31 Jan

Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн/ резиденсийн/ сургалтын 2,3 дугаар дамжаанд суралцагчдын тайлан хамгаалалт

Төгсөлтийн дараах ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН/ резиденсийн/ сургалтын 2,3 дугаар дамжаанд суралцагчдын тайлан хамгаалалт

 2022-2023 оны хичээлийн жилд 2,3-р дамжаанд элсэн суралцагч резидент эмч нарын тайлан хамгаалалт 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ноос 10-ны хооронд АШУҮИС-ийн төв байр-Мэргэжил дээшлүүлэх институтийн 322 тоот өрөө болон мэргэжлийн тэнхим дээр болно.

Тайлан хамгаалахад бүрдүүлэх материал:

  1. Суралцагчийн дэвтэр
  • Эмнэлзүйн тойролт бүрийн төгсгөлд зохицуулагч багш хянасан гарын үсгийг зуруулж хяналт хийлгэсэн байх
  • Тайлан хамгаалалтанд орохыг зөвшөөрсөн хэсэгт зохицуулагч багш гарын үсэг зурсан байх
  • Эмнэлзүйн тойролтын гүйцэтгэл нь хугацаа, эмч-багшийн гарын үсэг, он сараар баталгаажсан байх
  1. Тайлан
  • Суралцагчийн дэвтрийн “Эмнэлзүйн тойролтын хугацаанд тасаг/ амбулаторт хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан” хэсэгт тайланг бичнэ.

/тайланд аль эмнэлэгт, ямар тойролтыг хэн багшийн удирдлага дор хийсэн, эмнэлзүйн тойролт бүрийн үед ямар суралцагчийн дэвтрийн гардан үйлдлийн жагсаалтаас хийсэн хийх боломжгүй гардан үйлдлийг дурдана./

  • Суралцагчийн дэвтэр хөтлөх заавартай танилцаж дэвтэртээ тэмдэглэл хөтөлсөн байна

ЖИЧ: ТӨЛБӨР ТӨЛӨӨГҮЙ РЕЗИДЕНТ ЭМЧ НАР ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТАНД ОРОХГҮЙ БОЛОХЫГ МЭДЭГДЬЕ.

2,3 дугаар дамжаанд суралцагчдын ТАЙЛАН ХАМГААЛАХ ХУВААРЬ

Мэргэшлийн чиглэл Тайлан хамгаалах өдөр цаг Тайлан хамгаалах газар
1 Анатомийн эмгэг судлал МДИ тэй хамтран тайлан хамгаалалт хийсэн
2 Арьс судлал 2023.02.03 10 цагт АӨСҮТ тэнхим дээр
3 Гэмтэл согог засал судлал 2023.02.03 14 цагт ГССҮТ тэнхим дээр
4 Дотрын анагаах судлал 2023.02.07 14 цагт Ботаник АУС дээр
5 Дүрс оношилгоо судлал 2023.02.07 12 цагт Ботаник АУС дээр
6 Зүү эмчилгээ судлал 2023.02.07 13 цагт Ботаник АУС дээр
7 Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал 2023.02.07 13 цагт Ботаник АУС дээр
8 Мэдрэл судлал 2023.02.07 10 цагт Ботаник АУС дээр
9 Мэдээгүйжүүлэг судлал 2023.02.07 15 цагт Ботаник АУС дээр
10 Мэс засал судлал 2023.02.07 9 цагт Ботаник АУС дээр
11 Нүд судлал 2.3 дамжаа 2023.02.09 14 цагт АШУҮИС төв байр 238
12 Нүүр амны гажиг засал судлал 2023.02.10 9 цагт НАСС тэнхим дээр
13 Нүүр амны мэс засал судлал 2023.02.09 11 цагт НАСС тэнхим дээр
14 Нүүр амны согог засал судлал 2023.02.02 13 цагт НАСС тэнхим дээр
15 Өрхийн анагаах ухаан судлал 2023.02.08 15 цагт Ботаник АУС дээр
17 Сэргээн засал судлал 2023.02.08 14 цагт Ботаник АУС дээр
18 Сэтгэц судлал 2023.02.10 10 цагт СЭМҮТ тэнхим дээр
19 Хавдар судлал 2023.02.10 13 цагт ХСҮТ тэнхим дээр
20 Халдварт өвчин судлал 2023.02.10 13 цагт ХӨСҮТ тэнхим дээр
21 Хүүхдийн нүүр ам судлал 2023.02.02 14 цагт НАСС тэнхим дээр
22 Хүүхэд судлал 2023.02.09 11 цагт ЭХЭМҮТ тэнхим дээр
23 Чих, хамар, хоолой судлал 2023.02.08 13 цагт Ботаник АУС дээр
24 Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал 2023.02.02 14 цагт НАСС тэнхим дээр
25 Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал 2023.02.02 14 цагт НАСС тэнхим дээр
26 Шүдний тулгуур эд судлал 2023.02.06 10 цагт НАСС тэнхим дээр
27 Шүүх анагаах ухаан судлал МДИ тэй хамтран тайлан хамгаалалт хийсэн
28 Эмнэлзүйн эмгэг судлал 2023.02.09 16 цагт АШУҮИС төв байр 238
29 Эрчимт эмчилгээ судлал 2023.02.08 15 цагт Ботаник АУС дээр
30 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал 2023.02.09 14 цагт Өргөө амаржих газар тэнхим
31 Яаралтай тусламж судлал 2023.02.08 15 цагт Ботаник АУС дээр

Суралцагчийн дэвтэр гараагүй тохиолдолд цаасан тайлан бичиж багшийн гарын үсгээр баталгаажуулан тайлан хамгаалалтанд орно уу

122000