Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт, Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын бүртгэл 09 сарын 04-нд нээгдэнэ.

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт, Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын бүртгэл 09 сарын 04-нд нээгдэнэ.
September 2, 2019 No Comments Мэдээ,Төрөлжсөн сургалтын МЭДЭЭ Tumennast

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт, Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын бүртгэл 09 сарын 04-нд нээгдэнэ.

Жич: Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтанд зөвхөн АШУҮИС-ийн төгсөгчдийг бүртгэнэ.

Нийтэлсэн

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *