19 Feb

АШУҮИС-ийн “ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-66” салбар хуралдаан СУДЛААЧ-XXII

АШУҮИС-ийн “ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-66” салбар хуралдаан СУДЛААЧ-XXII

АШУҮИС-ийн “ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-66” салбар хуралдаан СУДЛААЧ XXII  эрдэм шинжилгээний хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдөр зохион байгуулагдана.

СУДЛААЧ-XXII Эрдэм шинжилгээний хурал нь резидент болон төрөлжсөн мэргэшлийн эмч нарын дунд зохион байгуулагдана.

Хуралдаанд оролцогчдын материалыг 2024 оны 03 сарын 10-ны дотор доорх зааврын дагуу хүлээн авна.

“ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-66” ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ
Илтгэлийн хураангуйг хүлээн авах холбоос:
Илтгэлийн хураангуйд тавигдах шаардлага харах холбоос:
“ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-65” Илтгэлийн эмхэтгэлийг үзэх холбоос:
2023 оны СУДЛААЧ-XXI Илтгэлийн эмхэтгэлийг үзэх холбоос:
Жич: ТДС-ын үйл ажиллагааг зохицуулах журамд заасны дагуу Резидент эмч нар суралцах хугацаандаа эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийж, нийгэм хүмүүнлэгийн ажилд идэвхтэй оролцох үүрэгтэй бөгөөд 1-5 эмч хамтарч баг болон оролцож болно.