30 Aug

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2021 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд

Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2021 оны намар төгсөх Резидент эмч нарын анхааралд


 

2021 оны намар төгсөх Резидент эмч нар дараах холбоосоор хандаж зааврын дагуу хувийн мэдээллээ шинэчлэн баталгаажуулна уу. ЭНД ДАРНА уу. Өөрийн овог нэр регистрийн дугаарыг англиар бөглөх, өөрийн хаяг, ажлын газар, төрсөн газар гэх мэт бүх талбаруудын мэдээллийг шинэчлэн бүртгүүлнэ үү. Дээрх мэдээллүүд нь дипломын хавсралт дээр бичигдэх тул та хариуцлагатай хандана уу.

Бүртгэлийн заавар:

PTI userManualProfile