Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд


 

2019 оны намар төгсөх Резидент эмч нар дараах холбоосоор хандаж зааврын дагуу хувийн мэдээллээ шинэчлэн баталгаажуулна уу. ЭНД ДАРНА уу.

1-рт: Өөрийн овог нэр регистрийн дугаарыг англиар бөглөх, өөрийн хаяг, ажлын газар, төрсөн газар гэх мэт бүртгэлийн системд байгаа бүх талбаруудын мэдээллийг шинэчлэх.

2-рт: Суралцах хугацаанд гүйцэтгэсэн бүх тойролтын гүйцэтгэлийг системд бүртгэх. Аль эмнэлэг /байгууллагын/-ийн, хэн гэдэг эмч-багшийг дагалдан суралцаж ямар нэртэй эмнэлзүйн тойролтыг, хэзээнээс хэдэн долоо хоногийн хугацаанд дагалдан суралцсан тухай мэдээллээ бүртгэх.

Бүртгэлийн заавар:

PTI-userManual-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *