27 Sep

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл хаагдлаа

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл хаагдлаа

 

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл хаагдлаа. Элсэлтийн шалгалт авч элсүүлэх чиглэл болон шалгалтгүй элсүүлэх мэргэшлийн чиглэлийн мэдээллийг 2021 оны 09 сарын 28-ны өдөр энэхүү веб дээр мэдээлнэ.