10 Mar

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

2023 оны 03 сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн.

Шалгалтад тэнцсэн эмч, мэргэжилтнүүдийн материалыг Мэргэжил дээшлүүлэх институтээс шалган 2023 оны 03 сарын 14-ний өдөр төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх бөгөөд http://mdi.mnums.edu.mn хаягаар хандан (бүртгүүлсэн нэвтрэх нэр нууц үгээрээ нэвтрэх) сургалтын төлбөрийг төлнө(бүртгэлийн хураамж төлсөн аргаар Хаан банкны картаар eCommerce ашиглан төлөх).  Сургалтын төлбөрийг зааврын дагуу төлж БАТЛАМЖ-ийг хэвлэн авч 2023 оны 03 сарын 15-ны өдрийн дотор сургалт удирдах багшид өгснөөр сургалт эхэлнэ (зохицуулагч багшийн нэр, утасны дугаар батламж хуудсанд хэвлэгдэнэ). 

Шалгалтын дүн:

Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал
88000261 тэнцсэн
88038645 тэнцсэн
88097370 тэнцсэн
88156867 тэнцээгүй
88208337 тэнцээгүй
88640091 тэнцсэн
88916685 тэнцээгүй
90304420 тэнцээгүй
95650203 тэнцсэн
95862446 тэнцээгүй
99060073 тэнцсэн
99237107 тэнцээгүй
99238100 тэнцсэн
99274700 тэнцээгүй
99690190 тэнцээгүй
99739828 тэнцээгүй
99888462 тэнцсэн
Тархины судасны хэт авиан оношилгоо
86232393 тэнцсэн
88040242 тэнцээгүй
88512424 тэнцээгүй
91096611 тэнцээгүй
94283717 тэнцээгүй
95959400 тэнцээгүй
99019477 тэнцсэн
99171783 тэнцсэн
99800585 тэнцсэн
Хоол боловсруулах замын дуран оношилгоо
86090835 тэнцсэн
Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох сургалт
80028228 тэнцсэн
80071151 тэнцсэн
80170103 тэнцсэн
80621022 тэнцээгүй
85905100 тэнцсэн
86068669 тэнцээгүй
88042731 тэнцээгүй
88221515 тэнцээгүй
88242439 тэнцээгүй
88525457 тэнцсэн
88708388 тэнцсэн
88788282 тэнцээгүй
89012564 тэнцээгүй
89044514 тэнцсэн
89156308 тэнцсэн
90116931 тэнцсэн
91014500 тэнцээгүй
95212195 тэнцсэн
95375034 тэнцээгүй
95517051 тэнцээгүй
95795001 тэнцээгүй
95956126 тэнцсэн
96101711 тэнцсэн
96535355 тэнцсэн
99023699 тэнцсэн
99026933 тэнцсэн
99040327 тэнцээгүй
99042904 тэнцээгүй
99073193 тэнцсэн
99126695 тэнцсэн
99268578 тэнцсэн
99364564 тэнцсэн
99566005 тэнцээгүй
99951433 тэнцсэн
99998107 тэнцээгүй
Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо
80046822 тэнцсэн
80883350 тэнцээгүй
86684898 тэнцсэн
88375779 тэнцсэн
88488799 тэнцээгүй
88994343 тэнцсэн
91000103 тэнцсэн
99120963 тэнцээгүй
99626064 тэнцээгүй
99700190 тэнцсэн