20 May

Үндсэн мэргэшлийн /резиденсийн/ сургалт | Тайлан хамгаалалт

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын резидент эмч нарын анхааралд

Үндсэн мэргэшлийн /резиденсийн/ сургалт | Тайлан хамгаалалт

Төгсөлтийн дараах сургалтыг зохицуулах журмын дагуу суралцагчид нь 6 сар буюу улиралд 1 удаа явцын тайлан хамгаалдаг.
Төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагаа цахим хэлбэрт шилжээгүй хэвийн явагдаж байгаа тул суралцагчдын энэ удаагийн тайлан хамгаалалтыг зохицуулагч багш, тэнхим хамтран /аль болох бөөгнөрөл үүсгэхгүйгээр/ зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн болно.
Иймд зохицуулагч багш нартайгаа холбогдож тайлангаа хамгаална уу.