19 Nov

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт-Дараах чиглэлүүдийн үнэмлэх, гэрчилгээ гарсан тул ирж авна уу.

 • Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал
 • Сэтгэл засал судлал
 • Орчны эрүүл мэнд судлал
 • Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал
 • Бөөрний мэс засал судлал
 • Эмнэлзүйн харшил судлал
 • СТ, MRI
 • Бөөр судлал
 • Хүүхдийн нүүр ам судлал
 • Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо
 • Тархины цахилгаан бичлэг
 • Тархины судасны хэт авиан оношилгоо
 • Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал
 • Нярай судлал
 • Хүүхдийн мэдрэл судлал
 • Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал
 • Хүүхдийн уушиг судлал
 • Хүнсний эрүүл ахуй судлал
 • Зүрх судлал
 • Ангиограф/судсан дотуурх оношилгоо, эмчилгээ судлал
 • Бөөрний мэс засал судлал
 • Үе бүтээх, солих мэс засал судлал
 • Хавсарсан гэмтлийн мэс засал судлал
 • Түлэнхий хөлдөлт судлал
 • Гар сарвууны нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал
 • Электронейрографи, Электромиографи

АШУҮИС-ийн Мэргэжлийн сургалтын албанаас ирж авна уу.