21 Apr

Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн (резиденсийн) сургалтад 2, 3-р дамжаанд суралцагчдын тайлан  хамгаалалт

Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн (резиденсийн) сургалтад 2, 3-р дамжаанд суралцагчдын тайлан  хамгаалалт

Жич: 1-р дамжааны суралцагчдын тайлан хамгаалалт 5 сард зохион байгуулна.