11 Jun

Резидент эмч нарын анхааралд | Суралцаж буй тодорхойлолт

Резидент эмч нарын анхааралд | Суралцаж буй тодорхойлолт
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа 5, 6, 7, 8-р саруудад дуусаж сунгуулах хүсэлт гаргаж материал бүрдүүлж ЭМХТ-д өгөх гэж буй АШУҮИС-ийн резидент эмч нарыг “Суралцаж буй нь үнэн” гэсэн тодорхойлолт, албан бичгийг нэгдсэн байдлаар гаргаж ЭХМТ-д хүргүүлэх болсон тул дээрх хугацаанд лиценз нь дуусаж буй суралцагчид дараах холбоосоор хандан мэдээллээ илгээнэ үү.
Жич: Энд мэдээллээ илгээсэн бол ЭМХТ-ийн бичиг хэрэгт бусад материалаа бүрдүүлэн өгч болно.