02 Jun

“СУДЛААЧ” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн хураангуй

“СУДЛААЧ” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн хураангуй

2022 – 2023 оны хичээлийн жил:
Эрдмийн чуулган 65 | “СУДЛААЧ XXI” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн хураангуй
2021 – 2022 оны хичээлийн жил:
Эрдмийн чуулган 64 | “СУДЛААЧ XX” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн хураангуй
2020 – 2021 оны хичээлийн жил:
Эрдмийн чуулган 63 | “СУДЛААЧ XIX” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн хураангуй
2019 – 2020 оны хичээлийн жил:
Эрдмийн чуулган 62 | “СУДЛААЧ XVIII” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн хураангуй
2017 – 2018 оны хичээлийн жил:
Эрдмийн чуулган 60 | “СУДЛААЧ XVI” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн хураангуй