16 Jun

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын резидент эмч нарын анхааралд | Дуудлагын төв(Call center) -д сайн дураар ажиллах эмч нарын бүртгэл:

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын резидент эмч нарын анхааралд | Дуудлагын төв (Call center)-д ажиллах эмч нарын бүртгэл:

УОК-ын шийдвэрээр иргэдэд утсаар Ковид-19 өвчлөлийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх төвийн тоог нэмэгдүүлэх болсон ба ЭМЯ-аас дуудлагын төвд ажиллах 80 резидент эмчийг яаралтай бүрдүүлэх хүсэлт ирлээ. Үүнтэй холбогдуулан ЭМС-ын тушаалаар дайчлагдан ажиллах тушаалд 0-3 насны хүүхэдтэй, жирэмсэн гэх шалтгаанаар нэр ороогүй эмч нараас сайн дурын үндсэн дээр дуудлагын төвд ажиллах эмч нарыг бүртгэж байна.

Тус дуудлагын төв нь одоогоор ЭМЯ, НЭМҮТ-д байрлах ба (байршил өөрчлөгдөх магадлалтай) иргэдэд Ковид-19 өвчлөлийн талаарх мэдээллийг утсаар (халдварын голомт руу орохгүй) шуурхай хүргэх чиглэлээр ажиллах тул суурь, архаг өвчтэй гэх шалтгаанаар дайчлан ажиллах тушаалд нэр ороогүй 35 резидент эмч заавал ажиллах болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

Дуудлагын төвд ажиллах эмч нар доорх холбоосоор хандан бүртгүүлнэ үү. Дуудлагын төвд өдрийн цагаар ажиллахаар зохицуулалт хийгдэх болно. Цаг үеийн шаардлагаар цаг тулгаж хүсэлт ирсэн тул бид бүртгэлийг маргааш өдрийн (2021.06.17) 15:00 цаг хүртэл авах болно.

ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү.