Үндсэн мэргэшлийн сургалтын суралцагчийн системд шинэчлэлтийн ажил хийгдэж байна. 2021 оны 1 сарын 26-ны 8:00 цагт хэвийн ажиллагаанд орох тул суралцагчид тайлан хамгаалалтын бүртгэлийг 01 сарын 26-нд хийнэ үү.