Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Төгсөлтийн дахин шалгалт

2019 оны 10 сарын 09-ний өдөр 15:00 цагт №311 тоотод төгсөлтийн дахин шалгалттай.

Шалгалтанд ирэхдээ:

 • Суралцагчийн үнэмлэх
 • Дахин шалгалтын төлбөр төлсөн баримтаа авчирна уу
  • Дүн: 32,000 төг
  • Банк: Хаан банк
  • Дансны дугаар: 5031813390
  • Хүлээн авагч: АШУҮИСургууль
  • Гүйлгээний утга: код-108, Регистрийн дугаар, овог нэр

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *