Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Элсэгчдийн материал авах тухай

2019-2020 оны хичээлийн жилд Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтанд тэнцэж хяналтын тоонд багтан элсэх болзол хангасан элсэгчид 2019 оны 09 сарын 24-н өдрийн 13:00 – 17:30 цаг хүртэл материал бүрдүүлж өгнө үү. Товлосон цагт материал бүрдүүлж өгөөгүй тохиолдолд элсүүлэх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

3 thoughts on “Үндсэн мэргэшлийн сургалт | Элсэгчдийн материал авах тухай”

  1. Материалаа бүрдүүлж өгөөд тамгаа даруулчихсан бол үзлэгтээ маргааш орчихоод материалаа өгч болно бддээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *