29 Nov

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын хэсгийн ахлагч нарын анхааралд

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын хэсгийн ахлагч нарын анхааралд

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын резидент эмч нарт цалин олгохтой холбоотой ирцийн бүртгэл хийх Timely системийн сургалтыг хэсгийн ахлагч нарт зориулан 2022 оны 11 сарын 30-ны өдөр 14:00 цагт цахимаар зохион байгуулна. Хэсгийн ахлагч нар идэвхтэй хамрагдана уу.

Сургалтыг google meet ашиглан явуулна. 

Timely системийн сургалт: хэсгийн ахлагч нар
Wednesday, November 30 · 1:50 – 3:00 am
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/vab-qumr-pbs