08 Jun

Үндсэн мэргэшлийн/Резиденсийн/ сургалт | Диплом

Үндсэн мэргэшлийн/Резиденсийн/ сургалт | 2018-2020 оны хичээлийн жилд амжилттай суралцаж төгссөн эмч нарын диплом

Үндсэн мэргэшлийн/Резиденсийн/ сургалтын  2018-2020 оны хичээлийн жилд амжилттай суралцаж төгссөн эмч нар дараах хуваарийн дагуу АШУҮИС-ийн 1 давхарт ирж дипломоо авна уу.

Мэргэшил Цаг
1 Гэмтэл согог судлал 2020/06/09 09:00-11:00
2 Мэдрэл судлал
3 мэс засал судлал
4 Нүүр амны гажиг засал судлал
5 Нүүр амны мэс засал судлал
6 Нүүр амны согог засал судлал
7 Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал
8 Сэтгэц судлал 2020/06/09 11:00-13:00
9 Хавдар судлал
10 Халдварт өвчин судлал
11 Хүүхдийн нүүр ам судлал
12 Хүүхэд судлал
13 Шүүхийн анагаах судлал
14 Эмнэлзүйн эмгэг судлал
15 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал