Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт | Төгсөлтийн онолын шалгалтын дүн,  дахин шалгалтын хуваарь

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт | Төгсөлтийн онолын шалгалтын дүн,  дахин шалгалтын хуваарь
May 12, 2020 No Comments Мэдээ,Төрөлжсөн сургалтын МЭДЭЭ Tumennast

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт | Төгсөлтийн онолын шалгалтын дүн,  дахин шалгалтын хуваарь

2019-2020 оны хичээлийн жилийн Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн онолын шалгалтын дүнг доорх хүснэгтээ харна уу. 80-аас доош үнэлгээ авсан суралцагчид 2020 оны 05 сарын 14-нд 10:00 цагаас дахин шалгалттай. Дахин шалгалт өгөх суралцагчид давтан шалгалтын төлбөр болох 16,000 төгрөгийг 5031813390 дансанд төлж төлбөрийн баримтыг postgraduate@mnums.edu.mn хаягаар илгээнэ үү.

Төлбөр төлөх заавар:

Банкны нэр: Хаан банк

Данс: 5031813390

Хүлээн авагч: АШУҮИСургууль

Мөнгөн дүн: 16,000 төгрөг

Гүйлгээний утга: код-108, өөрийн регистрийн дугаар, овог нэр

 

Жич: Дадлага шалгалтын дүн гараагүй байгаа болно.

Шалгалтын дүн:

Суралцагчийн код Дүн
1 ipme419001 33.0
2 ipme419047 39.0
3 ipme419019 44.0
4 ipme419039 57.0
5 ipme419013 61.0
6 ipme419032 68.0
7 ipme419014 78.0
8 ipme419033 79.0
9 ipme419000 80.0
10 ipme419018 80.0
11 ipme419020 80.0
12 ipme419051 80.0
13 ipme419054 80.0
14 ipme419016 80.0
15 ipme419044 80.0
16 ipme419003 83.0
17 ipme419009 83.0
18 ipme419008 83.0
19 ipme419036 84.0
20 ipme419031 84.0
21 ipme419028 85.0
22 ipme419029 86.0
23 ipme419007 86.0
24 ipme419021 86.0
25 ipme419023 87.0
26 ipme419004 87.0
27 ipme419038 87.0
28 ipme419010 87.0
29 ipme419037 88.0
30 ipme419040 88.0
31 ipme419002 88.0
32 ipme419034 88.0
33 ipme419050 88.0
34 ipme419015 89.0
35 ipme419022 89.0
36 ipme419005 89.0
37 ipme419048 89.0
38 ipme419049 89.0
39 ipme419045 89.0
40 ipme419042 90.0
41 ipme419027 90.0
42 ipme419025 90.0
43 ipme419026 90.0
44 ipme419035 90.0
45 ipme419046 90.0
46 ipme419006 90.0
47 ipme419052 90.0
48 ipme419041 90.0
49 ipme419043 91.0
50 ipme419024 91.0
51 ipme419017 91.0
52 ipme419011 91.0
53 ipme419030 92.0
Нийтэлсэн

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *