Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтанд элсэгчид дараах материал бүрдүүлэлт

Тэнцсэн элсэгчид дараах материалыг бүрдүүлж 2019 оны 10 сарын 03-ны өдөр АШУҮИС-н Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн №322 тоотод авчирна уу.

 1. Элсэгчийн өргөдөл /гараар бичих/
 2. Дипломын хуулбар /нотариатаар батлуулах/
 3. Эмчилэх эрхийн гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Цээж зураг 3 хувь /сүүлийн 6 сарын зураг байх/
 6. Нүхтэй хавтасанд хийнэ
 7. Анкет бөглөх /вэб-ээс татаж авах/
 8. Төлбөр төлсөн баримт /2 250 000 төг/
 9. Үйл ажиллагааны төлбөр төлсөн баримт /225 000төг/

Төлбөр төлөх мэдээлэл:

 • Банк: Хаан банк
 • Дансны дугаар: 5031813390
 • Хүлээн авагч: АШУҮИСургууль
 • Гүйлгээний утга: код-105, Регистрийн дугаар, Овог нэр бичнэ.
 • Дүн: 2 250 000 төгрөг

Үйл ажиллагааны төлбөр төлөх мэдээлэл:

 • Банк: Хаан банк
 • Дансны дугаар: 5031813390
 • Хүлээн авагч: АШУҮИСургууль
 • Гүйлгээний утга: код-108, Регистрийн дугаар, Овог нэр бичнэ.
 • Дүн: 225 000 төгрөг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *