18 Sep

2023-2024 оны хичээлийн жилийн Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтад шалгуулагчдын анхааралд

2023-2024 оны хичээлийн жилийн Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтад шалгуулагчдын анхааралд

2023-2024 оны хичээлийн жилийн үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтад босго оноо буюу 70 оноо ба түүнээс дээш оноо авсан боловч тухайн чиглэлийн хяналтын тоонд багтаагүй шалгуулагчид дараах мэргэшлийн чиглэлээр элсэхийг хүсвэл 2023.09.19-ний 16:00 хүртэлх хугацаанд өргөдөл бичиж өгнө үү. Өргөдөл өгсөн шалгуулагчдын  материалыг элсэлтийн шалгалтын комиссын хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

 • Анатомийн эмгэг судлал
 • Гэмтэл согог судлал
 • Ерөнхий мэргэшил судлал
 • Зүү эмчилгээ судлал
 • Монгол эм судлал
 • Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал
 • Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал
 • Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал
 • Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал
 • Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал
 • Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмэгтэйчүүд судлал
 • Мэдрэл судлал
 • Мэдээгүйжүүлэг судлал
 • Мэс засал судлал
 • Нүд судлал
 • Нүүр амны мэс засал судлал
 • Нүүр амны согог засал судлал
 • Өрхийн анагаах судлал
 • Сүрьеэ судлал
 • Сэргээн засал судлал
 • Сэтгэц судлал
 • Хавдар судлал
 • Халдварт өвчин судлал
 • Хүүхдийн нүүр ам судлал
 • Хүүхэд судлал
 • Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал
 • Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал
 • Шүдний тулгуур эд судлал
 • Шүүх анагаах ухаан судлал
 • Эмнэл зүйн эмгэг судлал
 • Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал
 • Яаралтай тусламж судлал
18 Sep

2021-2023 оны хичээлийн жилийн Үндсэн мэргэшлийн сургалтын Төгсөлтийн онолын шалгалт (элсэлтийн шалгалт биш болно)

2021-2023 оны хичээлийн жилийн Үндсэн мэргэшлийн сургалтын Төгсөлтийн онолын шалгалт

(элсэлтийн шалгалт биш болно)

2021-2023 оны хичээлийн жилд дараах мэргэшлээр суралцан төгсөгчдийн төгсөлтийн онолын шалгалтыг АШУҮИС (Төв сургууль) дээр цахим хэлбэрээр дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна.

Шалгалт эхлэх цагаас 20 минутын өмнө хуваарилсан ангид ирж бэлтгэл хангасан байна уу.

Шалгалтад ирэхдээ иргэний үнэмлэх, суралцагчийн дэвтэр(logbook)-ээ авч ирнэ.

 1. Онолын шалгалтыг цахим хэлбэрээр дараах хуваарийн дагуу олон хувилбарт 100 сорилоор авна.
 2. Шалгалтын системд ашиглах заавар:
  1. Компьютер (таблет) ашиглан шалгалтыг өгнө.
  2. http://elearning.mnums.edu.mn/ хаягаар хандана.
  3. Нэвтрэх нэр: Суралцагчийн код /ж-нь: PTI1190123/
  4. Нууц үг: Регистрийн дугаарын тоо /ж-нь: 92102107/(хэрвээ суралцагч өөрөө өмнө нь нэвтрэх нууц үгээ сольсон бол тухайн нууц үгээр нэвтрэх)

Жич: Шалгалтын зөвшөөрөл аваагүй эмч нар (тайлан хамгаалалт, сонгон хичээл,  эрдэм шинжилгээ дутуу) 09 сарын 18, 19 өдрүүдэд 15:00 цагт 322 тоотод ирж тооцоогоо дуусгана уу. Эрдэм шинжилгээний бүтээл хэвлэгдэхээр баталгаажсан бол сэтгүүлийн албан бичиг болон бүтээлийг хамт авчрах.

Төгсөлтийн онолын шалгалтын хуваарь

Чиглэл Анги Огноо
Анатомийн эмгэг судлал 111 тоот 09-22 15:00 цаг
Арьс судлал 139 тоот 09-22 15:00 цаг
Гэмтэл согог засал судлал 111 тоот 09-22 15:00 цаг
Дотрын анагаах судлал 111 тоот 09-22 15:00 цаг
Дүрс оношилгоо судлал 111 тоот 09-22 15:00 цаг
Ерөнхий мэргэшил судлал 139 тоот 09-22 15:00 цаг
Зүү эмчилгээ судлал 139 тоот 09-22 15:00 цаг
Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал 139 тоот 09-22 15:00 цаг
Мэдрэл судлал 139 тоот 09-22 15:00 цаг
Мэдээгүйжүүлэг судлал 139 тоот 09-22 15:00 цаг
Мэс засал судлал 140 тоот 09-22 15:00 цаг
Нүд судлал 140 тоот 09-22 15:00 цаг
Нүүр амны гажиг засал судлал 140 тоот 09-22 15:00 цаг
Нүүр амны мэс засал судлал 231 тоот 09-25 15:00 цаг
Нүүр амны согог засал судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Өрхийн анагаах ухаан судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Сүрьеэ судлал 139 тоот 09-22 15:00 цаг
Сэргээн засал судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Сэтгэц судлал 139 тоот 09-22 15:00 цаг
Хавдар судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Халдварт өвчин судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Хүүхдийн нүүр ам судлал 111 тоот 09-22 15:00 цаг
Хүүхэд судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Чих, хамар, хоолой судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Шүдний тулгуур эд судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Шүүхийн анагаахын судлал 231 тоот 09-25 15:00 цаг
Эмнэлзүйн эмгэг судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Эрчимт эмчилгээ судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг
Яаралтай тусламж судлал ОСТ 09-22 15:00 цаг

**ОСТ – АШУҮИС-ийн төв байрны Оюутны Соёлын Төв /1-р давхарт/

Үндсэн мэргэшлийн сургалт төгсөгчдийн төгсөлтийн онолын шалгалт өгөх заавар

Цахим сургалтын систем ШАЛГАЛТ заавар


Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт