27 Feb

2021-2023 оны хичээлийн жилийн үндсэн мэргэшлийн сургалтын ТӨГСӨЛТИЙН давтан шалгалт

2021-2023 оны хичээлийн жилийн үндсэн мэргэшлийн сургалтын ТӨГСӨЛТИЙН давтан шалгалт

2021-2023 оны хичээлийн жилийн үндсэн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн  онолын давтан шалгалт 2024 оны 03 сарын 12-ны өдөр 09:00 цагт АШУҮИС-ийн Эрдмийн Сургуулийн 9 тоотод болно. Эмнэлзүйн шалгалт 03 сарын 11-нээс өмнө зохион байгуулагдах бөгөөд шалгалт өгөх суралцагчид зохицуулагч багш нараас мэдээлэл авна уу.

Давтан шалгалтад орох суралцагчид логбүүкний давтан шалгалт хэсэгт зохицуулагч багшаар гарын үсэг зуруулж баталгаажуулсан байна.

Онолын шалгалт өгөх заавар

Цахим сургалтын систем ШАЛГАЛТ заавар