Үндсэн мэргэшлийн(резиденсийн) сургалтын суралцагчдын анхааралд

Үндсэн мэргэшлийн(резиденсийн) сургалтын суралцагчдын анхааралд
January 19, 2021 No Comments Мэдээ,Резиденсийн сургалтын МЭДЭЭ Tumennast

Үндсэн мэргэшлийн(резиденсийн) сургалтын суралцагчдын анхааралд

Ковид-19 цар тахлын үед үндсэн мрэгэшлийн (резиденсийн) сургалтын тайлан хамгаалалт цахим хэлбэрээр явагдаж байгаа тул 1, 2, 3-р дамжааны суралцагчид 2020 оны 10, 11, 12-р сар 2021 оны 01-р саруудад эмнэл зүйн болон онолын сургалтанд хамрагдсан талаарх тайланг http://pti.mnums.edu.mn хаягаар хандан өөрийн бүртгэлээр нэвтэрч бүртгэнэ үү. 2021 оны 01 сарын 25-ны өдөрт багтаан бүртгэнэ үү.  (Нэвтрэх заавар авах)

Нийтэлсэн

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *