08 Oct

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн элсэгчид 2018.10.08 өдөр АШУҮИС-ийн 322 тоотод доорх материалуудыг авчирч өгнө үү.

Төрөлжсөн сургалт:
Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн элсэгчид 2018.10.08 өдөр АШУҮИС-ийн 322 тоотод доорх материалуудыг авчирч өгнө үү.
Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд
бүрдүүлэх материалууд:
  1. Анкет / Блог хаягаас татаж  авна/
  2. Суралцуулахыг хүссэн өргөдөл
  3. Бакалаврын болон резиденсийн диплом, Лицензийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
  4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  5. Зураг 2 хувь
  6. Сургалтын төлбөр-416000₮
Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 105
  1. Үйл ажиллагааны төлбөр 41600₮.
Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 108
  1. Бүртгэлийн хураамж -15000₮
Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд  тушаана. Гүйлгээний код 107
Баримтан дээр регистрийн дугаар, овог нэр, гүйлгээний код, утасны дугаарыг заавал бичнэ.
Гүйлгээний код өөр өөр байгааг анхаарч зааврын дагуу тушаана уу.
  1. Бүрэн болсон материалыг нүхтэй архивын хавтасанд хийж ирнэ.