28 Nov

Үндсэн мэргэшлийн сургалт хэсгийн ахлагч нарын мэдээлэл

Үндсэн мэргэшлийн сургалт хэсгийн ахлагч нарын мэдээлэл

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын хэсгийн ахлагч нарт дараах мэдээллийг бөглөж 2022.11.29-н дотор ирүүлнэ үү. 

ЭНД ДАРЖ мэдээлэл бөглөнө үү.