03 Sep

2020 – 2021 оны хичээлийн жилийн Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн бүртгэл

2020 – 2021 оны хичээлийн жилийн Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн бүртгэл

2020 – 2021 оны хичээлийн жилийн Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн бүртгэл

2020 оны 09 сарын 23-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл явагдана. Шалгалт авах хугацааг дахин зарлана.

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтанд бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРНА уу.

Бүртгүүлсэн мэдээлэл шалгах бол ЭНД ДАРНА уу.