23 Jan

M108, M109, M118, M208, M209 хуваарь гарсан

Нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын M108, M109, M118, M208, M209 хэсгүүдийн мэргэжлийн суурь болон мэргэшүүлэх хичээлүүдийн хуваарь гарсан тул хуваарийн дагуу хичээлдээ хамрагдана уу.