02 Oct

2023-2024 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшлийн сургалтад ЭМХТ-өөс томилолтоор, Төрийн сангийн санхүүжилтээр элсэгчдийн анхааралд

2023-2024 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшлийн сургалтад ЭМХТ-өөс томилолтоор, Төрийн сангийн санхүүжилтээр элсэгчдийн анхааралд

2023-2024 оны хичээлийн жилд үндсэн мэргэшлийн сургалтад дараах мэргэшлийн чиглэлээр ЭМХТ-өөс томилолтоор, Төрийн сангийн санхүүжилтээр элсэгчид 2023 оны 10 сарын 04-ний өдрийн дотор зааврын дагуу бүртгэлээ хийнэ үү.

Бүртгүүлэх чиглэл:

  • Өрхийн анагаах судлал
  • Нүүр амны гажиг засал судлал
  • Нүүр амны согог засал судлал

Бүртгэлийн заавар:

MDI burtguuleh Zaavar 2021namarBatlamj