Төгсөлтийн дараах сургалтын суралцагчдыг Ковид-19-ний вакцинжуулалтад хамруулах тухай
February 25, 2021 No Comments Мэдээ,Резиденсийн сургалтын МЭДЭЭ,Сувилахуйн сургалтын МЭДЭЭ,Төрөлжсөн сургалтын МЭДЭЭ Tumennast

Төгсөлтийн дараах сургалтын суралцагчдыг Ковид-19-ний вакцинжуулалтад хамруулах тухай

Үндсэн мэргэшлийн болон төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд суралцагч эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг Монгол Япон эмнэлэг дээр Ковид-19-ний вакцинжуулалтад хамруулна. 

Зохион байгуулалтын ажил хийгдсэний дараа дархлаажуулалтад хамрагдах хуваарийг дахин мэдээлнэ.

Нийтэлсэн

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *