15 Sep

UBMed эмнэлэгт дараах ажлын байранд эмч сонгон шалгаруулна

UBMed эмнэлэгт дараах ажлын байранд эмч сонгон шалгаруулна

UBMed эмнэлэгт дараах ажлын байранд эмч сонгон шалгаруулна. 

  • Мэдрэлийн эмч
  • Дүрс оношилгооны эмч
  • Зүрхний эмч
  • Эмэгтэйчүүдийн эмч
  • Лаборант

Утас: 99100860

2022.09.15