28 Sep

Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалт авах чиглэлүүд

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт:

Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалт авах чиглэлүүд

Төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд дараах чиглэлүүдээр элсэн суралцагчдаас 2018.10.02 өдөр АШУҮИС-ийн 111 тоотод 15:00 цагаас элсэлтийн шалгалт авна.

Шалгалтанд ирэхдээ бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт, харандаа баллууртай ирнэ

  • Дотоод шүүрэл судлал
  • Зүрх судлал
  • Нярай судлал
  • Ревматологи
  • Толгой хүзүүний мэс засал судлал
  • Эмнэлзүйн бичил амь судлал