25 Apr

Төгсөлтийн дараах ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН (резиденсийн) сургалтад 1, 2, 3-р дугаар дамжаанд суралцагчдын тайлан хамгаалалт

Төгсөлтийн дараах ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН (резиденсийн) сургалтад 1, 2, 3-р дугаар дамжаанд суралцагчдын тайлан хамгаалалт

I. Төгсөлтийн дараах сургалтын 2023 оны намар элссэн (1-р дамжааны бүх мэргэшил) суралцагчдын тайлан хамгаалалт 2024 оны 05 дугаар сарын 13-17 –ны хооронд АШУҮИС-ийн төв байр Мэргэжил дээшлүүлэх институт дээр хуваарийн дагуу болно.

Суралцагчид батлагдсан хуваариас өмнө зохицуулагч багш, тэнхим дээр хийсэн ажлын талаарх тайлан бэлтгэж шалгуулан зөвшөөрөл авсан байна.

Тайлан хамгаалахад бүрдүүлэх материал:

 1. Суралцагчийн дэвтэр
  • Тайлан хамгаалалтанд орохыг зөвшөөрсөн хэсэгт зохицуулагч багш гарын үсэг зурсан байх
  • Эмнэл зүйн тойролтын гүйцэтгэл нь хугацаа, эмч-багшийн гарын үсэг, он сараар баталгаажсан байх
  • Эмнэл зүйн тойролт бүрийн төгсгөлд зохицуулагч багш хянасан гарын үсгийг зуруулж хяналт хийлгэсэн байх
  • Сургалтын төлбөр төлсөн байх (Банкны нэр:   Хаан банк, Хүлээн авагч: АШУҮИСургууль, Дансны дугаар: 5031882309, Гүйлгээний утга: Регистрийн дугаар, овог нэр, утасны дугаар )
 1. Тайлан
 • Хавсаргасан загварын дагуу тайлан бичиж зохицуулагч багшаар хянуулан баталгаажуулсан байна. ( ЗАГВАР ФАЙЛ ТАТАХ )
 • Суралцагчийн дэвтэр хөтлөх заавартай танилцаж зохих тэмдэглэл хөтөлсөн байна.

II. Төгсөлтийн дараах сургалтын 2021 оны намар (Нүд судлал 3-р дамжаа), 2022 оны намар элссэн (2-р дамжааны бүх мэргэшил) суралцагчдын тайлан хамгаалалтыг онолын явцын шалгалтаар дүйцүүлнэ

Онолын явцын шалгалтыг 2024 оны 05 дугаар сарын 20-24-ны хооронд авна

Шалгалтын босго оноо 80 байх тул шалгалтын бэлтгэлээ хангана уу.

Өмнөх тайлан дутуу бол нөхөн/ давтан хамгаалж болно. Нөхөн/давтан тайлангийн хураамж 1кр буюу 16 000 төгрөгийг дээрх дансанд төлсөн баримттай 1-р дамжааны тайлан хамгаалалтын хуваарийн дагуу орно.

ЖИЧ: ТӨЛБӨР ТӨЛӨӨГҮЙ РЕЗИДЕНТ ЭМЧ НАР ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТАД ОРОХГҮЙ БОЛОХЫГ МЭДЭГДЬЕ.

 

1 дүгээр дамжаанд суралцагчдын ТАЙЛАН ХАМГААЛАХ ХУВААРЬ

Мэргэшлийн чиглэл Огноо Цаг
1 Гэмтэл согог судлал 2024.05.13 10:00-11:00
2 Арьс судлал 2024.05.13 11:00-12:30
3 Зүү эмчилгээ судлал 2024.05.13 13:30-14:30
4 Дотрын анагаах судлал 2024.05.13 14:30-15:30
5 Анатомийн эмгэг судлал 2024.05.14 10:00-11:00
6 Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал 2024.05.14 10:00-11:00
7 Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал 2024.05.14 10:00-11:00
8 Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал 2024.05.14 11:00-12:30
9 Мэдрэл судлал 2024.05.14 13:30-14:30
10 Мэс засал судлал 2024.05.14 14:30-15:30
11 Дүрс оношилгоо судлал 2024.05.14 15:30-16:30
12 Нүүр амны мэс засал судлал 2024.05.15 09:00-11:00
13 Нүд судлал 2024.05.15 11:00-12:30
14 Нүүр амны гажиг засал судлал 2024.05.15 13:30-15:00
15 Сэтгэц судлал 2024.05.15 15:00-15:30
16 Хүүхдийн нүүр ам судлал 2024.05.16 09:00-09:30
17 Хавдар судлал 2024.05.16 09:30-10:30
18 Халдварт өвчин судлал 2024.05.16 09:30-10:30
19 Сэргээн засал судлал 2024.05.16 10:30-11:30
20 Өрхийн анагаах судлал 2024.05.16 11:30-12:30
21 Нүүр амны согог засал судлал 2024.05.16 13:30-14:30
22 Сүрьеэ судлал 2024.05.17 09:00-09:30
23 Ерөнхий мэргэшил судлал 2024.05.17 09:00-10:00
24 Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал 2024.05.17 09:00-10:00
25 Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал 2024.05.17 09:00-10:00
26 Шүдний тулгуур эд судлал 2024.05.17 09:00-10:00
27 Шүүх анагаах ухаан судлал 2024.05.17 09:00-10:00
28 Эрчимт эмчилгээ судлал 2024.05.17 09:00-10:00
29 Мэдээгүйжүүлэг судлал 2024.05.17 10:00-11:00
30 Хүүхэд судлал 2024.05.17 10:00-11:00
31 Чих, хамар, хоолой судлал 2024.05.17 11:00-12:00
32 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал 2024.05.17 13:30-14:30
33 Эмнэл зүйн эмгэг судлал 2024.05.17 14:30-15:30

 

2, 3 дугаар дамжаанд суралцагчдын ТАЙЛАН ХАМГААЛАХ ХУВААРЬ

Мэргэшлийн чиглэл Огноо Цаг
1 Анатомийн эмгэг судлал 2024.05.20 14:00
2 Арьс судлал 14:00
3 Гэмтэл согог судлал 14:00
4 Дотрын анагаах судлал 14:00
5 Дүрс оношилгоо судлал 14:00
6 Ерөнхий мэргэшил судлал 14:00
7 Зүү эмчилгээ судлал 14:00
8 Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал 14:00
9 Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал 14:00
10 Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал 14:00
11 Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал 14:00
12 Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал 14:00
13 Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмэгтэйчүүд судлал 14:00
14 Мэдрэл судлал 14:00
15 Мэдээгүйжүүлэг судлал 14:00
16 Мэс засал судлал 14:00
17 Нүд судлал 14:00
18 Сүрьеэ судлал 14:00
19 Нүүр амны гажиг засал судлал 2024.05.24 14:00
20 Нүүр амны мэс засал судлал 14:00
21 Нүүр амны согог засал судлал 14:00
22 Өрхийн анагаах судлал 14:00
23 Сэргээн засал судлал 14:00
24 Сэтгэц судлал 14:00
25 Хавдар судлал 14:00
26 Халдварт өвчин судлал 14:00
27 Хүүхдийн нүүр ам судлал 14:00
28 Хүүхэд судлал 14:00
29 Чих, хамар, хоолой судлал 14:00
30 Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал 14:00
31 Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал 14:00
32 Шүдний тулгуур эд судлал 14:00
33 Шүүх анагаах ухаан судлал 14:00
34 Эмнэл зүйн эмгэг судлал 14:00
35 Эрчимт эмчилгээ судлал 14:00
36 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал 14:00
37 Яаралтай тусламж судлал 14:00