Үндсэн мэргэшлийн /резиденсийн/ сургалт | Энгэрийн тэмдэг

 


2019-2020 оны хичээлийн жилд элссэн Үндсэн мэргэшлийн сургалтын /резиденсийн/ суралцагчдын АХЛАГЧ НАР ирж энгэрийн тэмдгүүдийг авна уу. Резидент эмч нар АХЛАГЧаасаа энгэрийн тэмдгээ авна уу.


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *