24 Mar

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт | Төгсөлтийн шалгалтын тов, цахим шалгалт өгөх заавар

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт | Төгсөлтийн шалгалтын тов, цахим шалгалт өгөх заавар

2021-2022 оны хичээлийн жилд Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтанд суралцагчдын төгсөлтийн шалгалтыг 03 сарын 28, 04 сарын 01-нд зохион байгуулна.

Шалгалт онол болон дадлага гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. 

  • Онолын шалгалт  2022 оны 03 сарын 28-ны өдрийн 10:00 – 13:00 цагт цахим хэлбэрээр,
  • Дадлага шалгалт 2022 оны 04 сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагт танхимаар явагдана.

Онолын шалгалт мэдлэг шалгах 100 сорилоор, дадлага шалгалт эмнэлзүйн тохиолдол шийдвэрлэх хэлбэрээр авна.

03 сарын 27-ны дотор Шалгалт өгөх зааврын/доорх/ дагуу цахим сургалтын системд нэвтэрч өөрсдийн бүртгэлийг нягталж бэлтгэл хангана уу. Асуух зүйл гарвал шалгалт эхлэхээс өмнө 03 сарын 28-ны дотор 11-321194 утсаар холбогдоно уу.

Шалгалт өгөх заавартай сайтар танилцан шалгалтаа өгнө үү.

Жич: Та зөвхөн суурин болон зөөврийн компьютер ашиглан(утсаар хандах боломжгүй) байгаа газраасаа шалгалтаа өгөх боломжтой. Шалгалт 10:00 цагт эхлэх тул 09:30 цагт цахим сургалтын системд нэвтрэн бэлтгэл байдлыг хангасан байхыг анхаарна уу.

Цахим сургалтын систем ШАЛГАЛТ заавар