Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт болон Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн шалгалт

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт болон Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн шалгалтыг 2019.10.01-ний өдөр 14:40 цагаас АШУҮИС-ийн 111 тоотод авна.
Шалгалтад ирэхдээ:

  • Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт: 15,000төг /Гүйлгээний утга: код-107, Регистрийн дугаар, овог нэр, Дансны дугаар: 5031813390 /
  • Цахим үнэмлэх
  • Харандаа, баллуур

Жич: Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтад элсэх элсэгчид бакалаврын дипломтойгоо ирнэ үү.

One thought on “Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт болон Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн шалгалт”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *