06 Oct

2022-2023 оны хичээлийн жилийн Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцэж хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийн Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуваарь

2022-2023 оны хичээлийн жилийн Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцэж хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийн Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуваарь

Эрүүл мэндийн үзлэг АШУҮИС-ийн Төв эмнэлэгт дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулагдана.

Жилийн чөлөөнөөс ирсэн суралцагчид эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдана.

Эрүүл мэндийн үзлэгт дараах үзлэг, шинжилгээ багтана.

  • Элэгний В С вирус
  • БЗДХ -ДОХ тэмбүү
  • Сүрьеэ- Рентген зураг/ харалт
  • Сэтгэцийн эмчийн үзлэг
  • Цусны ерөнхий шинжилгээ
  • Шээсний шинжилгээ (Зориулалтын саванд авч очих)
  • Ерөнхий дүгнэлт хийх

Үзлэгийн төлбөр 60,000 төгрөг. Төлбөрийг АШУҮИС-ийн Төв эмнэлэгт картаар эсвэл бэлнээр төлнө.

Жич: Архаг суурь өвчтэй бол нотлох баримт авчрах (хяналтын карт, шинжилгээ, нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг гэх мэт)

Эмнэлгийн хаяг:

Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуваарь

Мэргэшил Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуваарь
Анатомийн эмгэг судлал 10 сарын 10
Арьс судлал 10 сарын 10
Халдварт өвчин судлал 10 сарын 10
Гэмтэл согог засал судлал 10 сарын 10
Өрхийн анагаах ухаан судлал 10 сарын 10
Дотрын анагаах судлал 10 сарын 10
Дүрс оношилгоо судлал 10 сарын 10
Нүүр амны гажиг засал судлал 10 сарын 11
Нүүр амны мэс засал судлал 10 сарын 11
Нүүр амны согог засал судлал 10 сарын 11
Хүүхдийн нүүр ам судлал 10 сарын 11
Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал 10 сарын 11
Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал 10 сарын 11
Шүдний тулгуур эдийн эмчилгээ судлал 10 сарын 11
Ерөнхий мэргэшил судлал 10 сарын 11
Зүү эмчилгээ судлал 10 сарын 11
Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал 10 сарын 11
Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал 10 сарын 11
Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал 10 сарын 11
Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмэгтэйчүүд судлал 10 сарын 11
Монголын уламжлалт ахагаах ухааны дотор судлал 10 сарын 11
Мэдрэл судлал 10 сарын 12
Мэдээгүйжүүлэг судлал 10 сарын 12
Мэс засал судлал 10 сарын 12
Нүд судлал 10 сарын 12
Сүрьеэ судлал 10 сарын 12
Сэргээн засал судлал 10 сарын 12
Сэтгэц судлал 10 сарын 12
Хавдар судлал 10 сарын 12
Хүүхэд судлал 10 сарын 12
Чих, хамар, хоолой судлал 10 сарын 12
Шүүх анагаах судлал 10 сарын 12
Эмнэлзүйн эмгэг судлал 10 сарын 12
Эрчимт эмчилгээ судлал 10 сарын 12
Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал 10 сарын 12
Яаралтай тусламж судлал 10 сарын 12
Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал 10 сарын 12