэс заслын сувилахуй Л.Сундуй-Янжмаа 2022.01.19 11.00-12.00 Сувилахуйн сургууль
77 Яаралтай тусламжийн сувилахуй В.Даваахүү 2022.01.14 09.00-11.00 Сувилахуйн сургууль
78 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй М.Наранпүрэв 2022.01.14 09.00-11.00 МЯЭ
79 Мэдээгүйжүүлэгийн сувилахуй Б.Бурмаа 2022.01.14 09.00-11.00 МЯЭ
80 Сэргээн засахын сувилахуй Ш.Батчимэг 2022.01.18 10.00-12.00 МЯЭ
81 Хүүхдийн сувилахуй Л.Хишигдэлгэр 2022.01.11 10.00-12.00 МЯЭ
82 Бичил амь судлал Б.Батзаяа 2022.01.10 12.00-13.00 МЯЭ
83 Чихрийн шижингийн сувилахуй Я.Энхжаргал 2022.01.19 11.00-12.00 Сувилахуйн сургууль
84 Нүүр амны сувилахуй Ж.Үржинлхам 2022.01.17 09.00-12.00 НАСС
85 Эх хүүхдийн сувилахуй Ж.Энхмаа 2022.01.11 10.00-12.00 ЭХЭМҮТ
86 Халдварт өвчний сувилахуй Э.Бат-Өлзий 2022.01.13 11.00-12.00 ХӨСҮТ
87 Хавдрын сувилахуй Ж.Энхмаа 2022.01.19 11.00-12.00 ХСҮТ
88 Чих хамар хоолойн сувилахуй Н.Пүрэвдулам 2022.01.19 11.00-12.00 ЭМЖЖ
89 Өрхийн сувилахуй Д.Мягмарцэрэн 2022.01.18 13.00-14.00 МЯЭ
90 Клиник биохими судлал Ч.Ганчимэг 2022.01.18 10.00-12.00 МЯЭ
91 Ариутгал судлал Б.Ариунсанаа 2022.01.18 10.00-12.00 БАС
92 ЭМБМ М.Еркебулан 2022.01.19 13.00-14.00 НЭМС
93 Соронзон давтамжит томографи Д.Түвшинжаргал 2022.01.14 09.00-11.00 МЯЭ
94 Дуран судлал Д.Соёлмаа 2022.01.14 09.00-11.00 МЯЭ
95 Серологи судлал Б.Ариунзаяа, АУ-ы доктор 2022.01.10 12.00-13.00 МЯЭ
96 НЭМ Я.Энхжаргал 2022.01.19 11.00-12.00 Сувилахуйн сургууль

ЖИЧ: ТӨЛБӨР ТӨЛӨӨГҮЙ СУРАЛЦАГЧИД ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТАНД ОРОХГҮЙ БОЛОХЫГ МЭДЭГДЬЕ.

26 Oct

2021-2022 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшил(резиденсийн) болон эмч сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд элсэгчдийн анхааралд

2021-2022 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшил(резиденсийн) болон эмч сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд элсэгчдийн анхааралд

 

2021-2022 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшил(резиденсийн) болон эмч сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд элсэгчид бүртгүүлсэн веб(http://mdi.mnums.edu.mn/)-д  хандан өөрсдийн цээж (ЗУРАГ ШААРДЛАГА ХАНГАСАН БАЙХ, БИЧИГ БАРИМТАНД ХЭВЛЭГДЭХ СТАНДАРТЫН ЗУРАГ ОРУУЛНА УУ. ) зургийг зааврын дагуу 2021 оны 10 сарын 26-нд багтаан яаралтай хавсаргана уу.  Зураггүй учраас үнэмлэх хэвлэх боломжгүй байна. ЗААВАР ҮЗЭХ    

 

 

27 Sep

Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл хаагдлаа

Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл хаагдлаа

 

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл хаагдлаа. 

16 Sep

2021 – 2022 оны хичээлийн жилийн Төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна

2021 – 2022 оны хичээлийн жилийн Төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна

АШУҮИС-ийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн 2021 – 2022 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын элсэлт явагдаж байна. Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт нь дараах төрлийн сургалтуудад элсэлт авч байна.

 • Үндсэн мэргэшлийн сургалт (резидентийн)
  • БҮРТГЭЛ ХААГДСАН.
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалт
 • Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
 • Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалт
 • Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт
 • Био-Анагаахын төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
 • Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт
07 Sep

Сувилахуйн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын элсэлтийн бүртгэл

Сувилахуйн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын элсэлтийн бүртгэл

Сувилахуйн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын элсэлтийн бүртгэлийг 2021 оны 09 сарын 07-ноос 2021 оны 09 сарын 26 ны 17.00 цаг хүртэл цахимаар явагдана.

Цахим бүртгэл http://mdi.mnums.edu.mn хаягаар явагдана. ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү.

Цахимаар бүртгүүлэх заавар:

Дараах мэргэшлийн чиглэлээр элсэлт авна. Тухайн мэргэшлийн чиглэлээр суралцах боломжтой мэргэжлийн талаар болон сургалтын хугацаа, төлбөрийн мэдээллийг доорх хүснэгтээс авна уу. Тухайн суралцахыг хүссэн мэргэшлийн шаардлагыг та хангаж буй эсэхийг сайтар нягталж үзнэ үү.

Бүртгэлтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал https://www.facebook.com/PostgraduateTrainingInstitute пэйж хаяг болон 11-321194 дугаарын утсаар лавлаж асууна уу.

 

Бүртгүүлэх заавар:

MDI burtguuleh Zaavar 2021namar

 

Сувилахуйн Төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтад элсэлт авах чиглэлүүд:

 

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл Төрөлжсөн мэргэшлийн нэр Сургалтын хугацаа Сургалтын агуулгын багтаамж Сургалтын төлбөрийн хэмжээ

Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил

20. Сувилахуй
1.      Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилагч 3 сар 13 кр 228000 Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч
2.      Мэдрэлийн сувилахуй Мэдрэлийн сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3.      Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Мэдээгүйжүүлгийн сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

4.      Мэс заслын сувилахуй

 

Мэс заслын сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

5.      Нүдний сувилахуй Нүдний сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

6.      Нүүр амны сувилахуй Нүүр амны сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

7.      Нярайн сувилахуй Нярайн сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

8.      Өрхийн сувилахуй

 

Өрхийн сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

9.      Сэргээн заслын сувилахуй Сэргээн заслын сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

10.   Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

11.   Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

12.   Хүүхдийн сувилахуй

 

Хүүхдийн сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

13.   Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Чих, хамар, хоолойн сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

14.   Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Эрчимт эмчилгээний сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

15.   Эх, хүүхдийн сувилахуй Эх, хүүхдийн сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

16.   Яаралтай тусламжийн сувилахуй Яаралтай тусламжийн сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

17.   Настны сувилахуй Настны сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

18.   Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

19.   Чихрийн шижингийн сувилахуй Чихрийн шижингийн сувилагч

 

3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

Эмнэлгийн бусад мэргэжилтэн
21.2 Лабораторийн технологи
20.   Бичил амь судлал Бичил амь судлалын техникч 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
21.   Дархлаа судлал Дархлаа судлалын техникч 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
22.   Клиник биохими судлал Клиник биохими судлалын техникч 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
23.   Серологи  судлал Серологийн техникч 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
24.   Эд судлал Эд судлалын техникч 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
25.   Вируслоги судлал Вируслоги судлалын техникч 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
21.3 Дүрс оношилгоо
26.   Ангиограф судлал Ангиографийн техникч 6 сар 25 кр 440000 Дүрс оношилгооны техникч
27.   Компьютер томограф/рентген туяа судлал Компьютер томограф/рентген туяаны техникч 6 сар 25 кр 440000 Дүрс оношилгооны техникч
28.   Сонсгол судлал Сонсгол судлалын техникч 6 сар 25 кр 440000  Чих хамар хоолойн сувилагч
29.   Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал Соронзон давтамжит дүрс оношилгооны техникч 6 сар 25 кр 440000 Дүрс оношилгооны техникч
21.5 Нүүр амны техникч
30.   Нүүр амны гажиг засал судлал Нүүр амны гажиг заслын техникч 8 сар 32 кр 512000  Нүүр амны техникч
31.   Нүүр амны согог заслын авагддаг шүдэлбэр судлал Нүүр амны согог заслын авагддаг шүдэлбэрийн техникч 8 сар 32 кр 512000  Нүүр амны техникч
32.   Нүүр амны согог заслын авагддаггүй шүдэлбэр судлал Нүүр амны согог заслын авагддаггүй шүдэлбэрийн техникч 8 сар 32 кр 512000  Нүүр амны техникч
28. Бусад 0919
33.   Ариутгал судлал Ариутгагч –  Хүний бага эмч

–  Сувилагч

–  Туслах сувилагч

Бусад мэргэжилтэн

34.   Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл судлал Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн ажилтан 3 сар 13 кр 228000 –  Хүний бага эмч

–  Сувилагч

–  Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч, бага эмч

–  Эх баригч

Бусад мэргэжилтэн