18 Sep

Төгсөлтийн дараах сургалтад бүртгүүлэгчдийн анхааралд

Төгсөлтийн дараах сургалтад бүртгүүлэгчдийн анхааралд

Төгсөлтийн дараах сургалтын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл 2022 оны 08 сарын 31-ний өдөр нээгдсэн бөгөөд

 • Үндсэн мэргэшлийн(резиденсийн) сургалтын бүртгэл 2022 оны 09 сарын 20 өдрийн 15:00 цаг хүртэл,
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл 2022 оны 10 сарын 02-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл,
 • Сувилагч, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл 2022 оны 10 сарын 02-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл

тус тус бүртгэж байгаа билээ.

Бүртгэлийн системд бүртгүүлж бүртгэлийн хураамжаа төлсөн боловч элсэх мэргэшлийн хөтөлбөр буюу суралцах чиглэлийг сонгоогүй бүртгүүлэгчид байгаа тул бүртгэлийн хугацаа дуусахаас өмнө өөрийн элсэх мэргэшлийн чиглэлийг сонгож зааврын дагуу бүртгэлээ бүрэн хийнэ үү. Бүртгэлийн хураамж төлсөн боловч элсэх чиглэл сонгоогүй тохиолдолд элсэлтийн шалгалтад орох боломжгүй болохыг анхаарна уу.

Бүртгэлийн хураамжаа төлсөн боловч мэргэшлийн чиглэл сонгоогүй бүртгүүлэгчдийн жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Бүртгэлийн зааврын дагуу өөрийн үүсгэсэн эрхээр хандан зааврын дагуу өөрийн бүртгэлийг хянаж үзнэ үү.

Бүртгүүлэх зааврын 5-р алхмын дагуу бүртгэлээ шалгана уу.

Бүртгүүлэх заавар: 

MDI burtguuleh Zaavar 2021namar

Заавар татах бол ЭНД ДАРНА уу.

31 Aug

2022–2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

2022–2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

АШУҮИС-ийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн 2022–2023 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын элсэлт явагдаж байна. Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт нь дараах төрлийн сургалтуудад элсэлт авч байна. /Элсэлтийн шалгалтын товыг бүртгэл дууссаны дараа вебд мэдээлнэ/.

 • Үндсэн мэргэшлийн сургалт (резидентийн)
  • Бүртгэл: 2022.09.20 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
 • Био-Анагаахын төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
  • Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.

Жич: Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтад элсэлт авахгүй болно.

Бүртгүүлэх холбоос: ЭНД ДАРНА уу.

Бүртгүүлэх заавар: 

MDI burtguuleh Zaavar 2021namar

Үндсэн мэргэшлийн сургалт(резиденсийн)-ын элсэлт авах мэргэшлийн чиглэл:

Мэргэшлийн чиглэл Суралтын хугацаа (жил)
1 Нүүр амны гажиг засал судлал 2 жил
2 Нүүр амны мэс засал судлал 2 жил
3 Нүүр амны согог засал судлал 2 жил
4 Хүүхдийн нүүр ам судлал 2 жил
5 Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал 2 жил
6 Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал 2 жил
7 Шүдний тулгуур эд судлал 2 жил
8 Анатомийн эмгэг судлал 2 жил
9 Арьс судлал 2 жил
10 Гэмтэл согог засал судлал 2 жил
11 Дотрын анагаах судлал 2 жил
12 Дүрс оношилгоо судлал 2 жил
13 Ерөнхий мэргэшил судлал 1 жил
14 Мэдрэл судлал 2 жил
15 Мэдээгүйжүүлэг судлал 2 жил
16 Мэс засал судлал 2 жил
17 Нүд судлал 3 жил
18 Өрхийн анагаах ухаан судлал 2 жил
19 Сүрьеэ судлал 2 жил
20 Сэтгэц судлал 2 жил
21 Хавдар судлал 2 жил
22 Халдварт өвчин судлал 2 жил
23 Хүүхэд судлал 2 жил
24 Чих, хамар, хоолой судлал 2 жил
25 Эмнэлзүйн эмгэг судлал 2 жил
26 Эрчимт эмчилгээ судлал 2 жил
27 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал 2 жил
28 Яаралтай тусламж судлал 2 жил
29 Шүүх анагаах ухаан судлал 2 жил
30 Сэргээн засал судлал 2 жил
31 Зүү эмчилгээ судлал 2 жил
32 Монголын анагаах ухаан судлал 2 жил
33 Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал 2 жил
34 Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал 2 жил
35 Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал 2 жил
36 Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал 2 жил
37 Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмэгтэйчүүд судлал 2 жил
38 Монгол эм судлал 2 жил

 

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:

Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Дотрын анагаах судлал
Зүрх судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 60 кр 960000
Ревматологи Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Уушги судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Бөөр судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Цус судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотоод шүүрэл судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Настан судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                                    -Ерөнхий мэргэшил судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                            -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                          -Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                    -Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                     -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэлзүйн эм судлал Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн харшил судлал Дотрын анагаах судлал, Арьс судлал, Нүд судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Өрхийн анагаах ухаан зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхэд судлал
Нярай, перинатал судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Өсвөр үе судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Өрх судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн зүрх судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн уушги судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн бөөр судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн ревматологи Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эх барих эмэгтэйчүүд судлал
Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх  мэс засал Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэс засал судлал
Бөөрний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, мэс засал судлал Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэлийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
12 сар 46 кр 736000
Хэвлийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Цээжний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Чих хамар хоолой судлал
Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Чих хамар хоолойн мэс засал судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Сонсгол-тэнцвэр судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Халдварт өвчин судлал
Хүүхдийн халдварт өвчин судлал Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
БЗДХ, ХДХВ/ДОХ Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч, Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Хавдар судлал
Хавдрын хими эмчилгээ судлал Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Гэмтэл согог судлал
Яс, үений мэс засал судлал Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дүрс оношлогоо судлал
Ангиографи/ Судсан дотуурх оношлогоо эмчилгээ судлал Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэл, толгой, хүзүүний дүрс оношилгоо судлал Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хөхний дүрс оношилгоо судлал Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Сэргээн засал судлал
Хүүхдийн сэргээн засал судлал Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотрын сэргээн засал судлал Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэлийн сэргээн засал судлал Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Тулгуур эрхтэний сэргээн засал судлал Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдээгүйжүүлэг судлал
Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Анатомийн эмгэг судлал
Эсийн эмгэг судлал Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн эмгэг судлал Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эм зүй
Эмнэл зүйн эм зүй Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эмийн технологи судлал Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эмийн шинжилгээ судлал Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Нийгмийн эрүүл мэнд судлал
Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 46 кр 736000
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Хүнсний эрүүл ахуй судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Орчны эрүүл мэнд судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Биостатистик судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эпидемиологи Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эмнэлзүйн эмгэг судлал
Эмнэл зүйн дархлаа судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн бичил амь судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                   Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
1 жил 46 кр 736000
Эмнэл зүйн удам зүй судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн хими судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн лабораторийн цус судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн мэдрэл судлал Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар 26 кр 416000

 

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын элсэлт авах чиглэл:

 

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Дурангийн мэс засал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
БЗДХ, ХДХВ/ДОХ БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлалын төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 2 сар 8 кр 128000
Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох сургалт Хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин Хүний их эмч 4 сар 18 кр 288000
Уушгины дуран Уушги судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Тархины цахилгаан бичлэг Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Электронейрографи, электромиографи Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үндэс Бакалавр 1 сар 6 кр 96000
Хөнгөвчлөх эмчилгээ Хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Амны салстын өвчин Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Шүдний сувгийн эмчилгээ Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Хоол боловсруулах замын дуран оношилгоо судлал Хоол боловсруулах тогтолцоо судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Тархины судасны хэт авиан оношилгоо Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Анагаах ухаан дахь хиймэл оюун ухаан Бакалавр, Диплом 1,5 сар 6 кр 96000

 

Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл Сургалтын хугацаа Сургалтын агуулгын багтаамж Сургалтын төлбөрийн хэмжээ Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил

 

1. Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч
2. Мэдрэлийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

3. Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

4. Мэс заслын сувилахуй

 

3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

5. Нүдний сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

6. Нүүр амны сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

7. Нярайн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

8. Өрхийн сувилахуй

 

3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

9. Сэргээн заслын сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

10. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

11. Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

12. Хүүхдийн сувилахуй

 

3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

13. Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

14. Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

15. Эх, хүүхдийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

16. Яаралтай тусламжийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

17. Настны сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

18. Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

19. Чихрийн шижингийн сувилахуй 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой сувилагч

Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч

20. Бичил амь судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
21. Дархлаа судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
22. Клиник биохими судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
23. Серологи  судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
24. Эд судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
25. Вируслоги судлал 3 сар 13 кр 228000 Лабораторийн техникч/лаборант
26. Ангиограф судлал 6 сар 25 кр 440000 Дүрс оношилгооны техникч
27. Компьютер томограф/рентген туяа судлал 6 сар 25 кр 440000 Дүрс оношилгооны техникч
28. Сонсгол судлал 6 сар 25 кр 440000  Чих хамар хоолойн сувилагч
29. Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 6 сар 25 кр 440000 Дүрс оношилгооны техникч
30. Нүүр амны гажиг засал судлал 8 сар 32 кр 512000  Нүүр амны техникч
31. Нүүр амны согог заслын авагддаг шүдэлбэр судлал 8 сар 32 кр 512000  Нүүр амны техникч
32. Нүүр амны согог заслын авагддаггүй шүдэлбэр судлал 8 сар 32 кр 512000  Нүүр амны техникч
33. Ариутгал судлал 3 сар 13 кр 228000 –  Хүний бага эмч

–  Сувилагч

–  Туслах сувилагч

Бусад мэргэжилтэн

34. Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл судлал 3 сар 13 кр 228000 –  Хүний бага эмч

–  Сувилагч

–  Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч, бага эмч

–  Эх баригч

Бусад мэргэжилтэн

35. Жирэмслэлтэд бэлтгэх зөвлөгөө 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой эх баригч

–  Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч

36. Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зөвлөгөө 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой эх баригч

–  Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч

37. Жирэмсэн ба төрсний дараах үеийн зөвлөгөө 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой эх баригч

–  Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч

38. Хөхөөр хооллолтын зөвлөгөө 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой эх баригч

–  Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч

39. Гэр бүл төлөвлөлтийн зөвлөгөө 3 сар 13 кр 228000 – Дипломын боловсролтой эх баригч

–  Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч

 

Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын элсэлт авах чиглэл:

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл Сургалтын хугацаа Сургалтын агуулгын багтаамж Сургалтын төлбөрийн хэмжээ Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил

 

1 Дуран судлал 3 сар 13 кр 228000 –        Сувилагч

–        Бага эмч

2 Бага эмч 3 сар 13 кр 228000 –        Бага эмч

–        Бага эмч сувилагч

–        Эх барих бага эмч

3 Эх баригч 3 сар 13 кр 228000 –        Дипломын болон бакалаврын боловсролтой эх баригч

 

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

Био-анагаах судлал
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Био-анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт Био-анагаах судлаач 6 сар 26 кр 416000

 

Био-Анагаахын төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:

Био-анагаах судлал
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Анагаахын бичил амь судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын дархлаа судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын молекул биологи судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын удам зүй судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Цус судлалын шинжилгээний технологи Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлвэрлэл технологи Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Эс судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000

 

 

 

 

 

09 May

Төгсөлтийн дараах сургалтын нийт суралцагчдын анхааралд

Төгсөлтийн дараах сургалтын нийт суралцагчдын анхааралд

Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтээс төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагаа, суралцагчийн сэтгэл ханамжийг үнэлэн цаашид сургалтыг сайжруулах зорилгоор дараах судалгааг нийт төгсөлтийн дараах сургалтын суралцагчдаас авч байна. Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.  ЭНД ДАРЖ судалгаа бөглөнө үү.

15 Apr

Төрөлжсөн мэргэшлийн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад элсэгчдийн анхааралд

Төрөлжсөн мэргэшлийн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад 2022 оны хавар элссэн суралцагчдын анхааралд

2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд Төрөлжсөн мэргэшлийн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад элссэн суралцагчдын энгэрийн тэмдэг хэвлэгдсэн тул 322 тоотод ирж авна уу.

07 Apr

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын дүн

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын дүн

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн онол, дадлага шалгалтын дүн. 

Овог Нэр Дадлага шалгалт Онол дүн
Дамдинсүрэн Төмөрцоож 94 86
Эрдэнэ Нанжид 92.5 84
Цогбадрах Бямба-Очир 91.75 86
Эрдэнэбат Долгорсүрэн 91.5 73
Сайнгэрэл Золбоо 91.25 78
Баасанхүү Өнөрбаяр 90.75 74
Пүрэвсүрэн Сандагдорж 89 86
Шүрэнцэцэг Дэлгэрзаяа 88.5 86
Бат-Ерөөлт Пүрэвдулам 88.5 78
Нацаг Урангоо 87.75 77
Болдбаатар Мөнхцэцэг 87 80
Ариунболд Анхзаяа 86.25 81
Доржханд Отгон 86 82
Ганхуяг Оюунномин 86 79
Гэндэнжамц Наранчимэг 86 78
Ариунаа Шагдар 85.25 74
Бавуудорж Мөнхдэлгэр 84.5 79
Болд Шинэдарам 83.5 87
Гантулга Тамир 83.5 84
Бямбацогт Энхгэрэл 82.75 88
Энхболд Буянжаргал 82.75 77
Даваадорж Отгонтуяа 82.5 86
Баярсайхан Баярмаа 82.5 82
Нямсүрэн Одвогмэд 82.5 80
Баярсайхан Наранцогт 82.5 75
Товуусүрэн Нямсүрэн 80.75 84
Төмөрцогт Гэрэлмаа 80.75 70
Мөнхжаргал Пүрэвцэцэг 80 74
Эрдэнэбат Цэрэгбаатар 79.5 86
Рагчаасүрэн Соронзоо 79.5 84
Жаргал Очирцэцэг 79.5 78
Пүрэвдорж Гэрэлээ 79.5 77
Гантөмөр Отгонбаяр 79.25 74
Болд Анударь 79.25 71
Уртнасан Цэндсүрэн 79.25 70
Содном Нарангэрэл 78.5 81
Отгонжаргал Эрдэнэчимэг 78.25 74
Баттулга Баасансүрэн 78.25 70
Дамдинбат Цэндпүрэв 77.75 71
Жаргалсайхан Сувд-Эрдэнэ 77 84
Батжаргал Чулуунцэцэг 77 79
Энхбат Мягмарсүрэн 77 71
Бямбажав Энхмаа 76.75 80
Бямбасайхан Хулан 76 83
Баярсайхан Батзориг 76 81
Баясгалан Булганчимэг 75 84
Энхбат Уянга 74.5 80
Баттулга Анужин 74.5 80
Батсүх Ганбат 74.5 77
Отгондолгоо Нямжаргал 74.5 72
Пүрэвжав Мөнхнасан 73.75 88
Бунддорж Энхзул 73.75 79
Энх-Амгалан Билгүүндарь 73.75 78
Ган-Эрдэнэ Сийлэгмаа 73.75 72
Мягмаржав Идэржавхлан 73.25 78
Энхболд Номин-Эрдэнэ 72.5 80
Болдбаатар Буянжаргал 72.25 86
Батдэлгэр Аззаяа 72 79
Түвшинжаргал Солонго 71 86
Загдсүрэн Анхзаяа 71 78
Жаргал Итгэлбаяр 70 85
29 Mar

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн онолын шалгалтын дүн

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн онолын шалгалтын дүн

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн онолын шалгалтын дүн. 70%-аас доош дүн авсан суралцагчид тэнцээгүй бөгөөд давтан шалгалтыг 04 сарын 04-ний өдрийн 10:00 цагт авна. Давтан шалгалтанд тэнцээгүй тохиолдолд төгсөх боломжгүйг анхаарна уу.

Давтан шалгалтын төлбөр болох 32,000 төгрөгийг АШУҮИС-ийн 5031882309 дансанд регистрийн дугаар, овог нэрээ бичээд тушаасан байх. Төлбөр төлсөн баримтыг скайнердаж шалгалт өгөх цахим сургалтын системд байгаа ДАВТАН ШАЛГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ ХАВСАРГАХ гэсэн талбарт оруулна уу.

Шалгалт өгөх заавартай сайтар танилцан шалгалтаа өгнө үү.

Жич: Та зөвхөн суурин болон зөөврийн компьютер ашиглан(утсаар хандах боломжгүй) байгаа газраасаа шалгалтаа өгөх боломжтой. Шалгалт 10:00 цагт эхлэх тул 09:30 цагт цахим сургалтын системд нэвтрэн бэлтгэл байдлыг хангасан байхыг анхаарна уу.

Цахим сургалтын систем ШАЛГАЛТ заавар

24 Mar

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт | Төгсөлтийн шалгалтын тов, цахим шалгалт өгөх заавар

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт | Төгсөлтийн шалгалтын тов, цахим шалгалт өгөх заавар

2021-2022 оны хичээлийн жилд Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтанд суралцагчдын төгсөлтийн шалгалтыг 03 сарын 28, 04 сарын 01-нд зохион байгуулна.

Шалгалт онол болон дадлага гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. 

 • Онолын шалгалт  2022 оны 03 сарын 28-ны өдрийн 10:00 – 13:00 цагт цахим хэлбэрээр,
 • Дадлага шалгалт 2022 оны 04 сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагт танхимаар явагдана.

Онолын шалгалт мэдлэг шалгах 100 сорилоор, дадлага шалгалт эмнэлзүйн тохиолдол шийдвэрлэх хэлбэрээр авна.

03 сарын 27-ны дотор Шалгалт өгөх зааврын/доорх/ дагуу цахим сургалтын системд нэвтэрч өөрсдийн бүртгэлийг нягталж бэлтгэл хангана уу. Асуух зүйл гарвал шалгалт эхлэхээс өмнө 03 сарын 28-ны дотор 11-321194 утсаар холбогдоно уу.

Шалгалт өгөх заавартай сайтар танилцан шалгалтаа өгнө үү.

Жич: Та зөвхөн суурин болон зөөврийн компьютер ашиглан(утсаар хандах боломжгүй) байгаа газраасаа шалгалтаа өгөх боломжтой. Шалгалт 10:00 цагт эхлэх тул 09:30 цагт цахим сургалтын системд нэвтрэн бэлтгэл байдлыг хангасан байхыг анхаарна уу.

Цахим сургалтын систем ШАЛГАЛТ заавар

15 Mar

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

2022 оны 03 сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн.

Шалгалтад тэнцсэн эмч, мэргэжилтнүүд 2022 оны 03 сарын 16,17,18 -ны өдрүүдэд АШУҮИС-ийн 322 тоотод дараах материалыг бүрдүүлж өгнө үү.

Жич: Материалаа шалгуулаад тэнцсэн тохиолдолд сургалтын төлбөр төлнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

 • Анкет / татах /
 • Суралцахыг хүссэн өргөдөл
 • Бакалаврын диплом, лицензийг нотариатаар баталгаажуулах (эх хувийг авчирж шалгуулах тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.)
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Зураг 2 хувь /анкетнаас тусдаа/
 • Төлсөн бүртгэлийн хураамжийн баримт
 • Материалыг нүхтэй архивын хавтсанд хийж ирнэ.

 

Шалгалтын дүн:

Овог Нэр Тэнцсэн эсэх
Анагаахын молекул биологи судлал
Цагаанчулуун Баярмаа Тэнцсэн
Энхжаргал Сарнай Тэнцсэн
Мягмар Хишигжаргал Тэнцсэн
Чимэдмаа Чойжинсурмаа Тэнцсэн
Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал
Жаргалсайхан Билгүүн Тэнцсэн
Ганбат Буяндэлгэр Тэнцсэн
Хүрэлбаатар Долгорсүрэн Тэнцээгүй
Цэрэнчимэд Дуламдорж Тэнцээгүй
Баярсайхан Идэрцэцэг Тэнцсэн
Отгонцэцэг Лхагвадулам Тэнцээгүй
Цэндхорлоо Мөнхзаяа Тэнцээгүй
Дарьбазар Нинжбадгар Тэнцсэн
Ганболд Солонго Тэнцсэн
Өвгөнхүү Хишигбат Тэнцсэн
Наранцэцэг Хишигт Тэнцээгүй
Тэгшээ Хишигтогтох Тэнцсэн
Эрдэнэ-очир Элбэгзаяа Тэнцсэн
Ариундэлгэр Энхмандах Тэнцсэн
Чих хамар хоолойн мэс засал судлал
Пүрэвбазар Долгорцэрэн Тэнцээгүй
Сайханбаяр Одончимэг Тэнцээгүй
Гэрэлбат Оюунномин Тэнцсэн
Мягмарсүрэн Цэрэнлхам Тэнцээгүй
Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент
Маналжав Алтантуяа Тэнцсэн
Энхтайван Алтанчимэг Тэнцсэн
Цэрэндавга Ариунсайхан Тэнцсэн
Баасандорж Ариунсайхан Тэнцсэн
Уртнасан Ариунтунгалаг Тэнцээгүй
Лхагвасүрэн Бадамгарав Тэнцсэн
ЗОРИГТ БАЗАРСАД Тэнцсэн
Ухнай Батзаяа Тэнцсэн
Дамчий Батцэцэг Тэнцээгүй
Баатар Батцэцэг Тэнцээгүй
Гантулга Баяржаргал Тэнцсэн
Амгаланбаатар Баясгалан Тэнцээгүй
Батцагаан Баясгалан Тэнцсэн
Адил Бердигүл Тэнцээгүй
Дүгэржав Болормаа Тэнцсэн
Ихбаяр Болорсайхан Тэнцээгүй
Болдхуяг Болорчимэг Тэнцээгүй
Мэндсайхан Булган Тэнцээгүй
Төмөр Ганчимэг Тэнцээгүй
Ганболд Ганчимэг Тэнцсэн
Ягаан Гэрэлсүрэн Тэнцээгүй
Хүрэлбат Даариймаа Тэнцсэн
Түвшинжаргал Даваасүрэн Тэнцээгүй
Ганхүү Дариймаа Тэнцээгүй
хүрэлтогоо дашдулам Тэнцсэн
Дармаабазар Жаргалсүрэн Тэнцсэн
Бямбадаш Золжаргал Тэнцсэн
Батдэлгэр Итгэлмаа Тэнцээгүй
цэндсүрэн ичинхорлоо Тэнцсэн
Дашжамц Лхагваням Тэнцсэн
Батсуурь Лхамхүү Тэнцээгүй
Батбаяр Лхамхүү Тэнцсэн
Батчулуун Мандуухай Тэнцсэн
Хүүхэнбаатар Мөнгөнтогос Тэнцээгүй
Пүрэв Мөнхтуяа Тэнцээгүй
Баянмөнх Мөнхцэцэг Тэнцээгүй
Мөнхбат Мөнхцэцэг Тэнцээгүй
Лхагвасүрэн Мягмарсүрэн Тэнцсэн
Ганболд Намууцэцэг Тэнцээгүй
Өлзийсайхан Нандинцэцэг Тэнцээгүй
Цэрэндорж Наранцэцэг Тэнцээгүй
Баярт Наранцэцэг Тэнцээгүй
Төмөрчөдөр Наранчимэг Тэнцээгүй
Бат-эрдэнэ номинзул Тэнцсэн
Мандахтөр Номин-Эрдэнэ Тэнцээгүй
Гомбодорж Одгэрэл Тэнцсэн
Одсүрэн Одонтунгалаг Тэнцсэн
Энхжаргал Отгонзаяа Тэнцээгүй
Батбуян Отгонзаяа Тэнцээгүй
Батмөнх Оюунаа Тэнцээгүй
Содномгаваа Оюундэлгэр Тэнцээгүй
Ганбаатар Оюунтүлхүүр Тэнцсэн
Мэнд-Амар Оюунчимэг Тэнцсэн
Өлзийбат Өлзймөнх Тэнцээгүй
МӨНХБАТ ПҮРЭВЖАВ Тэнцээгүй
Болдбаатар Пүрэвням Тэнцээгүй
Батнасан Рэнцэнханд Тэнцсэн
Билэгсайхан Саранзул Тэнцээгүй
галбадрах саранцэцэг Тэнцсэн
Бямбасүрэн Саранчимэг Тэнцээгүй
Эрдэнэбаатар Сарнайзул Тэнцсэн
ЧУЛУУН СОЁЛМАА Тэнцсэн
Батготов Солонго Тэнцээгүй
Батбаяр Сүрэнжав Тэнцээгүй
Баатаржав Сэвжид Тэнцээгүй
Батсүх Туул Тэнцсэн
Баярсайхан Түмэндэмбэрэл Тэнцээгүй
Энхбат Ундрах Тэнцээгүй
Шонхоо Уранбилэг Тэнцээгүй
Төмөрсүх Урантуяа Тэнцсэн
Сүхбаатар Уранцэцэг Тэнцээгүй
Жамбачүлтэм Уранчимэг Тэнцээгүй
Батсүх Хажидмаа Тэнцсэн
Дамдинсүрэн Хасбаатар Тэнцээгүй
Отгонбаяр Хатанболд Тэнцсэн
Чойндонсүрэн Цэвээн Тэнцсэн
Амарбаяр Цэдэнсодном Тэнцээгүй
Гэндэнням Цэндбаяр Тэнцээгүй
Ариунбилэг Цэндхүү Тэнцээгүй
Паламдорж Чинпүрэг Тэнцээгүй
Түүхбаатар Шүр Тэнцсэн
Болд Энхбат Тэнцээгүй
ОЮУНБААТАР ЭНХГЭРЭЛ Тэнцсэн
Доржбал Энхжаргал Тэнцсэн
Бадамдорж Энхжин Тэнцсэн
Лхагвадорж Энхзаяа Тэнцээгүй
Намдаг Энхзаяа Тэнцсэн
Батнасан Энхзул Тэнцсэн
Энхбаатар Энхмаа Тэнцээгүй
Цэнд Энхмаа Тэнцсэн
Батөлзий Эрдэнэболор Тэнцээгүй
давааням эрдэнэтуяа Тэнцсэн
Одонхүү Янжинлхам Тэнцээгүй
Эмнэл зүйн эм зүй
Даулетхан Айгерим Тэнцсэн
Хурманхан Айнур Тэнцсэн
жамбалдорж Алгирмаа Тэнцсэн
Дэмбэрэл Алимаа Тэнцсэн
Махбал Алимаа Тэнцсэн
Алтангэрэл Алимаа Тэнцсэн
Наранцогт Алтанчимэг Тэнцсэн
БААСАНЦЭРЭН Амгаланбаяр Тэнцсэн
Дүзээням Байгалмаа Тэнцсэн
Батсүх Баясгалан Тэнцсэн
Болд Болорцэцэг Тэнцсэн
Намхайдорж Буяндэлгэр Тэнцсэн
Андрей Даваадорж Тэнцсэн
Нямжав Даваажаргал Тэнцсэн
Уранчимэг Долгоржав Тэнцсэн
Цэцгээ Лхамсүрэн Тэнцсэн
Нямдаваа Марал Тэнцсэн
Төмөрбаатар Мөнхзаяа Тэнцсэн
Түдэв Мөнхтамир Тэнцсэн
Батболд Мягмарсүрэн Тэнцсэн
цэвэлмаа норжин Тэнцсэн
Дуламжав Одмаа Тэнцсэн
Баяр Одончимэг Тэнцсэн
Мандах Оюун Тэнцсэн
Мэндсайхан Оюун Тэнцсэн
Галдандэмбэрэл Ренчинлхам Тэнцсэн
Жавхлан Төрмандах Тэнцсэн
Батсүх Ууганзаяа Тэнцсэн
Бат-Эрдэнэ Ууганчимэг Тэнцсэн
Даваасүрэн Цагаанцоож Тэнцсэн
Жанцанбазар Шинэбаяр Тэнцсэн
Мөнхдорж Энхмэнд Тэнцсэн
Чулуунбаатар Энхчимэг Тэнцсэн
Батбаатар Эрдэнэцэцэг Тэнцсэн
Ганболд Эрдэнэчимэг Тэнцсэн
Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх мэс засал
Оюунбаатар Алтанзул Тэнцээгүй
Төмөр Баатарцогт Тэнцсэн
Дорж Дэлгэрмаа Тэнцсэн
Баярмандах Саранзаяа Тэнцсэн
Пүрэвдулам Сувд эрдэнэ Тэнцсэн
Алтанхүү Тунгалагсувд Тэнцсэн
Цэнджав Цэдэндаш Тэнцсэн
Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал
Ганбаатар Оюун-Эрдэнэ Тэнцээгүй
Доржпүрэв Должинсүрэн Тэнцээгүй
Содномпил Баярсүрэн Тэнцсэн
Баяраа Хулан Тэнцсэн
Түвдэнням Батцэцэг Тэнцсэн
Ганболд Солонго Тэнцсэн
Лхагвасүрэн Амарзаяа Тэнцсэн
Алтангэрэл Навчаа Тэнцсэн
Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт
Оюунбаатар Амаржаргал Тэнцсэн
Сумъяа Баатар-Уул Тэнцсэн
Батжаргал Батсайхан Тэнцсэн
сайнжаргал батхишиг Тэнцсэн
Галсан Баярцэцэг Тэнцсэн
Пүрэвсүрэн Билэгсайхан Тэнцсэн
Нарнаа Буянзаяа Тэнцсэн
Жүгдэрхорол Должинсүрэн Тэнцсэн
Жаргалцогт Дэлгэрцэцэг Тэнцсэн
Сейл Еркежан Тэнцсэн
Төмөрбаатар Жаргал Тэнцсэн
Дулам Мөнгөнцацрал Тэнцсэн
Раднаабазар Номиунгэрэл Тэнцсэн
лхамсүрэн нэргүй Тэнцсэн
Одцэрэн Одмандах Тэнцсэн
Баатар Отгонзаяа Тэнцсэн
Батаа Оюунбаатар Тэнцсэн
Рашсүрэн Оюунтөгс Тэнцсэн
Цэрэнбөи Соёл-Эрдэнэ Тэнцсэн
Тамжид Сэржмядаг Тэнцсэн
баяраа уранбилэг Тэнцсэн
Цагаандалай Хонгорзул Тэнцсэн
Энхтуяа Хулан Тэнцсэн
Ёндон Шүрэнцэцэг Тэнцсэн
Баатар Эрдэнэтуяа Тэнцсэн

 

Овог Нэр Тэнцсэн эсэх
Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох
Ломбо Алтантулга Тэнцээгүй
Төгсбаяр Амгалан Тэнцээгүй
Батсайхан Ариунзаяа Тэнцээгүй
Эрдэнэбаяр Ариунзул Тэнцсэн
пабел армангүл Тэнцсэн
Зулхарнай Атина Тэнцээгүй
Баттулга Баасансүрэн Тэнцээгүй
Батболд Бадамцэцэг Тэнцээгүй
Пүрэвсүрэн Базаргүр Тэнцээгүй
Ганбаатар Байгалмаа Тэнцсэн
Наранхүү Бат-Амгалан Тэнцээгүй
Баярзундуй Батзул Тэнцсэн
эрдэнэбилэг батцэцэг Тэнцсэн
Балжинням Болортуяа Тэнцээгүй
Бүрг Бүргэдээ Тэнцээгүй
Ганбаатар Должин Тэнцээгүй
Намсрайжав Дэмчигмаа Тэнцээгүй
Тодбилэг Жавзансүрэн Тэнцсэн
Эрдэнэ Индранил Тэнцээгүй
дөрвөдхан күмисжан Тэнцээгүй
Батсайхан Лхагважаргал Тэнцээгүй
Дашням Мөнхтөмөр Тэнцээгүй
Одонтуяа Намсрай Тэнцээгүй
бямбаа насанбат Тэнцээгүй
Ганбаатар Номингуа Тэнцээгүй
Ганболд Одонбаяр Тэнцсэн
Энхтайван Оюунтунгалаг Тэнцээгүй
Садель Роза Тэнцээгүй
Гарамжав Сарангэрэл Тэнцээгүй
Пүрэв Тодбилэг Тэнцсэн
Төрмөнх Урангоо Тэнцсэн
Эрдэнэбат Уртнасан Тэнцээгүй
Энхтөр Цэндсүрэн Тэнцсэн
Ганбаатар Цэцэгмаа Тэнцсэн
Адъяа Чинчулуун Тэнцсэн
Баярмаа Элбэгзаяа Тэнцээгүй
сүрэнжав энхжаргал Тэнцсэн
Тулга Энхжин Тэнцсэн
Батбаатар Энхтунгалаг Тэнцсэн
Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо
донтор долгорсүрэн Тэнцсэн
Дансран Отгонцэцэг Тэнцсэн
09 Mar

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд бүртгүүлсэн элсэгчдийн анхааралд

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд бүртгүүлсэн элсэгчдийн анхааралд

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын дараах мэргэшлийн чиглэлүүдээр элсэлтийн шалгалт авах бөгөөд шалгалтыг 2022 оны 03 сарын 14-ний өдөр 11:00 цагт онлайн хэлбэрээр зохион байгуулна.

Онлайнаар шалгалтыг өгөхдөө:

Бүртгэлийн хураамж болох 15000 төгрөгийг 2022 оны 03 сарын 13-ны 14:00 цагт багтаан төлсөн тохиолдолд Онлайн шалгалтын системийн эрх нээгдэнэ.

 • Хураамж төлөх: 
 • Банк: Хаан банк
 • Дансны дугаар: 5031882309
 • Хүлээн авагч: АШУҮИСургууль
 • Бүртгэлийн хураамж: 15000 төгрөг
 • Гүйлгээний утга: Регистрийн дугаар, овог нэр (Жишээ нь: ДА90010203, Д.Амармөнх)

 

(Шалгалт авах ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМ(http://elearning.mnums.edu.mn) 2022 оны 03 сарын 14-ний өдөр нээгдэхийг анхаарна уу)

Элсэлтийн шалгалт авах мэргэшлийн чиглэлүүд: (Доорх жагсаалтад ороогүй мэргэшлийн чиглэлүүд шалгалт авахгүй)

Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх сургалтууд:

  1. Анагаахын молекул биологи судлал
  2. Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал
  3. Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт
  4. Цээжний мэс засал судлал
  5. Чих хамар хоолойн мэс засал судлал
  6. Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент
  7. Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал
  8. Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх мэс засал
  9. Эмнэл зүйн эм зүй

Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтууд:

  1. Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо
  2. Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох

Онлайн шалгалт өгөх заавартай урьдчилан танилцана уу.

Шалгалт өгөх элсэгчдэд цахим сургалтын системийн эрх үүсгэж бэлтгэсэн байх бөгөөд зөвхөн зааврын дагуу нэвтрэн шалгалтаа өгөхийг анхаарна уу.

Цахим сургалтын систем заавар ШАЛГАЛТ-НУУЦ ҮГ СОЛИХ 2021namar

Бусад мэргэшлийн чиглэлээр бүртгүүлсэн элсэгчид ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ ӨГӨХГҮЙ бөгөөд 2022 оны 03 сарын 16, 17, 18 –ны өдрүүдэд дараах материалыг бүрдүүлэн АШУҮИС-ийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтэд (322 тоот) авчирч өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

 • Анкет / татах /
 • Суралцахыг хүссэн өргөдөл
 • Бакалаврын диплом, лицензийг нотариатаар баталгаажуулах (эх хувийг авчирж шалгуулах тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.)
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Зураг 2 хувь /анкетнаас тусдаа/
 • Материалыг нүхтэй архивын хавтсанд хийж ирнэ.

Жич: Материалаа шалгуулаад тэнцсэн тохиолдолд сургалтын төлбөр болон бүртгэлийн хураамжийг төлнө.

 

11 Feb

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл

Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын  2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл 2022 оны 02 сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл явагдана. 

 • ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү.
 • Бүртгүүлсэн мэдээлэл шалгах бол ЭНД ДАРНА уу.
 • Бүртгүүлсэн мэдээлэл шалгах бол ЭНД ДАРНА уу.(Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт)

Бүртгэл 03 сарын 06-ны өдрийн 15:00 цагт дуусах бөгөөд Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтээс баталгаажуулалт хийгдсэний дараа 03 сарын 10-ны өдөр элсэлтийн шалгалт авах тухай болон материал бүрдүүлэлтийн талаар мэдээлнэ.

Дараах мэргэшлийн чиглэлээр элсэлт авна. Тухайн мэргэшлийн чиглэлээр суралцах боломжтой мэргэжлийн талаар болон сургалтын хугацаа, төлбөрийн мэдээллийг доорх хүснэгтээс авна уу.

Бүртгэлтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал https://www.facebook.com/PostgraduateTrainingInstitute пэйж хаяг болон 11-321194 дугаарын утсаар лавлаж асууна уу.

 

2021-2022 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН  УЛИРАЛД Төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтад элсэлт авах чиглэлүүд:

Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Дотрын анагаах судлал
Ревматологи Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Уушги судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Бөөр судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 12 сар 46 кр 736000
Цус судлал   Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Настан судлал Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                                    -Ерөнхий мэргэшил судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                            -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                          -Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                    -Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                                     -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмнэлзүйн эм судлал Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхэд судлал
Нярай, перинатал судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Өсвөр үе судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Өрх судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн зүрх судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн уушги судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн бөөр судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн ревматологи Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эх барих эмэгтэйчүүд судлал
Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх  мэс засал  Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэс засал судлал
Бөөрний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, мэс засал судлал Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Мэдрэлийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
12 сар 46 кр 736000
Хэвлийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Цээжний мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Чих хамар хоолой судлал
Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Чих хамар хоолойн мэс засал судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Сонсгол-тэнцвэр судлал Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Халдварт өвчин судлал
Хүүхдийн халдварт өвчин судлал Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Хавдар судлал
Хавдрын хими эмчилгээ судлал Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Гэмтэл согог судлал
Яс, үений мэс засал судлал Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Дүрс оношлогоо судлал
Ангиографи/ Судсан дотуурх оношлогоо эмчилгээ судлал Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Зүрх судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Яаралтай тусламж судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэдрэлийн мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Мэдрэл судлал
Хүүхдийн мэдрэл судлал Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Мэдээгүйжүүлэг судлал
Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Анатомийн эмгэг судлал
Эсийн эмгэг судлал Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хүүхдийн эмгэг судлал Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Эм зүй
Эмнэл зүйн эм зүй Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эмийн технологи судлал Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эмийн шинжилгээ судлал Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент Эм зүйч 6 сар 26 кр 416000
Био-анагаах судлал
Анагаахын бичил амь судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын дархлаа судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын молекул биологи судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Анагаахын удам зүй судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Цус судлалын шинжилгээний технологи Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлвэрлэл технологи Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Эс судлал Био-анагаахын мэргэжилтэн 6 сар 26 кр 416000
Нийгмийн эрүүл мэнд судлал
Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 46 кр 736000
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Хүнсний эрүүл ахуй судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Орчны эрүүл мэнд судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Биостатистик судлал Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эпидемиологи Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/
6 сар 26 кр 416000
Эмнэлзүйн эмгэг судлал
Эмнэл зүйн дархлаа судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
-Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000
Эмнэл зүйн бичил амь судлал Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч                   Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000


Био-Анагаах судлаач мэргэжилтний “Био-Анагаахын мэргэжилтэн: бэлтгэх сургалт:

Энэхүү сургалт нь Био-Анагаах судлаач мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтнүүд суух боломжтой.

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт Био-Анагаах судлаач 6сар 26кр 416000

 

2021-2022 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН  УЛИРАЛД  Элсэлт авах эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил Сургалтын хугацаа Сургалтын төлбөр
Дурангийн мэс засал Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
БЗДХ, ХДХВ/ДОХ БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлалын төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 2 сар 8 кр 128000
Арьс судлал Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох сургалт Хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин Хүний их эмч 4 сар 18 кр 288000
Уушгины дуран Уушги судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Тархины цахилгаан бичлэг Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 6 сар 26 кр 416000
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үндэс Бакалавр 1 сар 6 кр 96000
Хөнгөвчлөх эмчилгээ Хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Амны салстын өвчин Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Шүдний сувгийн эмчилгээ Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч 3 сар 14 кр 224000
Хоол боловсруулах замын дуран оношилгоо судлал Хоол боловсруулах тогтолцоо судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
6 сар 26 кр 416000